16 iunie 2019
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

VIVAT MAESTRO!

5 decembrie 2015 р. | Categorie: Noutăţi

La 5 decembrie, distinsul meu consătean, faimosul „TRANDAFIR de la Moldova”, cu rădăcini în glia de vrednici români, comuna Voloca, Maestrul Ioan Paulencu, Artist al Poporului din Moldova, solist al Operei Naţionale, Preşedintele Societăţii Culturale „Salvaţi Folclorul”, conferenţiar universitar, mândria noastră, a tuturor românilor, zeul ce cu vocea-i măiastră stăpâneşte piscurile operei româneşti, revărsând razele luminii şi speranţa dăinuirii în suflete dornice de frumos,  îşi sărbătoreşte jubileul de 75 de ani.

Cu spectaculoase realizări în palmaresul creaţiei, pe parcursul celor aproape 50 de ani de activitate, Ioan Paulencu  a interpretat peste 60 dintre cele mai de frunte roluri pentru başi - Regele Fillip şi Inchizitorul din ”Don Carlo”, Regele şi marele preot Ramfis din opera ”Aida”, Zaccaria din opera ”Nabucco”, Monterone Sparafucili din opera „Rigoletto”, Ferando din opera „Trubadur”,  de S. Gounod, Mefisto din opera „Faust”, regele Renne din opera „Iolanta”, cneazul Gremen din opera „Evghenii Oneghin”, Borodin-Cneazul Galițkii, şi Hanul Conciak din opera „Cneaz Igor”, Don Basilio din opera „Bărbierul din Sevilla”, Alexandru Lăpusneanu din opera cu aceeaşi nume etc.

 Pe parcursul acestor decenii, s-a ocupat intens de promovarea folclorului românesc, care nu are egal in lume: doine, balade, colinde, urături. Cântă la 15 instrumente populare precum cavalul românesc, cel unguresc, tilinca, drâmba, muzicuţa, ocarina, fluierul, frunza, cimpoiul, fluierul îngemănat s.a. De 3 decenii e profesor de canto, la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, şi la Colegiul de Muzică „Ștefan Neagă.”  Are studenţi desemnaţi cu marile premii naţionale şi internaţionale, regizează o emisiune folclorică la radio „Vocea Basarabiei –  ” Perle folclorice care nu trebuie sa fie uitate”, munceşte în prezent la crearea unui manual – „Metoda şi Specificul Predării Cântecului şi Romanţei Populare Româneşti” etc., are multe proiecte şi planuri de viitor, pe care încearcă să le realizeze.

Acum, când timpul îi numără anii, rodiţi de frumoase succese şi bogate realizări în domeniul profesat, ridicăm şi noi, prietenii întru crez şi idei de la „Zorile Bucovinei” un pahar de vin spumos, urându-i distinsului sărbătorit  să se menţină încă 75 de ani pe piscul muzicii, având în spate un munte de sănătate,  în faţă un ocean de iubire şi  furtunoase aplauze ale admiratorilor, iar la picioare o mare de fructuoase realizări.

La mulţi şi înfloritori ani, Maestro!

Felicia NICHITA-TOMA