30 ianuarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

VASILE POSTEUCĂ A REVENIT LA BAŞTINĂ

29 martie 2013 р. | Categorie: Bucovina

Lansarea, duminica precedentă, la sediul Societăţii pentru Cultura Românească ”Mihai Eminescu”, a volumului de versuri „Poeme prigonite” a poetului martir Vasile POSTEUCĂ, îngrijit şi prefaţat de ziaristul Ion CREŢU, a constituit  nu numai un eveniment cultural, ci şi unul editorial, deoarece pentru prima dată în nordul Bucovinei  (la Grupul editorial „Cuvântul” din Herţa) a văzut lumina tiparului o carte a acestui poet folclorist, publicist, editor,  prozator şi savant, care timp de peste 31 de ani (aproape jumătate din viaţă) a fost nevoit să pribegească prin diferite ţări (Polonia, Germania, Austria, Franţa, Canada şi SUA), departe de cei dragi sufletului –  soţie şi cei doi copii, mamă, trei fraţi şi două surori, de locurile natale, de care s-a despărţit pentru totdeauna, însă la care a revenit mereu în scrierile sale (diverse culegeri de versuri, romanul  „Băiatul drumului”, corespondenţa-i vastă şi cele peste 30 de volume ale „Jurnalului intim”). Deci, în prezent, după un veac de la naştere şi patru decenii de la moarte, Vasile Posteucă, acest „cântăreţ al durerilor neamului”, prin respectiva apariţie editorială, a revenit la baştină.

Inaugurând lansarea cărţii, Vasile BÂCU, coordonatorul proiectului, s-a referit la munca asupra volumului, le-a mulţumit tuturor celor ce au trudit la apariţia lui, în mod special alcătuitorului şi sponsorilor, fără ajutorul financiar al cărora culegerea n-ar fi apărut.

Domnul Corneliu CIBOTARU, consul la Consulatul General al României la Cernăuţi, e convins:

-Apariţia acestei antologii, lansată astăzi, întregeşte într-un fel tot ce a apărut până acum din opera lui Vasile Posteucă. Îmi exprim speranţa că în viitor critica română îl va include în istoria literaturii naţionale, deoarece e vorba de un talent literar deosebit.

Editorul culegerii „Poeme prigonite”, ziaristul Ion CREŢU, care timp de aproape 35 de ani a fost şeful secţiei cultură a publicaţiei „Zorile Bucovinei”, a făcut o scurtă incursiune în biografia scriitorului, relatând despre greul drum al întoarcerii lui acasă prin apariţia în România (Lugoj, Câmpulung Moldovenesc)  a primelor volume din creaţia  lui Vasile Posteucă, apărute în spaţiul cultural-geografic românesc – culegerile de versuri „Icoane de dor”, „Catapeteasmă bucovineană”, romanul „Băiatul drumului”, ultimele trei în colaborare cu scriitorul şi editorul Ion  FILIPCIUC din Câmpulung Moldovenesc, volumul „Folclor stăneştean –  în memoria lui Vasile Posteucă”, ediţie alcătuită de Ion Creţu, Ion Filipciuc şi pedagogul Ion Posteucă. În consecinţă, în ultimii cinci ani, numele lui Vasile Posteucă a fost inclus în diferite  enciclopedii şi dicţionare literare, în diverse istorii ale literaturii române,  lui  i-au fost consacrate peste 200 de studii şi articole în reviste şi ziare din Tară şi din nordul Bucovinei.

 Noi, lucrătorii de creaţie ai ziarului „Zorile Bucovinei”,  ne mândrim cu faptul că anume publicaţia noastră a spart gheaţa, fiind la începutul întoarcerii la baştină a scrierilor  acestui „cruciat al exilului” – la începutul anilor ’90 ai secolului trecut, în „Zorile Bucovinei” au apărut primele publicaţii din opera lui Vasile Posteucă, astfel I. Creţu scoţându-l din anonimat pe acest fecund şi valoros scriitor român, originar din Stăneştii de Jos. Au urmat apoi alte numeroase materiale, pagini tematice  despre viaţa şi activitatea lui literară.

Docentul universitar Lora Bostan, analizând simbolul de pribeag în versurile poetului, a menţionat că în opera lui poetică se observă expresionismul, propriu generaţiei „iconarilor” – tristeţea după familia rămasă şi durerea după Bucovina ocupată, dragostea faţă de locurile natale, fapt demonstrat strălucit de câţiva studenţi din anul întâi de la Catedra de Filologie Română şi Clasică a Universităţii Cernăuţene, care au declamat versuri din culegerea proaspăt apărută.

Despre importanţa operei literare a lui Vasile Posteucă, despre rolul lui de susţinător şi ideolog al mişcării legionarilor, duşman înveterat al comunismului, despre primele publicaţii ale operelor posteucene în nordul Bucovinei şi importanţa lor pentru procesul literar actual din ţinut, despre necesitatea cercetării în continuare a moştenirii lui literare  au vorbit Arcadie Opaiţ, preşedintele Ligii pentru apărarea drepturilor omului, Octavian Voronca, pedagog, Ilie Popescu, preşedintele Organizaţiei Regionale „Golgota”, Nicolae Toma, redactorul-şef al ziarului „Zorile Bucovinei”, Ilie Zegrea, preşedintele Reuniunii Scriitorilor Români din Cernăuţi, Dumitru Covalciuc, scriitor, sponsorii Mircea Rusu, avocat din Rădăuţi, şi Vasile Stăşescu, contabil la Ocolul Silvic din Pătrăuţii de Sus, raionul Storojineţ.

În sfârşit, s-a vorbit cu regret despre lipsa la acest eveniment a consătenilor scriitorului, chiar şi a rudelor lui, în particular, a directorului şcolii din Stăneşti, care e şi nepot al lui Vasile Posteucă, despre dispariţia enigmatică a plăcii comemorative de pe clădirea şcolii din localitate, despre necesitatea acordării numelui lui Vasile Posteucă cabinetului de limba şi literatura română al acestei instituţii de învăţământ, unde la loc de cinste ar putea fi portretul scriitorului, realizat de pictorul Alexandru Timciuc din Mahala, care, împreună cu un lot de cărţi ale noii ediţii, va fi donat şcolii din Stăneşti, astfel feciorul Codrencei, cum i se spunea în sat, să-şi ocupe locul meritat printre personalităţile baştinei sale. De fapt, acesta ar fi doar un început al comemorării lui Vasile Posteucă în satul natal, un imbold pentru cercetarea şi publicarea bogatei şi vastei lui moşteniri literare.

 Nicolae TOMA