22 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

MĂRŢIŞOARE DE LA IORDĂNEŞTI

9 martie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Simbol al luptei dintre rău şi bine, al purităţii şi veşniciei, Mărţişorul ne aduce nu doar misterul primăverii, ci e un simbol al dăinuirii românilor prin sacrificiu. Deşi întreaga noastră viaţă e o luptă pentru existenţă, oricum e frumoasă, când după negurile cenuşii ale iernii răsare soarele speranţei, iar bucuriile înfloresc cu primăverile în sufletele noastre. Dincolo de orice, Mărţişorul, prin tradiţia străbună, ne creşte aripi de zbor către alte primăveri, care ne zâmbesc cu miracolul renaşterii. La Iordăneşti, vatră de vrednici români, unde tradiţiile şi obiceiurile străbune sunt păstrate cu pioşenie, acest soare al speranţelor  a luminat cu un curcubeu primăvăratic, dantelat cu cele mai reprezentative talente în cununa celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Raional „Mărţişor - 2016” ce s-a desfăşurat în incinta Casei de Cultură din localitate, la care au participat colective de artişti amatori nu doar din satele româneşti din raion.

Printre distinşii oaspeţi ai celui mai de vază gospodar din Iordăneşti, primarului Gheorghe Lutic, alături de conducătorii raionului – Gheorghe Pridii, şeful ARS, şi Petro Panciuk, preşedintele Consiliului Raional,  s-a aflat şi Excelenţa Sa Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi. Adresându-le iordăneştenilor mulţumiri pentru păstrarea cu sfinţenie a tradiţiilor strămoşeşti, dna Eleonora Moldovan  a specificat însemnătatea „Mărţişorului” ce are o vechime de milenii: „Mărţişorul e sărbătoarea ce ne aduce nu doar primăvara, ci un început de viaţă mai convingător, o nădejde, o credinţă, o rugăciune pentru ca anul agrar care a început să fie fertil, roditor, Să ne bucurăm şi să fim mândri că avem rădăcini atât de profunde, bogate în tradiţii şi obiceiuri, să împărtăşim această bucurie şi cu celelalte neamuri cu care convieţuim, căci istoria este oglinda viitorului”.

Ambii edili ai raionului, atât Gheorghe Pridii, cât şi Petro Panciuk, şi-au exprimat gratitudinea faţă de Excelenţa Sa pentru generozitatea, disponibilitatea de a susţine şi consolida iniţiativele de colaborare, de apropiere a ambelor popoare, fapt accentuat şi de primarul Gheorghe Lutic, care i-a mulţumit din suflet dnei Consul General pentru bucuria de a o avea în mijlocul iordăneştenilor ori de câte ori este invitată.

În pomul cu „Mărţişoare” al Festivalului au etalat cele mai alese talente – membrii Ansamblului „Mărţişor”, condus de Ion Cohan, instrumentiştii şi vocaliştii Tarafului „Trandafir” din Voloca, dirijat de Ion Bodnar, cele mai dulci şi aşteptate adieri de primăvară, aureolate de nimbul „Mărţişorului”, s-au revărsat melodios din vocea măiastră a rapsodului Nicolae Mintencu, Corul popular „Codrii Cosminului” din Hruşăuţi, dirijor Gheorghe Sadovei, Formaţia „Plai” din Tărăşeni, conducător artistic Mihail Şodrângă, Ansamblul de pe lângă Căminul Cultural din Cupca, condus de Ilie Talabă, duetul Alisa Bojescu şi Valentin Opaeţ, membrii Ansamblului de dansuri „Izvoraş” din Hliboca, condus de Roman Naghirnyi, „Şoimii” din Ceahor, Orchestra de muzică populară „Mugurel” din Oprişeni, conducător Maftei Nimigean, vocalista Maria Romaniuc, formaţiile artistice din Dimca, Suceveni, Tereblecea, Carapciu, ansamblul de dans din Iordăneşti etc.

Felicia NICHITA-TOMA

foto "Zorile Bucovinei"