27 ianuarie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

COMUNICAT

7 iulie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

În continuarea demersurilor privind unificarea programelor şcolare de învăţământ în limba

română şi „moldovenească” din Ucraina, prin trecerea la o singură programă de studiu în limba română şi

pentru instituţiile de învăţământ din Sudul Basarabiei regiunea

Odesa, Anatol Popescu – preşedinte al

Asociaţiei NaţionalCulturale

„BASARABIA” a Românilor din regiunea Odesa a înaintat, la 27 Mai

2015, o cerere către Comisia Relaţii Interetnice a Consiliului Civic de pe lângă Ministerul Culturii din

Ucraina (în cadrul ministerului activează Departamentul pentru Culte şi Naţionalităţi). În fapt, a cerut

sprijin din partea comisiei, inclusiv la adresa Ministerului Învăţământului din Ucraina, care ignoră în

continuare apelurile societăţii civile româneşti din Sudul Basarabiei privind problematica învăţământului

în limba română din regiunea Odesa.

În cele 4 pagini din răspunsul nr.2801/

18.06.2015 al Comisiei ( în anexe) , semnat de

preşedintele acesteia, L. Abramovici, redactate minuţios şi argumentate abundent cu referinţe „clasice” la

sumedenia de norme internaţionale la care statul ucrainean este parte, se arată că „Ucraina, în timpul

exercitării propriei politici etnonaţionale se ghidează exclusiv după legislaţia naţională şi după obligaţiile

internaţionale pe care şi lea

asumat. H otărârea Curţii Constituţionale din Republica Moldova

privind statutul de limbă de stat a limbii române nu obligă nici întrun

fel Ucraina să o

implementeze. ”...

În „logica” acestei comisii – a unui organ consultativ de pe lângă ministerul culturii ucrainean

de la Kiev, „c omunitatea etnonaţională moldovenească, precum şi volohii, bucovinenii, moldovenii şi

basarabenii (...) au dreptul la libera şi independenta alegere care limbă să o folosească în timpul

învăţământului, întrucât învăţământul este extrem de important în ce priveşte păstrarea şi aprofundarea

autohtoniei persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale”. D educem de aici, că serviciile secrete

KGBiste

rămase în Ucraina independentă ar mai diviza încă o dată limba română nu doar şi în

„moldovenească”, ci şi în vreuna „vlahă”, „bucovineană” sau – de ce nu – una „basarabeană”?!

În continuarea scrisorii, „ membrii Comisiei privind relaţiile interetnice (printre care şi

preşedintele Asociaţiei Moldovenilor din Ucraina, omul serviciilor secrete Anatol Fetescu – n.n.) a r vrea

să vă a vertizeze şi să vă informeze, că poziţia Asociaţiei NaţionalCulturale

a Românilor din

regiunea Odesa „Basarabia”, expusă în cerea Dvs, poate fi calificată drept t entativă de implicare

externă, încălcare intenţionată a dreptului minorităţii lingvistice moldoveneşti la folosirea limbii

materne şi încălcarea dreptului la păstrarea originalităţii culturale a comunităţii etnonaţionale

moldoveneşti.” D rept urmare, serviciile secrete ucrainene, prin textul Comisiei aduc la cunoştinţă şi

textul art. 161 din Codul Penal al Ucrainei, calificând drept infracţiune memoriul din 31.03.2015 al

preşedintelui Asociaţiei „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa către preşedintele Ucrainei Petro

Poroşenko şi alţi demnitari de stat, privind revenirea la unica programă de învăţământ şcolar în limba

română în comunităţile istorice româneşti din regiunile Transcarpatia, Cernăuţi şi Odesa, astfel cum

aceasta a existat în perioada 19891998.

Comisia îşi încheie avertizările prin: „ chemarea la unificarea

programelor de învăţământ în vigoare pentru instituţiile de învăţământ pot fi privite ca şi t entative

de instigare la conflict etnic de limbă între comunităţile moldovenească şi română din Ucraina.” Î n

perspectivă, Comisia se angajează să facă demersuri către „experţi şi organe de stat”, după consultarea

cărora să militeze pentru o „masă rotundă” cu implicarea experţilor şi a „părţilor (!!!), cointeresate în

eliminearea tensiunilor în problemele menţionate în demers (...).”

Cu privire la urma/mâna SBU

Nu întâmplător atragem atenţia că în fapt, răspunsurile oficialilor de la Kiev sunt redactate de

ofiţerii serviciilor secrete ucrainene (sau neucrainene...,

cine mai ştie).

