27 ianuarie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

MESAJUL DLUI PETRE GURAN, SECRETAR DE STAT, CU OCAZIA JUBILEULUI DE 75 DE ANI AL ZIARULUI „ZORILE BUCOVINEI”

17 februarie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

În Bucovina, în jurul vechii cetăţi a Cernăuţilor, românii locuiesc în vetrele istorice ale strămoşilor lor, ca oameni ai locurilor, de sute şi sute de ani. Fără ei istoria locurilor nu poate fi înţeleasă. Ei au dat pământului, odată cu truda lor, şi identitatea lor.

Dorinţa lor de a rămâne români vine din dragostea pentru casa lor părintească, vine din respectul pe care îl au faţă de moştenirea lăsată de înaintaşi, din dragostea pentru locurile în care trăiesc. Păstrându-şi identitatea, ei contribuie la înflorirea acestor locuri şi, prin aceasta, la îmbogăţirea patrimoniului material şi spiritual al ţării în care trăiesc.

De 75 de ani, ziarul Zorile Bucovinei este o cetate a limbii române, o voce a comunităţii româneşti, un mesager către întreaga lume a lucrurilor care se întâmplă în Bucovina. Prin toate acestea, publicaţia dumneavoastră este o coloană de susţinere a identităţii şi conştiinţei de sine pentru românii bucovineni.

75 de ani este dovada rezistenţei la proba timpului. Este rezistenţa neamului românesc din Bucovina în faţa încercărilor la care a fost supus. Frontierele nu pot trece prin suflet şi de aceea românii din Bucovina sunt şi vor române o parte a sufletului românesc.

Vă rog să primiţi expresia admiraţiei şi gratitudinii mele cele mai adânci pentru energia pe care o puneţi în slujba comunităţii de români din Ucraina, cu precădere a celei care se regăseşte în Bucovina. Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni va li aproape de orice demers pus în slujba identităţii româneşti.

Doresc să urez, la acest ceas jubiliar, ziarului Zorile Bucovinei, mulţi ani în existenţa sa editorială pusă în slujba identităţii româneşti şi românilor de pe aceste locuri.

Vă mulţumesc,

Petre GURAN,