09 august 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Concurs de eseuri pentru levii și studenții români din Ucraina, Serbia și Bulgaria

30 octombrie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

Asociația Convergențe Europene (ACE), Centrul Român Pentru Inițiativă Socială (CRIS) și Asociația Eurocentrica anunță lansarea celei de-a II-a ediții a concursului de eseuri “IDENTITATE ROMÂNEASCĂ ÎN SPAȚIUL EUROPEAN”, adresat elevilor și studenților de etnie română din Ucraina, Serbia și Bulgaria.

Proiectul, care se derulează cu sprijinul Ambasadei României în Bulgaria și al Consulatelor Generale ale României la Cernăuți, Odesa și Zaicear, este dedicat Zilei Naționale a României și se desfăşoară în perioada octombrie - noiembrie 2015. Elevii și studenții români din Ucraina, Serbia și Bulgaria pot trimite lucrările la adresa de e-mail eseuri2015@gmail.com până la 25 noiembrie, inclusiv. Cei care doresc să se înscrie în concurs sunt rugați să trimită un singur material, care să conțină cel puțin 1.000 de semne, precum şi datele de identificare ale autorului (nume, prenume, e-mail, telefon și țara de reședință).

Câștigătorii concursului vor fi anunțați printr-un comunicat de presă cel târziu în 29 noiembrie 2015, urmând ca de la 1 decembrie, de Ziua Națională a României, să înceapă publicarea lucrărilor în presa dedicată comunităților românești din afara granițelor. Premiile concursului constau în Tablete Internet, enciclopedii și cărți în limba română.

Premierea participanților va avea loc în țările de reședință ale concurenților, la sediile organizațiilor partenere sau, în funcție de disponibilitatea corpului diplomatic, la misiunile diplomatice ale României.

Partenerii concursului: Euroclubul din Apșa de Mijloc (Transcarpatia), Liga Tineretului Român din Bucovina “Junimea” (Cernăuți), Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria – AVE, Asociația Vlahilor din Bulgaria, Asociația Renașterea Românilor din Serbia

Parteneri media principali: Timp Românesc (www.timpromanesc.ro), TOCpress (www.tocpress.info)

Parteneri media: Zorile Bucovinei, Libertatea Cuvântului, BucPress, Europunkt.

Sponsori: SC CRIME SCENE PRESS, SC ALIAS PUBLISHING SRL

Detalii suplimentare pot fi obținute la: eseuri2015@gmail.com

sau tel: +4 0742.897.255  și +4 0745.048.138

Regulamentul concursului poate fi consultat accesând site-urile

www.timpromanesc.ro și www.tocpress.info sau pagina de Facebook a concursului https://www.facebook.com/eseuri2015

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ESEURI

“IDENTITATE ROMÂNEASCĂ ÎN SPAŢIUL EUROPEAN" 

Ediția a II-a, 2015

Organizatorii concursului își propun încurajarea tinerilor români/de etnie română să își afirme identitatea și să se exprime în limba română.

 Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos. Regulamentul Oficial este întocmit de Organizatori și va fi făcut public pe site-uluiwww.timpromanesc.ro.

CALENDARUL CONCURSULUI:

29 octombrie 2015: lansarea concursului

25 noiembrie 2015: termen limită pentru înscrierea lucrărilor

25 – 28 noiembrie 2015: jurizare

29 noiembrie 2015: anunțarea câștigătorilor

ÎNSCRIEREA:

Concurenții vor transmite, până pe 25 noiembrie 2015, inclusiv, la adresa eseuri2015@gmail.com

un mail al cărui titlu va conține numele concurentului (de ex. Ion Popescu). Mailul va conține următoarele:

· Datele concurentului (nume, prenume, vârstă, instituţia de învăţământ, localitate, regiune, ţară, nr. de telefon, email)

· 1 eseu în format Word, care să conţină cel puţin 1.000 de caractere

· Limba oficială a concursului este limba română

· Fiecare participant poate înscrie în concurs un singur eseu;

CRITERII DE JURIZARE:

1.  acuratețea informației și obiectivitatea abordării; 25 puncte

2.  originalitate în tratarea subiectului; 25 puncte

3.  capacitatea de a oferi informație și, simultan, de a genera dezbatere; 25 puncte

4.  accesibilitatea limbajului și relevanța pentru mediul românesc; 25 puncte

Prin înscrierea în concurs participanții își dau acordul ca eseurile să devină proprietatea Organizatorilor. Participanții sunt de acord ca organizatorii să le facă publice numele, fotografia și orașul/locul de rezidență, să publice în totalitate sau parțial eseurile în scopuri publicitare și educative, fără a le oferi drepturi și indemnizații suplimentare, cu excepția premiilor acordate.

PREMIILE

Numele câștigătorilor vor fi publicate pe pagina web www.timpromanesc.ro și www.tocpress.info, precum și pe paginile de Facebook ale organizatorilor, cel târziu în data de 29 noiembrie 2015. Toți câștigătorii vor fi contactați conform informațiilor furnizate de aceștia în emailul de participare la concurs.

Premiile constau în tablete, cărți și dicționare (oferite de Humanitas, Crime Scene Press și Sc Alias Publishing)

 

DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis participării tuturor tinerilor etnici români cu vârsta cuprinsă între 15- 25 de ani cu domiciliul/reședința în Bulgaria, Serbia și Ucraina, cu excepția angajaților Organizatorilor concursului și a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

Înmânarea premiilor poate fi un eveniment publicCâștigătorii tuturor premiilor sunt de acord să semneze un proces-verbal prin care li se oferă premiul, sub forma pusă la dispoziție de Organizatori.

ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră.