15 decembrie 2018
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„CARTEA DURERII” – DRAME DUREROASE, ACT VERITABIL DE DREPTATE ISTORICĂ

22 iunie 2016 р. | Categorie: Golgota neamului

Astăzi,  22 iunie, când s-au împlinit 75 de ani de la începutul celui de-al doilea război mondial şi tot atâţia ani de la eliberarea de către armata română, condusă de Mareşalul Erou Ion Antonescu, a Ţinutului Herţa, nordului Bucovinei şi Basarabiei, care în acea zi istorică de 22 iunie 1941 a dat ordin: „Ostaşi, vă ordon, treceţi Prutul!”,  în incinta Consulatului General al României la Cernăuţi au fost prezentate două volume, IV şi V,  „Cartea durerii” , consacrate masacrelor  de la Lunca  din februarie 1941 şi de la Fântâna Albă din aprilie 1941. Prezentarea acestor două volume e un eveniment important ce reprezintă un proiect  pentru mai multe societăţi naţional-culturale din regiunea Cernăuţi, Ucraina şi România.

Inaugurând manifestarea, Excelenţa Sa, doamna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, a evocat rolul important al acestui eveniment ce continuă  seria de manifestări comemorative, dedicate eroilor neamului, deoarece atât  în Ucraina, cât şi în Romania, luna  iunie este luna înălțării eroilor, valorilor trecutului. Or, sacrificiul eroilor a adus libertate în credinţă, drept pentru care Sinodul Bisericii Ortodoxe  Române a instituit o  zi specială pentru Eroi, în care toată lumea îşi aminteşte de trecut  şi de rădăcini.

Mulţumindu-le autorilor celor două cărţi, dna Consul General a propus ca ei să participe la un proiect transfrontalier româno-ucraineano-moldovenesc cu finanţare europeană pentru editarea următoarelor volume din seria respectivă.

Petru Grior, directorul Centrului de Cercetări Istorice şi Culturaledin Cernăuţi,  a specificat munca asupra celor două volume, subliniind faptul că în ele au fost incluse doar datele biografice, oficiale.

Apărute în formulă bilingvă (română şi ucraineană), asemenea primului şi al treilea volum, iar cel de-al doilea a apărut în trei limbi (română, ucraineană şi engleză), cărţile sunt scrise pe baza documentelor de arhivă şi este o datorie a conştiinţei să ştim cine au fost martirii neamului, chiar dacă ei însăşi n-au ştiut pentru ce au fost pedepsiți.

Alt autor al seriei „Cartea durerii”, Ştefan Rotaru, preşedintele Fundaţiei „Pro Rădăuţi”, s-a referit la atragerea generaţiei tinere la munca de cercetare a istoriei, la informarea  ei despre evenimentele trecutului. Totodată, veteranul a propus ca specialişti din România, Ucraina şi Republica Moldova să înceapă adunarea materialului factologic pentru publicarea unui dicţionar enciclopedic al victimelor regimului totalitar, lucrarea fiind sponsorizată de organele de resort din cele trei ţări.

Nicolae Nicolovici, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă, a conştientizat faptul că publicarea volumelor constituie un veritabil act de dreptate istorică şi listele respective, în consecinţa descoperirii unor noi documente de arhivă ar putea fi continuate,  iar Ilie Popescu, preşedintele Societăţii Regionale „Golgota” din regiunea Cernăuţi, a povestit despre destinul tragic al tatălui său, Vasile  Grijincu din Pătrăuţii de Sus, care a fost condamnat la moarte de călăii sovietici..

Gheorghe Horodincă din Rădăuţi şi Nicolae Iordachi din Cernăuţi au susţinut ideea continuării volumelor pe bază de documente, subliniind faptul că, după posibilităţi, vor ajuta şi în continuare la sprijinirea proiectului respectiv.

La manifestare au fost prezenţi şi reprezentanți  ai asociaţiilor ucrainene din Cernăuţi, din partea cărora a luat cuvântul Galina Boico, preşedintele Societăţii celor represaţi  şi deținuților politici, căci ucrainenii au suferit, la fel ca şi românii, fiind asupriţi şi deportaţi în Siberia, Kazahstan. Îşi plâng şi ei  eroii neamului ucrainean, trecutul sângeros şi îndurerat, la fel precum românii şi alte comunităţi şi popoare.

Veronica Ahtimiciuk, originară din Basarabia, căsătorită după un ucrainean, stabilită în prezent în Canada, a povestit despre activitatea societăţilor naţional-culturale ucrainene din Canada, pe când Ludmila Zelenigorodska, directoarea editurii „DrukArt” ce a tipărit cele 5 volume din seria respectivă, a conchis că ele trebuie să fie cărţi de învăţătură, să reprezinte o lecţie de istorie, a fărădelegilor săvârşite de regimul totalitar pentru ca asemenea tragedii să nu se repete.

Diana TOMA

Fotografii: Zorile Bucovinei