18 ianuarie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA
Noutăţi

Mitropolitul Petru Movilă: pagini puțin cunoscute ale viață

18 ianuarie 2022 | Categorie: Noutăţi

La 12 ianuarie 2022, în incinta Casei de Cultură din satul Bilogorodka, raionul Bucea, regiunea Kiev, s-a desfășurat prezentarea colecției de materiale a celei de-a IV-a Conferințe internaționale științifico-practică „Mitropolitul Petru Movilă: pagini puțin cunoscute ale vieții” și a proiectului filmului documental cu aceeași denumire.

Afară ninge viscolit…

18 ianuarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Moș Crăciun stă în fiecare dintre noi, toți putem să aducem un zâmbet și o bucurie cuiva. Fii și tu un Moș Crăciun pentru cei din jurul tău!

Colinde ce ne rămân în suflete

17 ianuarie 2022 | Categorie: Noutăţi

O primire deosebită am avut la Eparhia Cernăuțiului și a Bucovinei, une ne-a ascultat cu mult drag, ne-a poftit să venim și la anul, chiar ÎPSS Mitroplitul Meletie, al Cernăuților și Bucovinei. De o primire frumoasă am avut parte și la Consulatul General al României la Cernăuți. Nemaivorbind de blândețea, mărinimia, înțelegerea maicilor și călugărilor de la mănăstiri

Sărbătorile de Crăciun continuă la Cernăuţi - O duminică a sufletului românesc, luminată de miracolul Datinii la Horecea

16 ianuarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Deşi sărbătorile creştine de iarnă sunt pe ducă, în Bucovina istorică steaua de la Betleem mai luminează drumul colindătorilor dornici de a păstra şi perpetua tradiţiile şi obiceiurile străbune. La Horecea Scutelea, veche vatră românească, tradiţiile şi datinile sunt păstrate cu pietate.

LA CERNĂUŢI – ÎN DULCEA BUCOVINĂ - venim din nou la „marele copac din care toți ne tragem”- EMINESCU, să sorbim vigoare şi iubire din rădăcinile lui

15 ianuarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Astăzi, 15 ianuarie, când s-au împlinit o sută şaptezeci şi doi de ani de la naşterea celui mai frumos suflet poetic românesc şi a celei mai înalte conştiinţe a neamului nostru - Mihai Eminescu, constatăm cu regret că starea jalnică în care se află Casa dascălului său iubit, Aron Pumnul, este o oglindă a adevăratei realităţi în care se află spiritualitatea românească din nordul istoric al Bucovinei, limba română, care moare încetul cu încetul. Această situaţie deplorabilă ne aminteşte că...

Dacă am avea mulţi asemenea preoţi!!! LA MULŢI ANI, PĂRINŢELUL NOSTRU SCUMP! PĂRINTELE VASILE COVALCIUC, protopop de Storojineţ – Un model de evlavie, de slujire Credinţei, Neamului

14 ianuarie 2022 | Categorie: Noutăţi

În lumina divină a Sfintelor Sărbători, când peste tot răsună chemarea geniului poeziei româneşti Mihai Eminescu,care îşi mărturisea credința, îndemnându-i pe români să vină la Biserică, „Maica spirituală a Neamului Românesc”, în sfântul praznic al zilei de 14 ianuarie, credincioşii ortodocşi din nordul istoric al Bucovinei şi-au înălţat sufletele prin rugăciune, sărbătorindu-l pe Sfântul Vasile cel Mare (pe stil vechi).

