16 octombrie 2021
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

COOPERARE EUROPEANĂ, FĂRĂ FRONTIERE

8 iunie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

În perioada 4-5 iunie curent, în inima Transcarpatiei, regiune cu rădăcini istorice în oaza  prieteniei celor patru ţări vecine - România, Ucraina, Slovacia, Ungaria, în incinta Complexului hotelier „Helikon” din Beregovo, în cadrul programului Parteneriat fără Frontiere, „Cooperare instituţională interactivă, istorie, tradiţii şi cultură fără frontiere”, proiect finanţat de Uniunea Europeană, beneficiar al căruia e Muzeul Judeţean Satu Mare, în parteneriat  cu Universitatea Naţională din Ujgorod,  Asociaţia ucrainenilor din România, filiala Satu Mare, Muzeul Regional din Ivano-Frankivsk, s-a desfăşurat Conferinţa Internaţională „Probleme şi perspective ale colaborării transfrontaliere: experienţa euroregiunii carpatice”.

Având drept prioritate dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de bună vecinătate între instituţiile şi aşezămintele culturale din zonă, păstrarea şi perpetuarea patrimoniului religios, a tradiţiilor, intensificarea colaborării transfrontaliere, instruirea tineretului în direcţia colaborării transfrontaliere, proiectul respectiv a beneficiat de o finanţare europeană de 190 523,7 euro. Dna Daniela Bălu, directoarea Muzeului Judeţean Satu Mare şi managerul proiectului, i-a iniţiat pe participanţii la întrunire în activitatea, scopul şi priorităţile proiectului, iar Ivan Vovkanych, Universitatea Naţională din Ujgorod, asistent al proiectului şi moderatorul Conferinţei,  s-a referit la relaţiile bilaterale şi prerogativele colaborării între cele patru state vecine – România, Ucraina, Slovacia şi Ungaria.

La lucrările Conferinţei au participat şi au luat cuvântul reprezentanţi ai misiunilor diplomatice, ai instituţiilor de învăţământ, de cultură, savanţi, profesori, lectori -  dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi,  Otto Kovchar, Consulul Onorific al Republici Cehia în Ucraina, Trieb Gergely, Consulul General al Ungariei în or. Ujgorod, Sjanka Buryanova, Consulul General al Republicii Slovacia în or. Ujgorod, Myroslava Lendel, prorector la Universitatea de Stat din Ujgorod, Stepan Vidhyansky, şef de secţie la Institutul de Istorie al Ucrainei al AŞ a Ucrainei, Viorel Ciubota, doctor în filozofie, Ana Dan, profesoare la ŞM Apşa de Jos etc.

Moştenirea istorică şi culturală nu trebuie să fie limitată, ci urmează să devină o prioritate a colaborării dintre ţări. Consulatul General al României la Cernăuţi acordă întotdeauna sprijin diplomatic, încurajând şi susţinând noile proiecte şi idei de colaborare şi cooperare europeană, fapt specificat de mai mulţi participanţi la dezbateri în cadrul „mesei rotunde”. Adevărul e că, prezentă la mai toate evenimentele culturale din ţinut şi nu numai, Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, e sprijinul şi sufletul manifestărilor. Sensibilizând aportul pe care-l aduc partenerii din această zonă limitrofă la promovarea culturii, tradiţiilor, relaţiilor de bună vecinătate, dna Eleonora Moldovan  s-a referit la importanţa proiectului: „Despre faptul că e un eveniment deosebit vorbeşte şi prezenţa delegaţiilor numeroase la conferinţa localizată într-o regiune cu un bogat trecut în tradiţii şi valori culturale, istorice şi actuale. Ideea proiectului se înscrie reuşit în cadrul politicii bilaterale în format european. Un asemenea dialog este deosebit de util în contextul complicat al situaţiei politice din Ucraina. România, ca ţară vecină, susţine demersul european al Ucrainei şi ca un partener european s-a alăturat la sprijinirea, diversificarea mecanismului de cooperare bilaterală, transfrontalieră. Discuţiile şi dialogurile pe care le iniţiaţi dumneavoastră atât în România, Ucraina, cât şi în alte state europene, sunt foarte actuale. Deci, proiectul implementat e foarte important, actual şi reuşit”.

În acest context, Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, s-a referit şi la un alt proiect de cooperare transfrontalieră între România şi Ucraina –  programul comun internaţional „Ucraina-România – 2014-2020”, care şi-a început deja activitatea şi are un buget de 60 de milioane de euro: „S-a stabilit ca la nivel bilateral să fie implementate câteva proiecte prioritare şi foarte importante de dezvoltare a infrastructurii la frontiera comună. De altfel, 3 milioane de euro vor fi orientate în acest scop pentru regiunea Transcarpatică, iar alte 3 vor fi alocate pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere Suceava-Cernăuţi, aproape 6 milioane de euro – pentru promovarea şi dezvoltarea relaţiilor culturale, moştenirii istorice etc. Deci, sume importante vor fi direcţionate pentru alte proiecte prioritare ce au menirea de a consolida relaţiile noastre bilaterale. Ministerul Afacerilor Externe al României şi-a asumat rolul de promovare a formelor de colaborare transfrontalieră, asigurând suportul politico-diplomatic al acestui dialog bilateral”.

În după amiaza aceleiaşi zile, participanţii la Conferinţă au vizitat istorica fortăreaţă din Mucacevo.

Felicia NICHITA-TOMA

 Fotografii "Zorile Bucovinei"