09 august 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

UN NOU ACORD DE COLABORARE ROMÂNO-UCRAINEANĂ

4 noiembrie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

La 3 octombrie curent, în Ucraina, a sosit, într-o vizită de lucru, o delegaţie din România, în frunte cu dl Ştefan Purici, prorectorul Universităţii „Ştefan cel Mare din Suceava”, dna Carmen Năstase, decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, care, însoţiţi de Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, au vizitat  Universitatea Naţională Tehnică de Petrol şi Gaze din Ivano-Frankivsk, unde  a fost semnat un acord bilateral de colaborare, una dintre cele mai importante instituţii din Ucraina ce are relaţii de prietenie şi colaborare cu Universităţile din or. Ploieşti şi Baia Mare.

De altfel, prima întâlnire înalţii oaspeţi  au avut-o cu prorectorul Oleg Mandryk şi doctorul în filozofie Dmytro Dzvinciuk, deputat în Consiliul Regional Ivano-Frankivsk, care şi-au exprimat gratitudinea faţă de dna Eleonora Moldovan pentru sprijinul acordat la demararea proiectelor comune, specificând nobilele  calităţi de diplomat ale Excelenţei Sale ce reprezintă cu demnitate şi onoare Ţara şi contribuie la consolidarea relaţiilor bilaterale de prietenie  între România şi Ucraina.

Referindu-se la fructuoasa colaborare dintre  România şi Ucraina, la noile proiecte comune, care au drept scop nu doar să apropie şi mai mult aceste două ţări vecine, ci şi să sprijine integrarea ultimei în structurile europene, dna Eleonora Moldovan i-a adresat cuvinte de mulţumire dl Oleg Mandryk pentru propagarea activă a valorilor europene în cadrul proiectelor  transfrontaliere, finanţate de Uniunea Europeană, sensibilizând că România e deschisă pentru dialog, parteneriat şi susţinere.

În prelegerea  „România – stat membru al Uniunii Europene”, susţinută în limba română şi ucraineană în faţa studenţilor, Excelenţa Sa a evocat momente istorice, zbuciumate  şi tragice prin care a trecut România până a deveni, în 2007, membră a Uniunii Europene, accentuând rolul diplomaţiei şi a relaţiilor bilaterale de bună vecinătate în împărtășirea valorilor europene. Cu ochii în lacrimi, lectorii, profesorii şi studenţii de la Universitatea Naţională Tehnică de Petrol şi Gaze din Ivano-Frankivsk,  au ascultat captivanta lecţie de istorie: „România a fost prima din cele 28 de ţări membre ale Uniunii Europene ce a ratificat Acordul de asociere a Ucrainei cu UE şi sprijină toate schimbările democratice importante pentru Ucraina. Relaţiile bilaterale şi culturale a dialogului dintre ţările noastre au obţinut aspecte noi de bună vecinătate începând cu revoluţia demnităţii, cu schimbările democratice pentru care şi-au dat viaţa eroii ucraineni. Şi România şi-a consolidat statalitatea prin nu puţine jertfe, aduse la altarul democraţiei. A sosit timpul, când Ucraina urmează să demonstreze  Europei şi întregii lumi că poporul ucrainean tinde spre valorile europene pentru care trebuie să luptaţi, precum a făcut-o şi România. De aceea diplomaţia, statul şi guvernul român depun toate eforturile, mai ales în ultimii doi ani, să sprijine Ucraina în cursul ei democratic, european. Acordul e un pas ce are scop să consolideze relaţiile ţărilor noastre, paşi care fără sprijinul ţărilor vecine nu poate fi întreprins. Uniunea Europeană constituie un sistem de valori caracteristice tuturor popoarelor ce se respectă reciproc, dar nu uită de valorile sale naţionale –  cultură,  limba maternă, precum ar fi testamentul lui Şevcenko sau a lui Eminescu, de a lupta cu forţe comune pentru o viaţă demnă şi prosperă în familia europeană”.

1 MILION DE EURO – PENTRU NECESITĂŢILE UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA

 „De altfel,  cei aproximativ 66 mii de ucraineni din România – judeţele Suceava, Maramureş, Tulcea, Banat etc., conform legislaţiei, au reprezentantul lor în Parlament, precum cele 18 naţionalităţi au deputatul lor, care le apără interesele la toate nivelele. Iar pentru necesităţile ucrainenilor, România anual alocă din Bugetul Ţării 1 milion de euro”, a conchis dna Eleonora Moldovan, doctor în istorie.

Pr. univ. dr. Ştefan Purici, prorectorul prestigioasei Universităţi „Ştefan cel Mare” din Suceava, unde studenţii au posibilitate să studieze şi limba ucraineană,  care are peste 150 de acorduri de colaborare cu  instituţii din ţările UE, SUA,  Asia, s-a referit la mobilitatea academică – posibilităţile şi oportunităţile de cercetare şi dialog universitar în Europa, că în România, ţară membră a UE, fiecare student se poate deplasa liber peste hotare fără vize şi paşaport, să-şi facă stagiul, că, tinerii antrenaţi în cadrul programei „Erasmus +”,  primesc o bursă lunară de 500 de euro ( la care ucrainenii studioşi pot doar să viseze).

În cadrul întâlniri, în prezenţa Excelenţei sale Eleonora Moldovan, a 10 şefi de catedre, rectorul  Evstahie Kryjanovskyi  şi prorectorul Ştefan Purici au semnat acordul bilateral de colaborare între cele două instituţii – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava” şi Universitatea Naţională Tehnică de Petrol şi Gaze din Ivano-Frankivsk, primul accentuând importanţa sprijinului acordat de instituţiile de învăţământ superior din România în integrarea europeană a celor din Ucraina, iar ultimul menţionând că acordul prevede schimbul reciproc de experienţă,  participarea la programele de concurs pentru a obţine granturi din partea UE, a lectorilor şi studenţilor la „mese rotunde”,  elaborarea şi realizarea proiectelor comune şi a cercetărilor ştiinţifice etc. şi constituie primii paşi în realizarea Programului Operaţional România-Ucraina, 2014-2020, înfăptuirea căruia va începe de la 1 ianuarie 2016, fiind finanţat de UE.

ÎNTÂLNIREA DNEI ELEONORA MOLDOVAN CU PRIM-VICEGUVERNATORUL REGIUNII IVANO-FRANKIVSK

În scopul consolidării relaţiilor bilaterale româno-ucrainene, dna Eleonora Moldovan a avut o întâlnire cu Serghii Basarab, prim-viceguvernatorul regiunii Ivano-Frankivsk, cu conducători de departamente, în cadrul căreia au fost discutate chestiuni majore ale colaborării la nivel regional a structurilor privind situaţiile excepţionale de lângă frontiera ambelor ţări; dezvoltarea în zona limitrofă a infrastructurii feroviare prin reluarea nodului feroviar Sighetul Marmaţiei pentru circulaţia trenurilor din oraşele ucrainene Cernăuţi, Ivano-Frankivsk, Lviv în cele româneşti – Sighetul Marmaţiei, Constanţa, Cluj; desfăşurarea, la 27 noiembrie curent, la Ivano-Frankivsk, a Forumului Româno-Ucrainean în chestiunile aplicării Programului Operaţional România-Ucraina, 2014-2020, cu atragerea fondurilor europene, în scopul dezvoltării turismului între cele două ţări vecine.

În aceeaşi zi, dna Eleonora Moldovan a avut o întrevedere  cu Vasile Coman, primarul localităţii Vişeu de Sus, judeţul Maramureş şi partenerul său Andreas Karlstetter, membru fondator al Fundaţiei “Wassertalbahn”, Germania, care intenţionează să semneze un acord de colaborare cu localitatea Dolyna din regiunea Ivano-Frankivsk, privind aprofundarea relaţiilor de parteneriat şi de bună vecinătate, schimbul reciproc de experienţă în domeniul relaţiilor culturale, economice şi sociale, dezvoltarea businessului mic şi mijlociu, infrastructurii turistice, obţinerea de granturi europene nerambursabile.

Felicia NICHITA-TOMA

Foto: „Zorile Bucovinei”