22 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

CU EMINESCU ÎN CUGET ŞI SIMŢIRE

18 ianuarie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Fundaţia "Gheorghe Asachi" Herţa, Cernăuţi, Ucraina, reprezentată de prof. Eugenia Cimborovici Teodoreanu, a pregătit şi prezentat, conform ACORDURILOR de parteneriat încheiate cu şcoli din Sighişoara şi Albeşti, mai multe manifestări cultural-artistice omagiale închinate geniului poeziei româneşti Mihai Eminescu. Expertiza românilor din Herţa a contribuit în mare măsură la reuşita acestor manifestări care au îmbinat cântecul, romanţa pe versurile lui Eminescu cu poezia eminesciană, atât în interpretarea ( înregistrată) a unor mari solişti ca soţii Aldea Teodorovici, a Eugeniei Cimborovici Teodoreanu (life, a capella), cât şi a elevilor acestor şcoli. Toate aceste evenimente culturale care se circumscriu şi Zilei Culturii Româneşti contribuie (alături de Zilele"Grigore Vieru"), încă din anii 2010/2012 la strângerea legăturilor dintre elevii şi profesorii români din Ucraina şi patria mamă România (fiecare având de învăţat unii de la alţii).Iată alăturat 2 imagini sugestive:

Alexandru TEODOREANU, membru al Asociaţiei "Stindard" din Bucureşti