26 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ADIERI DIN SIMFONIA ANILOR

3 decembrie 2015 р. | Categorie: Noutăţi


Deşi în buchetul anilor distinsei „zoriste” Maria TOACĂ, redactor-adjunct la „Zorile Bucovinei”, secretara Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, mare patriotă şi devotată Fiică a Neamului Românesc din Bucovina înstrăinată, care e o prezenţă notorie în spaţiul cultural bucovinean, a mai înflorit o floare cu miresme de busuioc şi frumoase împliniri ce îi pun în valoare înfloritoarele-i realizări pe ogorul publicistic, mai este o câmpie de bobocei ce an de an îşi vor desface petalele suave, adunându-i în potirul creaţiei nectarul verbului matern, cu rodul frumoaselor succese de creaţie, nenumărate sclipiri de bucurii şi vise împlinite.

Dăruită de soartă cu har divin, înzestrată de Providenţă cu miresmele Cuvântului, prin armonia vibrândă a slovei materne, revarsă nectarul dulcelui grai românesc ca un balsam tămăduitor spre  inimile românilor cu dragoste de cele Sfinte ale Neamului. Fire delicată, cu o responsabilitate impecabilă pentru tot ceea ce face, ce creează, cu un înălţător simţ patriotic, cultivat pe Pământul Românesc al Daciei străbune,  se bucură de tot ce-i dăruieşte astăzi soarta. Evident, cele mai mari bucurii înfloresc în grădina sufletului scumpei mame şi bunicuţe Maria TOACĂ-ANDRIEŞ, când îşi vede copiii iubiţi – pe Iulian şi Iulia – sănătoşi, voioşi şi fericiţi, dar cea mai fericită o fac adoraţii nepoţei -  crăiţa  Veronica, deşteaptă şi frumoasă, leit bunica, şi voinicelul Făt-frumos Teodor, numit astfel în cinstea bunelului, adus de barză în lacrima bucuriilor spre finele verii. Sufletul i se înseninează şi îi cresc aripile visării şi stând într-un bar la o cafea, la un pahar de vorbă, cu iubitu-i, amabilu-i soţ Tudor, cu o amică sau creând cu sufletul pentru cititorii ziarului „Zorile Bucovinei”, unde, aidoma unei harnice albinuţe, a trudit o viaţă întreagă la zidirea Catedralei Limbii Române, întru dăinuirea şi veşnicia Neamului, întru perpetuarea identităţii naţionale.

La ceas aniversar, când anii o îmbrăţişează în hora lor vertiginoasă, cântându-i armonios cea mai frumoasă şi melancolică simfonie a vieţii, cu adieri primăvăratice şi miresme de trandafir, din imensul buchet jubiliar, ţesut dintr-un  ghem de dragoste de colegii de condei şi de toţi colaboratorii ziarului „Zorile Bucovinei”, de prieteni în crez şi sfinte idealuri,  se va răspândi parfumul celor mai bune gânduri şi sentimente de aleasă afecţiune, urări de bine, sănătate, belşug şi prosperitate, inspiraţie creatoare, viaţă lungă, paşi uşori şi zori liniştite.

Scumpă colegă Maria! Viaţa îți fie mereu senină, bucuriile şi iubirea să-ţi bată necontenit la poarta vieţii, strecurându-ţi, cu razele speranţei, aromele iubirii şi câte cel puţin un strop de fericire în fiecare zi în prourul dimineţii, să pluteşti mereu pe valul înalt al creaţiei, visele de azi să-ţi devină realitate, iar speranţele de mâine – împliniri!

La mulţi ani prosperi, dragă colegă, înnobilaţi de vise înaripate şi frumoase realizări!

Colectivul ziarului „ZORILE BUCOVINEI”, membrii Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi