03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Mesajul ministrului delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni, Dan Stoenescu, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române

25 ianuarie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Unitatea unui popor își are rădăcina în valorile pe care le promovează și le păstrează în filele istoriei sale, prin moștenirea culturală și lingvistică. Destinul ne-a învățat că doar împreună putem răzbi, prin dăruire și curaj.

În 1859, la 24 ianuarie, poporul român făcea un pas important către unitate și solidaritate. Unirea Principatelor Române a reprezentat un moment cheie pentru destinul țării noastre și viitorul său parcurs european.

Astăzi, la 157 de ani distanță, recunoștința noastră se îndreaptă către înaintașii noștri, primii care au crezut în visul unei Românii unite. Grație jertfei lor, ne putem bucura de toate drepturile ce revin unui stat european modern ai cărui cetățeni sunt liberi să călătorească și să muncească pretutindeni în lume. Indiferent unde s-ar afla, românii mențin vie legătura cu valorile și tradițiile țării lor. Comunitățile românești din afara granițelor sunt ambasadorii spiritului nostru național, iar păstrarea şi afirmarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase sunt prioritare.

Privind spre viitor, datoria noastră este să transmitem generațiilor ce vin același spirit care i-a motivat pe bravii noștri înaintași să înfăptuiască unirea și să încercăm să păstrăm mereu actuale valorile fundamentale ale unității românești.


MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

DEPARTAMENTUL POLITICI PENTRU RELAŢIA CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI