16 octombrie 2021
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA MAHALA – CU TĂMÂIA EVLAVIEI ŞI MIRUL TĂMADEI

14 iunie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

În pofida arşiţei dogorâtoare, pe moşia dăruită de taică-său, Bogdan al II-lea, viteazului şi credinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt din Buda-Mahala, raionul Noua Suliţă, dangătul clopotelor bisericii locale, cu hramul de închinare Domnitorului Moldav, au răsunat din nou a jale întru pomenirea eroilor, masacraţi în Lunca Prutului de către gloanţele grănicerilor sovietici, celor ce s-au pierdut în neagră străinătate – Siberia, Kazahstan, Karelia, Onega, Ladoga etc., celor fără de mormânt, cruce, care n-au avut nici măcar o  lumânare la căpătâi.

Cu tămâia evlaviei şi mirul tămadei o rugă fierbinte au înălţat către ceruri, proslăvindu-i pe acei ce s-au sacrificat pe altarul de glorie al Golgotei Neamului Românesc,  preacucernicii părinţi Dumitru Miţiţei, parohul Bisericii locale Sfântul Ştefan cel Mare şi Ioan Bivolaru, parohul sfântului locaş din Colincăuţi,  raionul Hotin, încheind serviciul divin cu cuvinte de învăţătură şi o uşoară mustrare a răcelii din sufletele consătenilor, care uită de cinste şi datorie, de obligaţia de a veni aici, la troiţa Eroilor căzuţi pentru Libertate şi Dreptate, pentru dăinuirea în veci a urmaşilor pe aceste meleaguri mioritice, părintele Dumitru Miţiţei, evocând aventurile prin care a trecut aducând din Patria noastră istorică tabla pentru acoperişul bisericii, donată de Guvernul României, ambii mulţumindu-i din suflet dnei Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, care e prezentă la toate manifestările noastre de suflet – şi la cele de tristă pomină, şi la cele de cântec, dans şi voie bună, specificând fineţea limbii, frumoasele cuvinte adresate de Excelenţa Sa, care, se pare, nu e doar un excelent diplomat, dar parcă a absolvit şi seminarul teologic, pronunţând cu evlavie înălţătoarele cuvinte şi sacra învăţătură.

O cunoaştem de câţiva ani. E alături cu trup şi suflet de bucuriile şi durerile noastre. În persoana Excelenţei Sale găsim întotdeauna  cel mai fidel susţinător, îndrumător şi povăţuitor al nostru. Cu pietate, sacrificându-şi, în numele martirilor dispăruţi, ziua de duminică, dna Eleonora Moldovan, cu mari emoţii, după cum a mărturisit, a fost alături sufleteşte de românii din Mahala, care au avut nenorocul de a suporta o îngrozitoare dramă de deznaţionalizare, la monumentul comemorativ din Buda-Mahala, elogiindu-i pe eroii români, căzuţi în numele Patriei pentru dăinuirea Neamului: „Asemenea monumente-troiţe, cruci, sunt ridicate aproape în fiecare sat de români, din România şi din Europa, dedicate cinstirii memoriei acelora, cărora astăzi le închinăm o rugăciune în limba noastră. Avem libertatea de a cerceta adevărul istoric. La Mahala şi chiar în toată lumea situaţia e complicată prin faptul că tineretul nu conștientizează toate faptele istorice, iar mustrarea preacuvioşilor părinţi de la Mahala e una folositoare, care este în inima fiecărui păstor de suflete, care are grijă de sufletul celor pe care-i păstoreşte. Noi trebuie să cinstim faptele măreţe ale înaintaşilor, care au murit pentru dreptate şi adevăr. Şi din România se adună oameni şi copii la asemenea cruci. Vin la o lecţie adevărată de istorie ca să cinstească memoria celor nevinovaţi care au murit, au luptat pentru libertatea noastră, cum a făcut-o şi Aniţa Nandriş. Acest loc presărat cu suferinţe, cu sânge, reprezintă punctul comun de rugăciune, la care să se închine toţi acei, care respectă înaintaşii. Să-i învăţăm, dragi părinţi, pe copii să-şi iubească neamul, credinţa, trecutul, căci dacă vom trăi în întuneric şi minciună, vom avea de suferit cu toţii. Or, lumina şi adevărul ne arată viitorul”.

Tinere soliste, conduse de Lenuţa Petriuc, au dat glas unor înălţătoare imnuri patriotice. Despre drama românilor din Mahala, cei peste 700 de măhăleni deportaţi în îngrozitoarea noapte de 13 iunie 1941, au vorbit Vasile Tărâţeanu, membru de onoare al Academiei Române, publicistul şi scriitorul Dumitru Covalciuc, profesoara Ana Gostiuc. Primarul Elena Nandriş le-a adresat tuturor cuvinte de mulţumire pentru participarea la comemorarea eroilor, specificând importanţa înălţării unei Troiţe la Lunca, până în februarie 2015, când se vor împlini 75 de ani de la masacrul din Lunca Prutului, unde au fost ucişi mişeleşte peste 400 de măhăleni. Pentru a doua oară e prezent la comemorarea eroilor martiri din Mahala dnul Ciprian Bojescu din Suceava, originar din Iordăneşti, care pe propria-i piele a simţit „fericirea eliberării” .L-am avut alături, la troiţa din Buda-Mahala, pe Dumitru Zahariciuc, care a ridicat pe propriile-i mijloace crucea-monument din cimitirul comunei. Spre regret, din motive de sănătate, n-a putut fi prezent la comemorare Sain Mândrescu, căruia măhălenii îi datorează înălţarea troiţei la Buda-Mahala.

Părintele Ioan Bivolaru şi-a exprimat dorinţa că, ar fi foarte bine să devină o tradiţie depunerile de flori la troiţă: „Trebuie să avem un loc sfânt de închinare. Când m-am căsătorit, mirii puneau flori la monumentul lui Lenin, ar fi foarte bine ca acum să vină cu o plecăciune la monumentul martirilor, căci mulţi dintre ei erau încă copii, n-au fost miri şi mirese, n-au trăit bucuria de a-şi vedea nepoţii”, concluzionând că Ziua Eroilor, sărbătorită în Ziua Înălţării Domnului, trebuie trăită de noi în fiecare zi, nu dor o dată în an.

Elogierea celor care şi-au jertfit viaţa pe altarul biruinţei şi dreptăţii, din înălţătoarea zi de duminică, s-a încheiat cu depuneri de flori la bustul Aniţei Nandriş din centrul comunei Mahala.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii  „Zorile Bucovinei”