28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA IZVORUL CREDINŢEI ŞI VEŞNICIEI SĂ NE RUGĂM ÎN DULCELE GRAI ROMÂNESC

7 mai 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Noi, românii vitregiţi de soartă, deveniţi străini la noi Acasă, dăinuim prin lumina credinţei, prin iubirea faţă de cele sfinte ale neamului, prinzând aripi şi înălţându-ne sufletele într-un curcubeu al dragostei de glie, de grai, de străbuni. De altfel, anume puterea miraculoasă a rugăciunii i-a ajutat pe  buneii şi părinţii noştri să supravieţuiască, ne-a ocrotit şi ne ocroteşte nu doar de duşmani, ci şi de prieteni falşi, căci nu în zadar se spune: „Apără-mă, Doamne,  de prieteni, căci de duşmani mă apăr singur”. Or, ruga fierbinte în Limba Mamei ne înaripează aspiraţiile şi ne aduce licărul nădejdii în ziua de mâine. Adevărul e că rugăciunea ne face mai buni, mai iertători, mai generoşi, ne îndeamnă la înfrumuseţarea sufletului prin virtuţi,  la purificare prin iubire.

Apropo, rugăciunea, credinţa în Dumnezeu şi iubirea de Ţară vibrează în sufletul românului înstrăinat sub acelaşi dangăt de clopot doar când se roagă în limba strămoşească. În limba de stat şi în română s-a desfăşurat serviciul divin în ziua Sfântului Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă, în Luminata săptămână a Paştelor,  de  hramul Bisericii „Sfântul Gheorghe” din centrul or. Storojineţ.

 Am împărtăşit şi eu acest  praznic al bucuriei, fiind prezentă în această oază a evlaviei, unde porţile cerului se deschid cu  harul divin şi mirul credinţei, însoţind distinsa familie de diplomaţi, pe dl Ionel Ivan, ministru consilier la Consulatul General al României la Cernăuţi, şi pe simpatica, amabila sa soţie Mioara, oaspeţi dragi şi aşteptaţi ai părintelui Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ.

În timpul serviciului divin, oficiat de un sobor de alese feţe bisericeşti  din Bucovina, Ucraina şi România, în frunte cu ÎPS Meletie, Arhiepiscop al Cernăuţiului şi Bucovinei, au fost sfinţite, după reparaţii, Sfântul Altar şi Sfânta Masă, a fost hirotonit ca preot diaconul Igor Andronachi din Tărăsăuţi, raionul Noua Suliţă. Referindu-se la  tainele Sfintei Învieri a Domnului Iisus Hristos, ÎPS Meletie a evocat viaţa Sfântului Gheorghe, spre fapte bune, credinţă şi armonie i-au îndemnat pe credincioşi preacucernicii Vasile Covalciuc şi Ion Bivolaru, parohul Bisericii din Colincăuţi, raionul Hotin.  

Momentele de sublimă înălţare duhovnicească m-au dus cu gândul la comoara sacră – credinţa şi  graiul, pe care enoriaşii, împreună cu duhovnicii, urmează s-o păstreze cu sfinţenie pentru urmaşi, astfel precum ne-au lăsat-o străbunii. Deci, să ne rugăm în limba strămoşilor, ca în ea să dăinuim prin credinţă şi iubire.

Pentru cei 45 de ani de slujire la altarul credinţei, părintele Gheorghe Covalciuc din Oprişeni, raionul Hliboca (fostul Adâncata) a fost distins cu a doua Cruce patriarhală din partea Preafericitului Mitropolit Onufrie.

La finele Sfintei Liturghii, părintele protopop Vasile Covalciuc a adresat cuvinte de mulţumire distinsului diplomat român Ionel Ivan,  lui Mykola Karliiciuk, primarul or. Storojineţ, şi  lui Iaroslav Bartoş, şeful ARS Storojineţ, prezenţi la hramul bisericii, îndemnându-i pe credincioşi la rugăciune, spre lumina credinţei şi Învierii.

Lumina sfântă a sărbătorii a adus căldură în sufletele enoriaşilor şi prin cuvintele pline de înţelepciune şi admiraţie, adresate de ministrul consilier Ionel Ivan:  „Bucuria pe care o am azi aici, la această sărbătoare deosebită,  nu se poate exprima prin cuvinte, iar Sfânta Biserică s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru toţi credincioşii care au venit astăzi aici. Am venit şi noi de la Consulatul României să vă împărtăşim bucuria, să vă felicităm cu hramul bisericii. Suntem alături de ucrainenii, de românii din Storojineţ şi vreau să vă îndemn să fiţi mereu alături de Biserică, fiindcă ea reprezintă nu doar sufletul poporului, că şi un idol, un sfânt, un fundament al statalităţii statului. Fără biserică un stat nu poate exista”.

Primarul Mykola Karliiciuk a mulţumit tuturor, îndeosebi ÎPS Meletie „care ne întăreşte în credinţă”,  părintelui Vasile Covalciuc pentru cuvântul său ziditor,  bunătatea părintească cu care-şi îndrumă enoriaşii,  pentru tot ce face întru credinţă –  în curând va fi deschisă Şcoala duminicală, unde copilaşii românilor vor avea posibilitatea să studieze limba română, pentru că a educat 5 fii vrednici, adresându-i felicitări fiului lui, părintelui Gheorghe, înzestrat cu har divin, specificând că dacă n-ar fi fost slujitor al Domnului, cu certitudine devenea, prin talent şi vocea-i  melodioasă, Artist al Poporului din Ucraina.

Bucuria sărbătorii a continuat cu o agapă, toată lumea prezentă la hramul bisericii a savurat bucate delicioase, pregătite cu dragoste de evlavioasele enoriaşe, de bucătărese iscusite, îndrumate de harnica şi generoasa preoteasă Maria.

Acum în săptămâna Luminată, când porţile divinului sunt larg deschise, dar şi în zilele ce vor urma, să venim la izvorul credinţei şi veşniciei, să ne rugăm în dulcele grai românesc, să ne instruim copiii şi nepoţii în limba străbunilor pentru a dăinui ca neam prin evlavie şi iubire.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii: „Zorile Bucovinei”