07 februarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LEGEA PROVOACĂ „TERORISM” LINGVISTIC?

20 aprilie 2013 р. | Categorie: Noutăţi

În timpul unui briefing al guvernului, ministrul învăţământului, Dmytro Tabacinyk, a calificat drept batjocură la adresa statului solicitările unor absolvenţi de a li se traduce în limba maternă testele pentru evaluarea externă de stat. Din spusele ministrului reiese că absolvenţii respectivi se ocupă cu terorismul lingvistic, cerând să li se traducă toate sarcinile testelor în diferite limbi. Bunăoară, un tânăr, deşi nu se pregăteşte să intre în vreo instituţie de învăţământ superior, a scris cerere să i se traducă un test în polonă, unul în maghiară şi unul în limba tătarilor din Crimeea, motivând că doreşte să-şi verifice aptitudinile în privinţa cunoaşterii acestor limbi. Un absolvent din Kyiv a solicitat traducerea în limba tătarilor din Crimeea a testelor la matematică, fizică şi chimie din solidaritate cu acest popor. De tot, pentru susţinerea testelor la evaluarea externă de stat, în anul curent s-au înregistrat 322,5 mii de absolvenţi, din care 20% şi-au exprimat dorinţa să li se traducă testele în diferite limbi. Cele mai multe solicitări ţin de limba rusă. Ministrul a specificat că s-au înregistrat multe cereri referitoare la limbile tătarilor din Crimeea, maghiară şi poloneză.

Despre solicitarea traducerilor în limba română nu se aminteşte, cu toate că etnia noastră formează o comunitate mult mai mare şi are, respectiv, mai multe şcoli cu predarea în limba maternă decât maghiarii sau polonezii. Probabil, românii sunt mai sensibili la problemele financiare ale statului, şi nu vor să pricinuiască pe această cale prejudicii bugetului.

Maria ANDRIEŞ