28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„ZORILE BUCOVINEI” STĂ DE VEGHE LA HOTARELE LIMBII ROMÂNE

5 martie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

 „Omul trebuie să aibă şi prieteni, şi duşmani. Prietenii îl învaţă ce trebuie să facă, iar duşmanii îl obligă să facă ce trebuie”, afirma Nicolae Iorga. Dincolo de orice, „Zorile Bucovinei” e prietenul fidel al românilor înstrăinaţi de Ţară ce ne însoţeşte paşii vieţii efemere pe acest pământ, îndrumându-ne şi învăţându-ne cum să ne  iubim Neamul, să ne păstrăm Limba maternă, datinile, să nu ne înstrăinăm copiii de Rădăcini. De altfel,  după Dan Puric prietenia nu este altceva  „decât acel minunat privilegiu al sufletului în care adevărul se poate odihni?” Or, „Zorile Bucovinei” e oaza unde înfloresc speranţele românilor, unde odihneşte adevărul.

De această importantă şi îndrăgită publicaţie mă leagă o prietenie durabilă de  cel puţin jumătate de veac -  încă de când se numea „Bucovina sovietică” nu lipsea din casa noastră. Cu un asemenea prieten sincer şi devotat nu-ţi este frică să purcezi la drum sau, mai bine zis, să-ţi continui calea, fie ea şi spinoasă.

 Adevărul e că fie el cât de anevoios, drumul nu e o povară, dacă la capătul lui te aşteaptă un vis. Visul nostru, împărtăşit de „Zorile Bucovinei”, publicaţie ce stă de veghe la hotarele Limbii Române întru păstrarea fiinţei naţionale, e să ne menţinem cu demnitate perenitatea pe aceste plaiuri străbune.

La ceas jubiliar, când orologiul Cetăţii Românismului din nordul Bucovinei – „Zorile Bucovinei” bate cea de-a 75-a aniversare,  urez celor câţiva colaboratori ai ziarului,  care, activând în condiţii economice dificile, prin dăruire profesională şi patriotică cu suflet, menţine speranţa  „Zorilor” noastre de a ne păstra identitatea, de a dăinui prin Limba strămoşească, prin datini şi credinţă, multă sănătate, aspiraţiile să le urce dealul, să-şi vadă visele înaripate şi doleanţele realizate.

Să trăiţi, dragi prieteni, să-nfloriţi, ca merii, ca perii, în mijlocul primăverii, la anul şi la mulţi, mulţi ani!

Nicolae MINTENCU, corespondent netitular, Învăţător Emerit al Ucrainei