22 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

NE ŢINE ACEEAŞI CREDINŢĂ, SĂDITĂ ÎN DATINI ŞI GRAI

29 aprilie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

Mai suntem şi noi o fiinţă,

un codru, o doină, un plai.

Ne ţine aceeaşi credinţă,

sădită în datini şi grai.

Grigore BOSTAN “LA PUTNA”

Doar păstrându-ne Credinţa şi cu sufletul curat putem fi un Neam ales şi protejat de Domnul.  Or, păstrându-ne Credinţa, „sădită în datini şi grai”, Rădăcinile Neamului, „Mai suntem şi noi o fiinţă”,  ne putem considera, pe deplin stăpâni ai acestui pământ strămoșesc. De altfel, Credinţa a însemnat şi e pentru noi, urmaşii lui Decebal, Lumină şi calea spre Adevăr.  Şi-apoi, prin iubire de cele sfinte, de Grai, de Străbuni, de Patrie, rugându-ne în Limba Maternă,  Dumnezeu ne călăuzeşte paşii spre dăinuire.

În Duminica a III-a după înălţătorul Praznic al Învierii Domnului, numită şi „Duminica Sfintelor Femei Mironosiţe”, credincioşii ortodocşi din frumoasa şi împătimita noastră Bucovină, monahi şi monahii de la mănăstirile Suceviţa şi Moldoviţa din România, însoţiţi de ÎPS Arhimandritul Melchisedec Velnic, stareţul Mănăstirii Putna, înalte feţe bisericeşti din ţinutul bucovinean, din alte regiuni ale Ucrainei şi din Ţară, s-au aflat în zi de sărbătoare, prăznuindu-le pe Sfintele Femei Mironosiţe, purtătoare de miruri, la Mănăstirea de maici Leorda din Pătrăuţii de Sus, raionul Storojineţ, în această oază a sacralităţii, cu miros de smirnă şi tămâie, unde aerul e plin de rugăciune, iar dangătele de clopot tulbură Altare, unde, cu aproape 20 ani în urmă, impresionat de frumuseţea şi pitorescul acestui colţ mioritic de Ţară, preacucernicul părinte Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, susţinut de mireni, cu blagoslovirea ÎPS Onufrie, pe atunci Mitropolit al Cernăuţului şi Bucovinei,  a avut inspiraţia divină de a înălţa un magnific locaş de închinare şi pomenire.

Înălţat din iubire şi evlavie, aşezământul monahal, în ziua Sfintelor Femei Mironosiţe, a fost inundat de mii de oameni. Unii au venit să se închine cu pioşenie, alţii să-şi mărturisească păcatele şi durerile, unii să pomenească morţii sau să boteze copiii, alţii să se cunune, mulţi să ia apă asfinţită din izvorul sacru al sfântului locaş de închinare. Astfel se perindă crugul vieţii la  Mănăstirea Leorda de pe Valea Siretului, de la poale de Carpaţi.

Pentru a spori evlavia şi bucuria duhovnicească a credincioşilor, preacuviosul părinte Vasile Covalciuc l-a invitat la praznicul mănăstirii pe ÎPS Onufrie, Mitropolitul Kyivului şi al întregii Ucraine, care, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, susţinut de Fiodor, mitropolit de Kamianeţ-Podilskyi, Meletie, arhiepiscopul Cernăuţiului şi Bucovinei, Evsevii, episcop de Hotin, Tyhon, episcop de Ivano-Frankivsk şi Kolomyia, Arhimandritul Melchisedec Velnic, în prezenţa rugătoare a mulţimii credincioşilor, a oficiat Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a săvârşit hirotonia în preot a părintelui-diacon Gheorghe Covalciuc, care astfel a primit puterea de a oficia Sfânta Liturghie.

Evident, Mănăstirea Leorda, înălţată  prin dărnicia unor oameni de bună credinţă ca Vasile Bobiştean, Gheorghe Rotar, Gheorghe Berezovschi etc., cu cele trei locaşuri de închinare cu hramul Sfântul Mucenic Pantelimon, Sfintele Femei Mironosiţe, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, e un paradis al dumnezeirii, unde credinţa îşi are rădăcina din spiritul Neamului. Or, la aceste momente sensibile s-au referit Iaroslav Bartoş, şeful ARS Storojineţ, Meletie, arhiepiscopul Cernăuţiului şi Bucovinei, etc., în deosebi, dnul Edmond Neagoe, consul la Consulatul General al României la Cernăuţi, diplomatul român adresându-i mulţumiri părintelui Vasile Covalciuc şi un cuvânt de susţinere şi încurajare fiului Gheorghe, tânărului preot hirotonit, care, cert, ca şi taică-său, va sluji cu dăruire Altarul Credinţei: „Noi, românii, întotdeauna am ştiut să ne apărăm credinţa. Ca şi buneii, părinţii noştri, ne educăm copiii cu dragoste faţă de Dumnezeu, de tradiţii, de neam, de valori. Aşa cum Ştefan cel Mare a ctitorit 47 de biserici şi mănăstiri, la fel şi românii evlavioşi din acest colţ de rai de la poale de Carpaţi, îndrumaţi de părintele protopop Vasile Covalciuc, au înălţat, întru dăinuirea Credinţei şi Spiritului Neamului, Mănăstirea Leorda”.

La finalul sărbătorii, ÎPS  Onufrie i-a desemnat cu distincţii bisericeşti pe ctitorul Mănăstirii Leorda, protoiereul Vasile Covalciuc, şi egumena Susana, stareța sfântului locaş, pe sponsorii care au contribuit la înălţarea mănăstirii, adresând un cuvânt de învăţătură celor prezenţi, îndemnând la trăirea exemplului de devotament şi credincioşie al Sfintelor Femei Mironosiţe, la rugăciune pentru pace în Ucraina, înţelegere şi linişte sufletească.

Înălţătoarea zi de prăznuire s-a încheiat cu o agapă, pregătită de harnicele monahii şi doamne din cadrul parohial, îndrumate de dna preoteasă Maria Covalciuc, din care au gustat peste vreo 6 mii de mireni şi pelerini.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii  „Zorile Bucovinei”