12 august 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„GÂNDIŢI, SIMŢIŢI ŞI VORBIŢI ROMÂNEŞTE”

31 august 2015 р. | Categorie: Noutăţi

Acesta  a fost îndemnul domnului Marcel Bujor, rostit  în timpul vizitei de lucru a membrilor delegaţiei Comisiei românilor de pretutindeni a Senatului României în regiunea Cernăuţi, Ţinutul Herţa şi în raionul Storojineţ  cu ocazia sărbătoririi Zilei Limbii Române. În centrul raional Storojineţ, senatorii români, însoţiţi de ministru consilier Ionel Ivan şi consulul Edmond Neagoe, au fost întâmpinaţi în faţa bisericii Sfântul Gheorghe de Iaroslav Bartoş, şeful Administraţiei Raionale de Stat, Diana Covalciuc, primul său adjunct, şi Vasile Covalciuc, protopopul raionului. În locaşul sfânt, arhiplin de credincioşi, oaspeţii din Ţară au fost prezenţi la Sfânta Liturghie, ţinută de un sobor de preoţi în limbile română şi ucraineană.

După vizitarea Mănăstirii Leurda şi a Şcolii Duminicale ce funcţionează pe lângă  Biserica Sfântul Gheorghe, căreia oaspeţii i-au donat un set de cărţi şi un calculator din partea Parlamentului României, senatorii au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare în faţa sediului conducerii raionului de Iaroslav Bartoş şi Ecaterina Huţuleac, preşedintele Consiliului Raional. A urmat o întâlnire cu primarii şi directorii de şcoli din raion, conducătorii raionului Storojineţ relevând faptul că, în acest pridvor carpatin al Bucovinei, domneşte armonia, pacea şi buna înţelegere între ucraineni, români, polonezi şi alte etnii conlocuitoare. Senatorii Marcel Bujor, Viorel Badea, Simeon Puric şi Iulian Cristache s-au referit la colaborarea româno-ucraineană, la susţinerea de către conducerea României a suveranităţii, independenţei şi unităţii teritoriale a Ucrainei, a cursului ei european.

 Dl Ionel Ivan, făcând o totalizare a primelor două zile de aflare a oaspeţilor din România în ţinut, a concluzionat că regiunea Cernăuţi, raionul Storojineţ au reuşit deja să intre în Uniunea Europeană.

Din partea primarilor din raion au luat cuvântul Valeriu Abramciuc, primarul localităţii Banilo-Pidghirnyi, iar din partea directorilor de şcoli – Ştefan Mitric, directorul Gimnaziului din Crasna, sensibilizând colaborarea cu localităţi şi instituţii din România.

Înalţii oaspeţi din Ţară au rămas fascinaţi de evoluarea artiştilor amatori din raion, în special a membrilor ansamblurilor etnofolclorice „Izvoraş” din Ropcea, condus de Victoria Costinean, Lucrător Emerit al culturii din Ucraina, şi „Mugurel” din Pătrăuţi, conducătoare Larisa Popescu., a micuţilor dansatori de la grădiniţa din Ciudei, îndrumaţi de educatoarea Jana Frunza.

La Gimnaziul din Crasna, baza căruia a fost pusă de Guvernul României, directorul Ştefan Mitric i-a informat pe oaspeţi despre condiţiile excelente şi pregătirea pentru noul an de studii.

La insistenţa mohicanului Gheorghe Berezovschi, Erou al Ucrainei, conducătorul întreprinderii de construcţie „Spicul”, cel mai vârstnic deputat al Consiliului Regional,  oaspeţii au avut parte de o impresionabilă excursie la unul din cele trei izvoare cu apă curativă din raion. Itinerarul senatorilor, însoţiţi pe tot parcursul vizitei de diplomaţii români Ionel Ivan şi Edmond Neagoe, a continuat la Biserica din Crasna, unde s-au închinat la Icoana Făcătoare de Minuni.

O surpriză plăcută a fost pentru membrii delegaţiei din Patria noastră istorică agapa bogată în bucate tradiţionale româneşti, pregătită de delicata preoteasă Maria Covalciuc, ajutată de bucătărese şi de fiii Ioan şi Mina, în somptuoasa sală de mese a Şcolii Duminicale de pe lângă impunătorul locaş de închinare Sfântul Gheorghe din or. Storojineţ, savurate sub înălţătoarele imnuri patriotice româneşti, interpretate cu ardoare şi dragoste faţă de Neam de un grup de preacucernici din raion, dirijaţi de protopopul de Storojineţ Vasile Covalciuc şi  fiul săi, părintele Gheorghe.

Nicolae TOMA

Fotografii: „Zorile Bucovinei”