03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

UN FORUM AVIATIC PENTRU DESCHIDEREA CERULUI LA CERNĂUŢI

25 ianuarie 2016 р. | Categorie: Noutăţi
În istoria sa de 80 de ani, aeroportului din Cernăuţi întotdeauna i-a revenit un rol important în prosperarea ţinutului nostru. Reieşind din aceasta, în pofida situaţiei complicate din ţară, provocate de agresiunea din afară, edilii oraşului depun eforturi pentru păstrarea şi renovarea întreprinderii comunale aeriene, stăruind să folosească la maximum experienţa vecinilor europeni. În aceste preocupări se încadrează şi forumul internaţional aviatic, desfăşurat la 25 ianuarie în oraşul nostru, cu genericul „Rolul aeroportului „Cernăuţi” în dezvoltarea economiei şi turismului regiunii”. La conferinţa de presă, convocată după încheierea lucrărilor, alături de primarul Oleksii Kaspruk au participat Petro Lypovenko, preşedintele Asociaţiei aviaţiei civile „Aeroporturile din Ucraina”, directorii aeroporturilor din Cernăuţi şi Suceava, reprezentanţi ai agenţiilor turistice, industriei hoteliere, Asociaţiei ucrainene «AOPA-Ucraina», ai companiilor aeriene de transportare a mărfurilor şi pasagerilor «Turkish Airlines», «YanAir» ş.a. Participanţii au pus în dezbatere probleme ce ţin de optimizarea transportului aerian în aeroportul internaţional „Cernăuţi”, renovarea regularităţii legăturilor aeriene, precum şi găsirea de soluţii pentru dezvoltarea acestui transport în regiunea noastră. În special, directorul aeroportului Suceava, Ion Mariuţa, a accentuat că vizita sa este un răspuns la întâlnirea avută de primarul Cernăuţiului cu preşedintele Consiliului judeţean Suceava şi că aeroportul din Cernăuţi nu-i pentru partea română concurent, ci partener în virtutea colaborării transfrontaliere. Colegii de peste hotare Mustafa Hakon Yilmaz şi Ion Mariuţa şi-au împărtăşit din experienţa lor în privinţa cooptării mijloacelor europene şi avantajelor regimului „Cer deschis”. Primarul Oleksii Kaspruk a menţionat că recomandările participanţilor la forum le vor fi de mare folos lucrătorilor din transportul aerian şi că în curând Cernăuţiul îşi va deschide căile aeriene pentru turiştii străini, preconizându-se ca numărul pasagerilor să ajungă la 120 mii de persoane pe an. Maria TOACĂ