13 decembrie 2019
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

EUDOXIU HURMUZAKI – PERSONALITATE POLIVALENTĂ, EMBLEMATICĂ PENTRU BUCOVINA

29 iunie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

Astfel poate fi genericul primei acţiuni culturale, organizate de Centrul Cultural „Eudoxiu Hurmuzaki” din Cernăuţi – lansarea volumelor „Eudoxiu Hurmuzachi, omul providenţial al Bucovinei” al scriitorului şi publicistului Dumitru Covalciuc, „ Eudoxiu (Doxachi) Hurmuzaki  (1812-1874)” al doctorului în ştiinţe Ilie Luceac,  apărute, fiecare în tiraj de 1000 exemplare, cu sprijinul financiar al avocatului Eugen Patraş, vicepreşedintele Centrului, şi fiind consacrate patronului spiritual – Eudoxiu Hurmuzaki, istoric, om politic şi cărturar român, care şi-a consacrat viaţa şi averea servirii Neamului şi Bucovinei – „România Mare în miniatură”,  provincie istorică românească, unde s-a născut această personalitate militantă pentru drepturile românilor, Membru titular al Academiei Române.

O  surpriză plăcută pentru cei prezenţi şi chiar pentru moderatorul respectivului act cultural – Vasile Tărâţeanu, preşedintele Centrului Cultural Român din Cernăuţi, -  a fost prezenţa la lansarea de carte a domnului Cornel Ionescu, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Ucraina, care, îndreptându-se într-o vizită de lucru spre Ujgorod, s-a oprit la Cernăuţi, unde s-a întâlnit cu conducătorii regiunii Cernăuţi şi, la invitaţia doamnei Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, a consimţit să participe la manifestarea respectivă, recunoscând : ”Cu mulţi dintre cei prezenţi în sală ne cunoaştem de cel puţin 10 ani de zile şi, odată cu trecerea anilor, ne-am convins unii pe alţii să depunem eforturi comune pentru menţinerea limbii române, a coeziunii în sânul comunităţii române, a  spiritului poetic şi literar de aici, pentru perpetuarea gândului scris în limba literară . Vă doresc tot binele din lume şi să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoşi de fiecare dată !”.

 Excelenţa Sa, doamna Eleonora Moldovan, a continuat această idee, menţionând: „Astăzi se lansează două cărţi, dedicate lui Eudoxiu Hurmuzaki, personalitate  ce provine din acest spaţiu mirific, important pentru întreg arealul românesc. Autorii volumelor lansate au continuat tradiţiile iniţiate de Sever Zotta, Teodor Stefanelli, de alţi istorici ai Bucovinei şi ai poporului român, demonstrând prin cercetările lor, prin expunerea publică a  celor trei elemente, cuprinse în testamentul ce ni l-a lăsat Hurmuzaki,  - limba, cultura şi biserica – piloni importanţi pentru păstrarea identităţii noastre naţionale, pentru ca noi să fim demni în constelaţia internaţională a popoarelor lumii, prin publicarea valorilor lui E. Hurmuzaki, actuale şi în prezent, că sunt uniţi în ideea identitară şi cea a culturii naţionale. Vă mulţumesc tuturor că, participând la orice manifestări culturale, menţineţi vie flacăra unităţii românilor de pretutindeni”.

Referindu-se la volumul scriitorului şi publicistului D. Covalciuc, „ academician popular, care face ceea ce nu facem noi toţi împreună” ( Corneliu Nichitovici), Dragoş Olaru, şef de secţie la Arhiva Regională de Stat, a făcut la început o caracterizare a activităţii prodigioase de zeci de ani a autorului la redacţia ziarului nostru. Mai jos publicăm un rezumat al recenziei arhivistului la volumul „Eudoxiu Hurmuzachi, omul providenţial al Bucovinei”.

După părerea doctorului în ştiinţe politologice Marin Gherman, volumul lui Ilie Luceac „Eudoxiu (Doxachi) Hurmuzaki (1812-1874)” constituie o abordare metodologică, inteligentă a subiectului printr-un limbaj academic, cu unele elemente de publicistică, subliniind faptul că deducţiile din cartea respectivă sunt reuşit argumentate, „Notele”conţin multe surse folosite, inclusiv titluri de reviste de specialitate, „Concluziile” sunt un model al intelectualului bucovinean, iar volumul e o carte bine disciplinată, structura textelor fiind axată pe cele trei poziţii ale lui Eudoxiu Hurmuzaki.

La rândul său, Alexandrina Cernov, Membru de Onoare al Academiei Române, s-a adresat către tineri cu apelul să se includă în procesul de studiere, scriere şi publicare a activităţii a altor personalităţi bucovinene – Leca Morariu, Teodor Bălan, Ilie Torouţiu, Vladimir Trebici, Grigore Grigorovici, Radu Economu etc.

Iar profesorul şcolar pensionar Octavian Voronca, membru al prezidiului Societăţii „Mihai Eminescu”, a propus ca pe faţada Centrului „Eudoxiu Hurmuzachi” să fie instalată o placă comemorativă pe care să fie înscris că încă în 1872  patronul spiritual al lui a devenit Cetăţean de Onoare al oraşului Cernăuţi.

Manifestarea s-a încheiat cu prezentarea de către Mugur Andronic, preşedintele Societăţii Culturale „Ştefan cel mare”- Bucovina, doctor în ştiinţe istorice,  a propriului volum de versuri „Viaţa…ca un vis”, apărut la Suceava.

T. NICOLAE