În Bucovina s-a născut „Cel făr-de-nceput” şi fără de sfârşit, chemat să mântuiască neamul - Mihai Eminescu

14 ianuarie 2022 | Categorie: Noutăţi

În trepidanta lumină a sărbătorilor creştine ce poartă însemnele Naşterii şi Nemuririi, când îngerii din cer coboară şi-l slăvesc pe Mântuitor, s-a născut „Cel făr-de-nceput” şi fără de sfârşit, chemat de Pronia cerească să mântuiască neamul. Cât n-ar vorbi unii că Eminescu a fost ateu, cu sufletul luminat de Dumnezeu, Eminescu, Fiul neamului românesc care a născut unitatea limbii, unitatea etnică a poporului român, îşi mărturisea credința ortodoxă, îndemnându-i pe români să vină la Biserică, „Maica spirituală a Neamului Românesc”. Or,Eminescu a ales să se nască şi să lupte pentru IDENTITATE, UNIRE anume din sânul ortodoxiei, şi-a desăvârşit pregătirea intelectuală, sorbind cu nesaţ din perenitatea valorilor creştine, căci Biserica, după cum spunea el, „în smerita și jertfelnica ei lucrare liturgică și misionară, este păstrătoare de Neam întru Unire”.

La 15 ianuarie, de ziua naşterii lui M. Eminescu, la Cernăuţi, Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina ”Mihai Eminescu” organizează o suită de manifestări

13 ianuarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Dragi conaționali! La 15 ianuarie, de Ziua nașterii Poetului nostru Național, dată care deja de unsprezece ani e și Ziua Culturii Naționale, Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina ”Mihai Eminescu”, cu susținerea Consulatului General al României la Cernăuți și a tuturor societăților național-cuturale, vă invită la o suită de manifestări.

Dana Prepeliţa - o româncă din Cernăuţi ce insistent încearcă să calce pe urmele tatălui său, scriitorul Mihai Prepeliţă

11 ianuarie 2022 | Categorie: Noutăţi

Mă numesc Dana Prepelița – Șașkina, am 38 de ani, locuiesc în orașul Cernăuți şi doresc să vă povestesc puțin despre viața mea și interesele mele.

Românii din Pătrăuţi au readus spiritul sărbătorilor în Împărăţia Lerului la tradiţionalul Festival de colinde

10 ianuarie 2022 | Categorie: Noutăţi

În ziua Sfântului Ştefan pe stil vechi, ocrotiţi şi protejaţi de marele Voievod Ştefan cel Mare şi sfânt, apărător al creştinătăţii, fără ger cumplit şi fără troiene spulberate, dar în suflet cu dragoste faţă de Neam, de Tradiţii, înveşmântaţi în veritabile costume naţionale, straie vechi din moşi-strămoşi, păstrate cu pietate în lada cu zestre a bunicilor, românaşii din Ansamblul etnofolcloric „Mugurel”, condus de Larisa Chedic şi Natalia Balan, s-au pornit pe lună plină din frumoasa Bucovină, cu inedite colinde, sorcove, sacre obiceiuri, înălţate până la poarta cerului, trecând şi pe la alte curţi boiereşti, au readus spiritul sărbătorilor creştine, valorilor culturale şi tradiţionale româneşti în Împărăţia Lerului, pe scena Căminului Cultural din satul Pătrăuţii de Jos, Storojineţ, pitorească vatră de vrednici români de pe Valea Siretului, unde datinile şi tradiţiile strămoşeşti au strălucit în salba de mărgăritare ale tradiţionalului Festival de colinde.

Glorioasa victorie a lui Ştefan cel Mare în Bătălia de la Vaslui (Podul Înalt)

10 ianuarie 2022 | Categorie: Noutăţi

În această bătălie, armatei otomane, care număra peste 120.000 de ostași, o armată uriașă pentru acele vremuri, i s-au împotrivit doar 40.000 de luptători moldoveni, din care cea mai mare parte erau țărani răzeși...

La 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza, a fost ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie şi al Munteniei, Valahiei

5 ianuarie 2022 | Categorie: Noutăţi

La 5 ianuarie 1859, Cuza a fost ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859 şi al Munteniei (Valahiei), înfăptuindu-se astfel unirea celor doua ţări române. Devenit domnitor, Cuza a dus o susţinută activitate politică şi diplomatică pentru recunoaşterea unirii de către puterea suzerană şi puterile garante şi apoi pentru desăvîrşirea unirii Principatelor Române