07 februarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ROMÂNA A DEVENIT REGIONALĂ ŞI LA IGEŞTI

12 aprilie 2013 р. | Categorie: Actualități

Mi-a reproşat nu demult un cititor de la ţară că, în ultimul timp, nu prea scriu istorii despre dragoste, despre durerile şi patimile oamenilor. Dar oare există durere şi patimă mai mare decât iubirea faţă de Grai şi Străbuni? Căci ce sunt durerile de inimă în comparaţie cu pierderile noastre spirituale? Or, cea mai mare durere a noastră e Limba Maternă, consfinţită prin sângele străbunilor, pe care trebuie s-o păstrăm cu sacralitate pentru copiii şi nepoţii noştri.

Să ne bucurăm că, odată cu cedarea iernii şi sosirea primăverii, au început dezgheţurile şi pe tărâmul Graiului Matern. O rază de bucurie a atins din nou inima redacţiei „Zorilor Bucovinei” – Româna a obţinut statut de limbă regională şi la Igeşti, sat răzăşesc de vrednici români, atestat la 1428, pe timpul domniei lui Alexandru cel Bun (are o populaţie de 5700 de locuitori), unde durerile şi bucuriile bat în unison cu iubirea de Limbă, Neam şi Ţară. Această flacără de lumină primenitoare a străbătut din raionul Storojineţ, îmbucurătoarea veste aducându-ne-o  din nou preşedintele Societăţii Culturale „Anastasia”, profesorul Adrian Iliuţ din s. Ciudei, bravul român, care cu durere de inimă  îşi iubeşte Limba şi Neamul, la fel precum şi urmaşii lui, căci nu în zadar se spune că din pom bun roadă bună iese.

Din discuţia cu primarul  Anatolie Piţul, am aflat că chestiunea cu privire la acordarea românei statutului de limbă oficială a fost votată în unanimitate. Deci, comisia permanentă a Consiliului Sătesc Igeşti în chestiunile bugetului şi problemelor sociale, în vizorul căreia s-a aflat organizarea, discutarea în colectivele de muncă din localitate şi implementarea Legii Ucrainei „Cu privire la principiile politicii de stat în domeniul limbilor”, a înaintat chestiunea respectivă pentru aprobare deputaţilor Consiliului Sătesc. Or, întru dăinuirea graiului străbun,  neamului românesc, 25 de deputaţi prezenţi la sesiunea Consiliului Sătesc din 29 martie curent au votat „pentru” adoptarea hotărârii ca limba română să devină limbă regională la Igeşti, raionul Storojineţ, unde 99,9% din populaţie o constituie românii. Bravo primarului, membrilor comisiei permanente şi deputaţilor locali, care îşi iubesc  Graiul, susţinând astfel sus şi tare că sunt Români, vrednici urmaşi ai Voievodului Ştefan cel Mare şi ai Marelui Eminescu.

Astfel, doar în unitate putem zidi ceva durabil pentru urmaşi, căci, „unde-s mulţi puterea creşte...”. Iar românii, primăria din Igeşti, au demonstrat tuturor un adevărat exemplu de unitate şi demnitate naţională.

Felicia NICHITA-TOMA