18 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

PLOAIE CU STELUŢE – LA MAHALA

4 iunie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

„Omului îi trebuie un vis ca să suporte realitatea”, scria Sigmund Freud. Visul de veacuri al măhălenilor este să-şi păstreze nealterate Credinţa, Graiul, Rădăcinile. Or, pentru locuitorii satului martir Mahala din raionul Noua Suliţă, cu suflet de român, care au trecut prin multe vicisitudini ale istoriei, acesta nu mai este un vis, ci o realitate spre a dăinui, a-şi menţine vie dragostea de străbuni, de tradiţii, de obiceiuri, de a le perpetua pentru urmaşi. Dincolo de orice, în această pitorească comună de harnici gospodari, unde se zbate o inimă română, vlăstarii sunt crescuţi cu dragoste şi educaţi în suflul iubirii faţă de cele sfinte,  zestrea spirituală, moştenind-o cu laptele mamei.

Apropo, n-am mai întâlnit în satele din dulcea şi frumoasa noastră Bucovină atâta mulţime de copilaşi precum lunea precedentă la sărbătoarea creştină Sfânta Treime,  la praznicul patronului, hramul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Ostriţa-Mahala. Însoţiţi de părinţi şi bunei, care nu doar îşi iubesc la nesfârşit, dar îşi educă odraslele în spiritul iubirii de neam, de cele sfinte, de aproapele, după cum ne învaţă şi Sfânta Scriptură, drăgălaşii prichindei din Mahala au umplut de soare sfântul locaş de închinare, precum în fiecare duminică şi zi de sărbătoare, zglobii şi fericiţi, printre care şi alintatul românaş Alexandru Nandriş, nepotul primăresei, înseninându-ne sufletele şi bucurându-ne privirile şi prin frumoasele costume naţionale, care au strălucit printr-o adevărată paradă a portului popular.

În această oază a românităţii şi creştinătăţii, la invitaţia dnei primar Elena Nandriş, cu dragostea şi disponibilitatea sa faţă de toţi românii înstrăinaţi, dar cărora pe aceste plaiuri mioritice le-au tăiat buricul moşii şi strămoşii, şi-a împărtăşit bucuria prezenţei şi dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, măhălenii bucurându-se pentru clipa de graţie dăruită de Cel de Sus, de a o vedea pe Excelenţa Sa şi de a-i adresa cele mai alese cuvinte de mulţumire. De altfel, cea mai îndrăzneaţă fiind Maria Leahov, care, după cum a mărturisit, e o fidelă cititoare a „Zorilor Bucovinei”, abonează ziarul încă de pe timpuri şi-i sunt pe plac toate materialele inserate, încât, când îi vine dorul,  îl citeşte şi pe la ora patru de noapte, de bucurie că pentru prima dată s-a salutat cu un consul general, şi-a dorit ca amintire şi o poză comună cu dna Eleonora Moldovan.

După serviciul divin, oficiat împreună cu un sobor de aproape 20 de feţe bisericeşti, mulţumindu-i Excelenţei Sale pentru onoarea de a o avea alături, după cuvintele de învăţătură duhovnicească, rostite de preacucernicul  Ioan Bivolaru, parohul Bisericii din Colencăuţi, raionul Hotin, care în acea zi înălţătoare îşi sărbătorea ziua de naştere,  Gheorghe Buzencu, parohul bisericii locale le-a oferit cuvântul oaspeţilor – Evghenia Boiko, şeful ARS Noua Suliţă, şi Roman Crigan, preşedintele Consiliului Raional.

Mărturisitoare şi plină de pietate a fost adresarea doamnei Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, către enoriaşi, românii de bună credinţă din comuna Mahala, îndrumându-i să-şi păstreze şi perpetueze pentru urmaşi credinţa şi graiul: „Mă bucur mult când văd copilaşii la altar, îmbrăcaţi în bogatele costume naţionale, moştenite de la străbuni, care v-au transmis cununa fericirii –  graiul, credinţa străbună. Aşa trebuie să-i îndrumăm şi noi pe cei tineri, să-şi amintească de Aniţa Nandriş, care în Siberia nu avea unde îmbrăca costumul naţional, dar îşi gătea băieţii în haine naţionale şi astfel se duceau la tăiat lemne în pădure, care, având credinţă şi dragoste de neam, a rezistat, s-a întors în Mahala”.

Pace în Ucraina şi în familii, pâine pe masă, curtea bisericii să fie şi în continuare plină de copilaşi fericiţi,  le-a urat consătenilor dna primar Elena Nandriş, sensibilizând că măhălenii sunt gospodari harnici, care ştiu să-şi câştige pâinea de toate zilele, mulţumindu-le oaspeţilor din România, Grupului Folcloric din Botoşani şi coriştilor din Ţureni, raionul Herţa, pentru cântările frumoase, înălţate la ceruri.

De ziua Sfintei Treimi la Mahala, odată cu ploaia aşteptată şi binecuvântată, porţile cerului s-au deschis cu o ploaie de steluţe de la grădiniţa „Lumea copiilor”, care şi-au etalat costumele scenice şi cele populare prin cântece şi dansuri, pe scena din vatra satului evoluând membrii  ansamblurilor de dans, vocale şi instrumentale –  „Mărgăritar”, „Ghiocel”, „Muguraş”, „Armonia”, Clubul sportiv „Haiducul” etc. Un mănunchi de busuioc, înnobilat de cântec, dans, dor şi voie bună le-a adus măhălenilor din Ţară  Grupul Folcloric „Vatra Botoşanilor”, conducător artistic Mariana Honceru, împreună cu urările de bun augur ale viceprimarului Sorin Ababei şi secretarului primăriei comunei Dumbrăveni, Mihai Chiriac, cu care primăria Mahala întreţine relaţii de colaborare. Veşnic tânăr şi ferice, energicul pui de român al cântecului popular bucovinean Gică Puiu, mângâindu-ne sufletele prin vocea-i melodioasă, ne-a cântat „Sunt român din Bucovina”, Excelenţa Sa, rămânând surprinsă, după cum a mărturisit, de frumoasele tradiţii, folclorul, istoria, de impresionabila „Sărbătoare domnească ce le reprezintă măhălenilor rădăcina”.

A fost o sărbătoare triplă – Sfânta Treime, cea de-a 10-a ediţie a Festivalului „Duminica mare”, jubileul primarului Elena Nandriş. Tot în aceste zile şi-a aniversat ziua de naştere Lenuţa Petriuc, şefa Casei de Cultură din Mahala, căreia îi urăm zbor înalt, vise împlinite pe tărâmul ce îl profesează, tânăra regizând cu talent şi ingeniozitate frumosul spectacol de zile mari. Formidabila sărbătoare, organizată la bis de primarul Elena Nandriş şi Lenuţa Petriuc, ar trebui urmată şi de alte localităţi, unde bate o inimă de român. Spre finele Festivalului, Excelenţa Sa şi dna primar au fost inundate de flori vii şi cele ale recunoştinţei.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii : "Zorile Bucovinei"