În ziua de 2 Iulie 2015, la orele 15:40 în localitatea Utkonosovka (fostă ErdekBurnu)

a descins

ofiţerul Serviuciului de Securitate al Ucrainei (SBU) S ERGHEI SAULEV, de la secţia raională Ismail a

acestei structuri. P rezentânduse

telefonic drept c apitan SBU, acesta, la faţa locului a încercat să

încheie un proces verbal de „înştiinţare” a preşedintelui Asociaţiei „Basarabia” Anatol Popescu, şi de

„familiarizare” a acestuia din urmă cu dispoziţiile Codului Penal ucrainean, exact cu acele dispoziţii care

sunt prevăzute şi în răspunsul Comisiei pentru relaţiile interetnice, menţionate mai sus. „T entativă de

implicare externă”, „tentativă de instigare la conflict etnic”, „încordarea situaţiei”, etc. La

solicitarea legitimaţiei de serviciu sa

constatat că, în fapt, „ capitanul” SERGHEI SAULEV era

locotenent major SBU. .. Întrucât tentativa de intimidare a autorului demersurilor privind unificarea

programelor de învăţământ şcolar în limba română din Ucraina a eşuat, iar o fiţerul SBU şia

asumat

telefonic un grad superior fals , dialogul celor doi a încetat la mai puţin de un sfert de oră de discuţie.

Menţionăm că anterior, la 11 Decembrie 2014, fără a avea asupra lor vreo împuternicire, 6

ofiţeri de la Direcţia regională Odesa a SBU au efectuat o percheziţie nesancţionată a domiciliului

aceluiaşi Anatol Popescu preşedinte

al Asociaţiei „Basarabia”. La acea dată era „suspectat” de

deţinere de „steaguri, vopsele, armament sau muniţie sau însemne separatiste proruse”,

urmare a

provocării de către persoane neidentificate din noaptea spre 9.12.2014, când pe turnul de 50 de metri a

unui operator de telefonie mobilă din satul Utkonosovka a fost arborat steagul Federaţiei Ruse. Deducem

că acest lanţ de provocări/ameninţări/atenţionări/intimidări asupra preşedintelui Asociaţiei

„Basarabia” nu este legat numai de activitatea propriuzisă

a organizaţiei noastre, ci mai ales – de

însăşi existenţa acesteia în regiune sau în Ucraina.

Prin prezentul Comunicat Asociaţia „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa invită

Serviciul de Securitate al Ucrainei să acorde atenţie sporită problemelor supreme care necesită rezolvare

în zona războiului din regiunile Lugansk şi Doneţk, precum şi situaţiei de la hotarul Ucrainei cu

Republica Moldova – secţiunea transnistreană a frontierei ucraineanomoldoveneşti.

În tot acest răstimp –

în 24 de ani de independenţă a Ucrainei faţă de URSS/Imperiul Rus, în care SBU a căutat „duşmanul

extern” în cetăţenii ucraineni de origine română şi în lideri de asociaţii româneşti din Ucraina,

ascultând/filând inutil telefoane şi interceptând corespondenţa personală a acestora – în acelaşi timp

ofiţerii FSB/KGB din Rusia au lucrat asupra proiectul Crimeea/Donbas, şi cu siguranţă încă mai lucrează

asupra proiectului Odesa/”Novorossia”.

Nu în ultimul rând reconfirmăm că persoana juridică ucraineană – A sociaţia

Naţional Culturală „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa nu va înceta să militeze pentru

unicitatea limbii române, pentru acceaşi limbă de la Chilia – la Cernăuţi, Hotin, Herţa sau Slatina,

în tot arealul populat de fii ai aceluiaşi neam românesc – actualmente cetăţeni ai Ucrainei!

Adevărul istoric, adevărul ştiinţific privind limba română în Ucraina va triumfa mai devreme

sau mai târziu, chiar şi peste generaţii. În acelaşi spirit va triumfa şi procesul de

decomunizaredesovietizare

a statului ucrainean, proces în care se încadrează perfect şi demersurile

societăţii civile româneşti din Ucraina, privind decomunizareadesovietizarea

aspectelor educaţionale din

instituţiile de învăţământ din localităţile cu populaţie autohtonă majoritară românească din regiunile de la

frontiera ucraineanomoldoromână.

Ismail, 3 Iulie 2015