16 iunie 2019
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

INTERVIU CU EXCELENŢA SA, DNA ELEONORA MOLDOVAN, CONSULUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA CERNĂUŢI

4 decembrie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

-Excelenţa Voastră, doamnă Eleonora MOLDOVAN, în primul rând, dorim să vă mulţumim din suflet pentru sprijinul comunităţii româneşti din nordul Bucovinei, istorica provincie a României, în special, pentru eforturile depuse de Dumneavoastră, membrii  misiunii diplomatice pe care o conduceţi, Statul şi Guvernul Român în susţinerea apariţiei celui mai vechi şi popular ziar românesc din Ucraina – „Zorile Bucovinei”, precum, de altfel, şi a altor publicaţii şi societăţi naţional-culturale româneşti din nordul Bucovinei. În preajma Marelui Eveniment Istoric  – Ziua Naţională a României – 1 DECEMBRIE – îndrăznesc să vă convoc la o sinceră discuţie. Deci, aş dori să începem cu sprijinul Consulatului General al României la Cernăuţi, acordat românilor din zona activităţii misiunii diplomatice pe care o conduceţi în ceea ce priveşte păstrarea identităţi etnice.

-Vă mulţumim şi noi pentru cuvintele frumoase de apreciere. Activitatea noastră diplomatică se concentrează, în primul rând, pe cunoaşterea, înţelegere deplină şi rezolvarea problemelor comunităţii româneşti din regiune. Ca atare, întreprindem acţiunile de diplomaţie publică ce se impun, în baza prerogativelor legale, a normelor internaţionale în materie de drept diplomatic şi consular. Nu ne depăşim mandatul diplomatic, respectăm legea ucraineană şi normele internaţionale. În măsura în care proiectele dvs., ale comunităţii româneşti, pe care le înaintaţi spre aprobare Ministerului Afacerilor Externe şi Guvernului României corespund cerinţelor de finanţare din partea statului român, s-a demonstrat că există şi sunt disponibilizate resursele necesare. Uneori, cererea de finanţare este mai mare decât posibilităţile financiare, decât fondurile alocate de guvern pentru românii din afara graniţelor. De aceea, sunt aprobate acele proiecte care îndeplinesc în totalitate cerinţele legale.

-Noi,  românii din regiunea Cernăuţi, reprezentăm o comunitate istorică şi nu diaspora…

-Aşa este. Statul român a pornit, întotdeauna, de la această realitate, fapt care s-a regăsit pe parcursul sesiunilor de analiză a proiectelor dar şi a numărului de cereri aprobate pentru Cernăuţi, comparativ cu alte comunităţi de români din afara graniţelor.

În altă ordine de idei, referitor la sprijinul concret al echipei noastre diplomatice pentru păstrarea identităţii etnice a etnicilor români din Cernăuţi, cred că dvs. mass-media, sunteţi în măsură să faceţi o apreciere obiectivă a activităţii noastre în rândul Comunităţii. Numai dacă răsfoim arhiva de anul acesta a „Zorilor Bucovinei”, săptămânal vom găsi mai multe acţiuni de diplomaţie publică pe care le-am iniţiat sau la care am fost invitaţi şi am participat. Aţi observat, totodată, că activitatea noastră diplomatică se extinde şi în relaţia cu autorităţile ucrainene, cu mediul de afaceri, în mediul universitar precum şi în cel diplomatic acreditat în cele cinci regiuni din aria noastră de competenţă consulară şi jurisdicţie.

-În cadrul ceremoniei de semnare, la 2 octombrie precedent, la Kyiv, în capitala Ucrainei,  a  Acordului cu privire la micul trafic de frontieră între România şi Ucraina, partea română a înaintat părţii ucrainene un document, prin care România acceptă înfiinţarea unei misiuni consulare a Ucrainei în România – la Sighetul Marmaţiei, iar, în schimb, România solicită deschiderea unui birou consular în Slatina (Solotvino), regiunea Transcarpatică. Ce s-a făcut în această direcţie?

-Da, aşa este, am adresat solicitări concrete părţii ucrainene pe această linie. Mai mult, câteva echipe de experţi şi arhitecţi din România au analizat peste 20 de propuneri înaintate de noi, imobile din Solotvino, unde ar urma să deschidem un Consulat al României. Experţii noştri, în cele din urmă, s-au oprit asupra propunerilor ce întrunesc condiţiile cerute de normele Schengen în materie consulară. Pe canale diplomatice, am înaintat MAE al Ucrainei propunerile noastre concrete. Ne aflăm în momentul în care partea ucraineană ar trebui să ne răspundă acestor solicitări. 

- De anul acesta acţionează regimul simplificat de acordare a vizelor etnicilor români din afara graniţelor Ţării. De altfel, oamenii nici nu trebuie să stea la rând, ca înainte vreme, ci se înregistrează prin SMS. Apoi vin la Consulat doar în ziua şi la ora stabilită, când urmează să depună documentele. E eficientă o asemenea metodă?

-Este vorba de obţinerea documentelor de trecere simplificată a frontierei, aşa numitele „permise de mic trafic”, care, într-adevăr, suplinesc obligativitate vizei române, dar în anumite condiţii de distanţă faţă de frontieră, termen de şedere, etc., pe care nu le mai reamintim, deoarece au fost intens mediatizate şi sunt postate pe pagina noastră web. Modalitatea de programare prin sms am ales-o noi, cei din Consulat. Am recurs la această metodă văzând că numărul de solicitări este mare, în continuă creştere, şi petenţii nu trebuie să stea la cozi interminabile în faţa Consulatului. Aşa este civilizat, democratic şi european. În aceeaşi măsură, gândiţi-vă la cetăţenii ucraineni din Transcarpatia, care trebuie să se deplaseze la sute de kilometri ca să depună aceste cereri, ulterior să revină pentru a ridica permisul de mic trafic. Acum, aceste persoane cunosc exact ora la care trebuie să se prezinte în faţa unui consul, pentru rezolvarea problemelor.

- Ştim că România este un bun vecin şi un adevărat prieten al Ucrainei, un fidel sprijinitor al cursului ei european, susţine ridicarea cât mai curând a regimului de vize pentru Ucraina de către Uniunea Europeană, ca cetăţenii ei să poată călători fără vize în ţările membre ale UE. S-ar putea ca în timpul apropiat să ne vizităm rudele şi prietenii din Patria noastră istorică fără vize şi fără permisul de mic trafic?

-Este o întrebare dificilă, mai ales că aici se are în vedere un calendar al evenimentelor şi o serie de cerinţe de ordin tehnic ce trebuie îndeplinite. Este greu sa mă pronunţ, întrucât UE are competenţa de a decide în sensul  liberalizării regimului de vize pentru Ucraina, în funcţie de îndeplinirea diferitelor criterii tehnice cerute în acest sens.

-Vă mulţumesc, vă dorim succes, să vă avem şi în continuare alături în crez şi aspiraţii.

-Şi eu vă mulţumesc şi vă doresc spor în toate, linişte, pace şi bunăstare în noul an, 2016.

Felicia NICHITA-TOMA