15 decembrie 2018
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ANIŢA NANDRIŞ – SIMBOL AL SUFERINŢEI ŞI DRAGOSTEI DE VIAŢĂ

13 iunie 2016 р. | Categorie: Golgota neamului

Duminica precedentă, când s-au împlinit exact 75 de ani de la deportarea în masă a peste 600 de locuitori ai satului Mahala, în centrul acestei mândre comune, lângă monumentul Aniţei Nandriş-Cudla, care a devenit simbol al suferinţei şi dragostei de viaţă a bucovinenilor deportaţi în „siberii de gheaţă”, s-a desfăşurat o amplă şi emoţionantă acţiune de comemorare a consătenilor martiri, care nu s-au întors la vatra natală din gulag-urile sovietice, rămânând să-şi doarmă somnul de veci în pământ străin, departe de casă şi de cei dragi.

Manifestarea a început cu o rugăciune comună a unui sobor de înalte feţe bisericeşti în frunte cu Arhimandritul Melchisedec Velnic, stareţul Mănăstirii Putna, împreună cu Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, Gheorghe Moroz, parohul bisericii din localitate, protopop de Noua Suliţă, alţi preoţi din regiune şi din Ţară, care au evocat acele timpuri straşnice pentru românii bucovineni, a familiei Aniţei Nandriş, soarta căreia, datorită cărţii sale „20 de ani în Siberia”, a devenit cunoscută întregii lumi.

După încheierea parastasului în memoria martirilor neamului, ÎPS Melchisedec s-a referit la cele mai negre zile ale bucovinenilor deportaţi, la calvarul ce l-au suportat pe meleaguri străine – din staţia Cernăuţi au plecat atunci 340 de vagoane de marfă cu care au fost duşi, în condiţii îngrozitoare, 32 423 de persoane, 6 250 dintre care au fost arestate, iar restul – 26 963 – au fost deportate. Amintindu-şi de faptul că în 1992, înainte de a deveni stareţul Mănăstirii Putna, a aflat pentru prima dată despre ce s-a întâmplat cu românii bucovineni din cartea Aniţei Nandriş, Arhimandritul Melchisedec a mărturisit. „Anul trecut şi în cel curent am ajuns la 20-30 km de Reabinţi, prima localitate unde s-a oprit Aniţa Nandriş. De multe ori mi-am pus întrebarea: „De ce am ajuns ca la împlinirea a 550 de ani de la punerea temeliei Mănăstirii tocmai în zona de acolo să se facă nişte clopote. E o taină a lui Dumnezeu. Dar mi-am zis în sinea mea: „Poate e glasule celor care au murit în Siberia, poate ei s-au rugat şi au zis: „De pe aceste locuri unde am fost deportaţi, am trăit şi am murit, de aici să meargă înapoi şi să sune pentru neamul românesc. Nu e o întâmplare, căci prin cine am ajuns acolo? Prin nepoţii Aniţei Nandriş, această bucovineancă extraordinară. Gena noastră, a românilor, e sfântă şi puternică, acest fapt demonstrează puterea pe care o are o mamă , odrăslită, plămădită în pământul acesta, crescută în sfânta credinţă ortodoxă. Să ne aducem aminte, să nu uităm e o datorie, inclusiv comemorarea de astăzi”.

Excelenţa Sa doamna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, prezentă la Mahala împreună cu consulul Aurelian Rugină, ministrul consilier Ionel Ivan şi soţia sa Mioara, a menţionat:”Ieri am ajuns în casa, de unde a fost luată şi dusă Aniţa Nandriş. Ne-am întâlnit acolo cu acei care-i păstrează numele şi-i duc mai departe rugăciunea – nepoţi şi strănepoţi. Cunosc o parte din familia Aniţei, toţi sunt preoţi şi continuă această tradiţie sfântă, profundă şi înţeleaptă. Mă refer la familia părintelui Vasile Covalciuc, care e vrednică de viaţa şi chemarea Aniţei Nandriş, de continuitate rădăcinii ei. Prin aceasta simţim că sunteţi continuatori ai tradiţiei, că împărtăşiţi aceste momente grele ce constituie o tragedie, o dramă, pe care o comemorăm astăzi. E un eveniment deosebit ce ar trebui să rămână istorie şi să nu se uite nicicând”.   

Printr-un minut de reculegere cei prezenţi i-au comemorat pe Eroii Neamului Românesc şi pe cei ce şi-au dat viaţa pentru traiul nostru paşnic în războiul nedeclarat de Federaţia Rusă în Estul Ucrainei.

La ororile regimului stalinist, la luptele ce continuă în prezent în Dombas, la nerepetarea evenimentelor de grea restrişte s-au referit reprezentantele puterii conducerii raionului Noua Suliţă – Evghenia Boiko, şefa Administraţiei Raionale de Stat, şi Olga Ţurcan, vicepreşedinte al Consiliului Raional.

Organizatoarea şi moderatoarea manifestării, Elena Nandriş. Primarul comunei martire Mahala, a înmânat Diplome de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare” cernăuţeanului Vasile Tărâţeanu, prahoveanului Mircea Cosma şi lui Gheorghe Nandriş din Sibiu, din partea căruia şi a lui John Nandriş din Oxford au fost citite mesaje de salut.

Membrii corului „Dragoş Vodă”, dirijat de Dumitru Caulea, şi tinerele artiste amatoare de la Căminul Cultural din localitate au interpretat Imnul satului şi câteva cântece patriotice. 

O lumânare simbolică în amintirea mahalenilor ce au suportat toate urgiile regimului stalinist, au rămas să zacă în neagră străinătate, fără mormânt şi cruce la căpătâi, au aprins, prin luările de cuvânt, Petru Grior, directorul Centrului de Cercetări Istorice şi Culturale din Cernăuţi, Aurora Bujeniţa, supravieţuitoare a calvarului stalinist, Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ ş. a.

Plânsul lumânărilor cu lacrimi de ceară au trezit parcă şi dangătul clopotelor de la Mănăstirea Putna ce răsunau în memoria celor deportaţi, morţi, dar nu uitaţi şi comemoraţi la baştină, în satul martir Mahala.

Nicolae TOMA

Fotografii:”Zorile Bucovinei”