20 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

OAMENI DE AFACERI DIN IAŞI – LA TÂRGUL TURISTIC DIN CERNĂUŢI

28 aprilie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

Dincolo de orice iniţiativă, ţinutul nostru bucovinean are frumoase posibilităţi de a-şi dezvolta potenţialul turistic şi, deci, de a-şi spori încasările în buget, deoarece dispune de reale posibilităţi de recreare şi întremare a sănătăţii, de odihnă şi vizitare. Şi-apoi, dacă înainte vreme asemenea târguri aveau loc în cadrul Iarmarocului de Sânpetru, în acest an organizatorii – Primăria Cernăuţiului şi Departamentul Ecologie şi Turism al Administraţiei Regionale de Stat – au hotărât să înfăptuiască, în ultima sâmbătă a lunii aprilie, pe Piaţa Preasfânta Maria (fosta Piaţă Turcească), un fel de repetiţie a acestui eveniment tradiţional ce a ajuns la ediţia a 10-a. De altfel, această decizie a fost o reuşită, la actuala ediţie a târgului turistic participând  peste 50 de firme turistice din nordul Bucovinei, Iaşi, România,  regiunile Lviv, Volyn. Ivano-Frankivsk, Ternopil.

   Iarmarocul a fost vizitat de Excelenţa Sa, doamna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, Jean de Lanua, primul secretar al Ambasadei Belgiei în Ucrainei,   Anna Romanova, secretarul Comitetului Radei Supreme a Ucrainei în chestiunile familiei, politicii tineretului, sportului şi turismului, Florin Barhalescu, preşedintele Asociaţiei de turism din Iaşi, deputaţii poporului Mykola Fedoruk şi Maksim Burbak   

Or, pe parcursul întregii zile oaspeţii şi locuitorii Cernăuţiului au avut posibilitatea să ia cunoştinţă de propunerile operatorilor turistici, să deschidă pentru sine noi trasee turistice, să-şi procure articole ale meşterilor populari, mărfuri de larg consum, produse alimentare, să asculte cântece şi melodii populare, interpretate de colective folclorice de amatori din ţinut, să guste din bucatele tradiţionale ale naţiunilor conlocuitoare. În fond, fiecare vizitator a găsit la iarmaroc ceea ce şi-a dorit pentru sine, pentru familie, s-a odihnit, a obţinut o dispoziţie de sărbătoare. Apropo, totalizând rezultatele târgului, putem afirma că străvechea urbe de pe Prut devine într-adevăr un adevărat centru turistic, fapt menţionat şi în timpul întâlnirii la „masa rotundă” în chestiunile dezvoltării turismului ce a avut loc duminică şi la care au participat reprezentanţii domeniului respectiv din nordul Bucovinei şi din Iaşi, care au declarat despre extinderea colaborării în această direcţie.

Diana TOMA