29 ianuarie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SĂRBĂTOARE CU AROMĂ DE TOAMNĂ LA VOLOCA

16 octombrie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

Din celesta divinitate de la poale de Carpaţi – comuna Crasna, pe aripa sa protectoare şi dătătoare de viaţă,  Preasfânta Maica Domnului ne-a suflat, prin lacrima toamnei, în oaza românităţii de la Voloca, o altă frumoasa şi pitoreasca vatră de vrednici români ce-şi are rădăcinile de veacuri sub geana legendarilor Codri ai Cosminului, pe unde şi-a purtat paşii Credinciosul şi Viteazul Voievod Ştefan cel Mare, unde neînfricaţii săi oşteni i-au bătut pe leşi, repurtând  una din cele mai răsunătoare victorii, unde îşi murmură cu dor apele bătrânul Derelui, iar românul, înstrăinat de Ţară, îşi doineşte cu foc  doinele –  la Festivalul „Ziua Roadei”, organizat de antreprenorul local Vitalie Onofreiciuc, primarul Valentin Hlopina, susţinuţi de preacucernicul protopop de Hliboca, Ioan Gorda, parohul Bisericii Sfântul Nicolai,  de profesori, cel mai puternic suport spiritual fiindu-le, prin prezenţa sa, vestitul „Trandafir de la Moldova” – consăteanul Ioan Paulencu, Artist al Poporului din Republica Moldova.

Printre oaspeţii de onoare, cei mai doriţi şi aşteptaţi,  s-au numărat Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, Aurelian Rugină, consulul misiunii diplomatice române în capitala Bucovinei, Maxim Burbak, deputat în Rada Supremă, Mihail Gainiceru, preşedintele Consiliului Regional Cernăuţi, şi vicepreşedintele Iaroslav Kurko, Gheorghe Pridii, şeful ARS Hliboca,  deputaţii Ion Muntean şi Olga Goian etc.

Festivalul „Ziua roadei” şi-a deschis porţile cu expoziţiile „Darurile toamnei”, cu iarmaroace, cu pâinea cea de toate zilele, cu aroma şi belşugul toamnei, cu fete mândre şi feciori voinici, frumoşi şi harnici, pricepuţi atât la muncă, cât şi la învârtit horele, îmbrăcaţi în frumoase costume populare, fiind binecuvântaţi de preacuvioşii părinţi,  protopopul Ioan Gorda, Păunel Paulencu, tânărul  paroh al Bisericii din Horecea, originar din Voloca.

Inaugurând sărbătoarea abundenţei, menită să devină tradiţională, primarul Valentin Hlopina, care se află în fruntea comunei Voloca de 5 ani, le-a mulţumit consătenilor pentru susţinere, pe o notă umoristică amintindu-le că, dacă pentru Maestro Ioan Paulencu o mai mare importanţă au aplauzele, pentru primar –  voturile, îndemnându-i să se prezinte la 25 octombrie la urne, dându-şi voturile pentru cel mai destoinic candidat, însă să facă astfel ca tot el să semneze a doua zi adeverinţele şi documentele.

Patria noastră istorică – România – sprijină şi susţine Ucraina în aceste timpuri dificile, demonstrând astfel pe viu că e un fidel vecin şi prieten. Urcând pentru prima dată pe scena Casei de Cultură a acestei vetre româneşti, înconjurată de sate ucrainizate, Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, le-a adresat mesajul de felicitare al Statului Român, cu deschidere sufletească exprimându-şi admiraţia şi gratitudinea faţă de  volocenii care-şi păstrează Graiul, Tradiţiile, se străduiesc să fie primii în toate: „Important este că sunteţi gospodari harnici, aţi moştenit şi păstrat cu sfinţenie tradiţiile frumoase aici, în Bucovina, limba maternă, credinţa. Această sărbătoare va deveni una  tradiţională, fiindcă aici sunt oameni care doresc să fie primii, au grijă de credinţă, de tradiţii, să prospere cultura, folclorul. Mă bucur că aici există o moştenire, pe care o continuaţi atât în ceea ce înseamnă respectul faţă de muncă şi încununarea roadelor, cât şi în ceea ce priveşte datina şi portul popular. Vă urez sănătate, ca sfânta sărbătoare de azi, Acoperământul Maicii Domnului, să devină o protecţie divină a noastră, a mamelor, a autorităţilor”.

De altfel, organizată la 14 octombrie, în Ziua Pocroavelor, în preajma alegerilor locale, inaugurată de primar pe un fin fir de umor, sărbătoarea a derulat pe aceeaşi notă umoristică, cu un banc, povestit de Mihăil Găiniceru, preşedintele Consiliului Regional, originar din Voloca, care i-a înveselit pe cei prezenţi în sală: „Un candidat în deputaţi stătea de vorbă cu oamenii:

-Oameni buni, dacă mă alegeţi, vă construiesc o şcoală, o grădiniţă, vă repar drumurile în sat.

-Dar ne trebuie un râu, căci nu avem apă, i s-a adresat un cetăţean.

-Vă fac şi un râu, le-a promis candidatul.

Ca deputat am făcut parte şi din opoziţie, şi din partidul de la putere, însă principalul e să rămâi om”, a constatat vorbitorul, sensibilizând că „Ziua recoltei” e o sărbătoare blagoslovită de Dumnezeu.

Cunoscută şi peste hotarele regiunii pentru hărnicia şi iscusinţa gospodarilor, pentru meşteşugul de a confecţiona rochii de mireasă, Voloca a ştiut să-şi etaleze talentele, volocenii fiind întotdeauna primii – şi la muncă, şi la cântec, şi la joc. Au excelat şi de data aceasta prin talentul interpretativ membrii Orchestrei de instrumente populare de pe lângă Casa de Cultură din Voloca, condusă de maestrul Ion Botnar, Corul Bisericii din Hruşăuţi, corul de copii, Corul bisericesc din Voloca, fanfara, Corul Bisericii evanghelice penticostale, dirijat de Ion Gorda, care s-a referit şi la darurile sărbătorii, recoltele dăruite de Cel de Sus, prin dansurile pitoreşti, învârtite cu foc în călcâi de dansatori. Ne-a încântat cu melodioasa sa voce, cu o doină răvăşitoare, rapsodul Nicolae Mintencu, strecurându-ne în suflete o uşoară umbră de tristeţi şi regrete că nu mai suntem tineri cum am fost, conştientizând că frumoasele realizări ale actualului primar nu se pot nicidecum compara cu cele ale predecesorilor, tinerii interpreţi Maria Tocar, Patricia Hâncu, Maria Penteleiciuc, Florina Bojescu, Ion Dicusar, Alexandra Paulencu, Denis Topor.

Felicia NICHITA-TOMA

 Fotografii „Zorile Bucovinei”