03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ROMÂNUL, ROMÂN RĂMÂNE

31 ianuarie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

La Voloca, unde limba română e la ea Acasă, iar copiii se nasc români, străinii veniţi şi stabiliţi aici cu traiul învaţă limba română şi o vorbesc la fel de bine precum românii băştinaşi, comuna fiind vestită în lumea întreagă nu doar prin meşteşugul rochiilor de mireasă, ci şi graţie dragostei faţă de Limba Strămoşilor, de Tradiţii şi Datini. Or, în pofida tuturor vicisitudinilor istoriei, aici locuiesc, de veacuri, adevăraţi iubitori de Neam şi Ţară, care au ştiut să menţină tradiţiile şi obiceiurile străbunilor.

În acest colţ de rai mioritic, comuna Voloca pe Derelui, bobul semănat din seminția dacă a dat rod cu o ploaie de talente strălucitoare printre care luminează efervescent steaua Artistului Poporului din Republica Moldova Ioan PAULENCU, care a dus cu el la Chişinău o părticică din inima scumpei sale baştine – cântecul şi folclorul. Iar cu câţiva ani în urmă a dat viaţă, cu susţinerea dragilor lui consăteni, unei inestimabile perle folclorice „Nunta străbunilor”, înaripându-şi visul, căruia i-au crescut aripi cu zeci de ani în urmă, desigur, nu fără ajutorul talentatei poete şi meşteriţe populare Maria Bojescu, prin osârdia căreia au fost selectate şi personajele documentarului. O mare iubitoare de tradiţii, de datini,  pasionată de cântecul popular, dna Maria şi-a rezervat în această peliculă rolul de bunică a mirilor, dând naştere  unor versuri sublime, înmănuncheate în prima sa culegere „ Oglinda sufletului”, în care-i pulsează trăirile sufleteşti, iubirea de Neam, autoarea fiind definită de consăteanul său Ioan Paulencu în „Literatura şi arta” ca fiind  „O perlă folclorică vie”.

Prin istoria de patimi

Au trecut demult străbunii.

Azi, prin vechile lor datini,

Păstrăm cinstea naţiunii.

Venetici din lumea-ntreagă,

De la răsărit de soare,

Nu-ncercaţi să călcaţi neamul

Şi istoria-n picioare!

Nu croiţi după plăcere

Istoria românească,

Nici sufletele zbuciumate,

Nici baştina strămoşească!

Nu ne-ameninţaţi cu frica

Pentru ziua cea de mâine,

Vorba voastră-i de nimica,

Românul, Român rămâne!

(Maria Bojescu, «Bucovina”)

Felicia NICHITA-TOMA