18 octombrie 2018
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „MOŞTENITE DIN STRĂBUNI”

9 mai 2016 р. | Categorie: Românii de pretutindeni

La Herţa a avut loc etapa raională a celei de-a doua ediţii a Festivalului Internaţional de creaţie literar-artistică pentru elevii români de pretutindeni „Moştenite din străbuni”, organizată şi pregătită de Fundaţia Civică Raională „Gheorghe Asachi”, condusă de preşedinta Eugenia Cimborovici –Teodoreanu, în colaborare cu Secţia Raională Învăţământ, Tineret şi Sport.

Deschiderea respectivei manifestări culturale s-a desfăşurat  la bustul lui Gheorghe Asachi, unde gazdele, oaspeţii din Ţară (municipiul Sighişoara, judeţul Maramureş) şi Republica Moldova (raionul Făleşti) au depus flori la piedestalul ilustrului cărturar şi deschizător de drumuri ce a văzut lumina zilei în târgul Herţa.

În cuvântul de inaugurare a ediţiei a doua a Festivalului, dna Eugenia Cimborovici-Teodoreanu, iniţiatoarea şi organizatoarea concursului, i-a felicitat pe oaspeţi, relatând pe scurt celor prezenţi despre totalurile etapei raionale Făleşti ce a avut loc la 5 mai a.c., la care au fost desemnaţi câştigătorii celor 5 secţiuni,care vor participa la etapa finală ce se va  desfăşura între 24-29 mai la Sighişoara, le-a dorit succes elevilor din raionul Herţa.

Domnul consul Aurelian Rugină, reprezentant al misiunii diplomatice române la Cernăuţi, i-a felicitat pe organizatori, pe oaspeţi – membrii delegaţiilor din raionul Făleşti şi municipiul Sighişoara, pe participanţii la etapa raională Herţa, adresându-se către cei prezenţi: „Fraţi români! Sunt onorat să mă aflu în mijlocul Dumneavoastră, să reprezint Statul Român în raionul practic completamente românesc, căci e populat în mare parte de români. Astăzi vom fi împreună – unii în calitate de participanţi la concurs, alţii de spectatori –  la un festival ce începe să devină o frumoasă tradiţie. Sper ca printre participanţi să apară un viitor Mihai Eminescu sau Grigore Vieru, ori, cel puţin, un viitor membru al Academiei Române sau membru al Academiei Republicii Moldova. M-a surprins în mod plăcut faptul că acest concurs e internaţional, dar practic e naţional românesc, deoarece la el participă doar etnici români. Succes tuturor participanţilor!”.

Baftă tuturor participanţilor le-a dorit şi Minu Pavalachi, şeful interimar al Secţiei Raionale Herţa Învăţământ, Tineret şi Sport, membru al Fundaţiei „Gheorghe Asachi”.

Imnul Festivalului-concurs „Moştenite din Străbuni” – „Veghează Ştefan la hotare” (autoare a versurilor şi melodiei Eugenia Cimborovici-Teodoreanu) – a fost interpretat de elevii din Satu-Mare. 

După depunerea buchetelor de flori la bustul lui Mihai Eminescu, oaspeţii şi gazdele s-au adunat la Casa Raională de Cultură, unde s-au desfăşurat probele de foc la trei secţiuni – „Creaţie literară”, „Arte plastice”, „Artizanat”, în acest timp concurenţii la secţiunea „Etnofolclor” pregătindu-se pentru prezentarea pe scenă a trei numere. Spre regret, la secţiunea „Jurnalism” nu s-a înscris nici un participant.

Autorul acestor rânduri, împreună cu dna Aliona Saviuc, locţiitoare a şefei Direcţiei Generale Educaţie Făleşti,  au jurizat probele literare ale elevilor din raionul Herţa, de aceea în rândurile  de mai jos mă voi referi anume la totalurile concursului de la secţiunea „Creaţie literară”, la care au participat 7 eleve – Iana Gherghiligiu, Liceul Raional „Gheorghe Asachi”, Vitalina Spataru, Complexul Instructiv-educativ Godineşti, Livia Ancuţa, ŞM Hreaţca, Laritina Gheorghiţanu, Şcoala  din Movila, Iuliana Ailinchi, Anastasia Cobaschi, şi Loredana Bompa de la ŞM Mihoreni. Analizând creaţiile compuse timp de 15 minute pe loc, menţionăm faptul că toate concurentele au talent creativ, înclinaţii spre literatură, însă, cu părere de rău,  doar primele două au îndeplinit toate condiţiile concursului, inclusiv prezentarea a trei creaţii proprii, aşa că n-am putut schimba statutul festivalului, fiind nevoiţi să alegem din două participante o învingătoare şi ea a devenit Iana Gherghiligiu, care va participa la etapa finală de la Sighişoara. Însă redacţia ziarului „Zorile Bucovinei” a hotărât să înmâneze tradiţionalul Premiu „Mircea Motrici” ambelor eleve ce s-au evidenţiat la concurs şi să publice în numerele sale viitoare unele creaţii ale participanţilor la secţiunea respectivă.

În timpul prezentării în scenă a celor trei numere la secţiunea „Etnofolclor”, moderate de dna Elena Apetri, profesoară de română la Liceul Raional „Gheorghe Asachi”, la care au participat grupuri vocale şi solişti de la instituţiile de învăţământ din Horbova, Hreaţca, Satu-Mare, Târnauca, Mogoşeşti, membrii juriului respectiv au constatat aceeaşi lacună – neîndeplinirea condiţiilor obligatorii ale festivalului – câştigătorii n-au fost desemnaţi, iar în partea întâi a spectacolului au participat cu program liber, în afara concursului, colective artistice şi solişti din Ostriţa şi Movila.

Din cauze similare n-au fost desemnaţi nici participanţii din partea raionului Herţa la etapa finală la secţiunile „Arte plastice” şi „Artizanat” care vor fi numiţi după înlăturarea tuturor observaţiilor  membrilor juriului şi organizatorilor.

Partea a doua a spectacolului folcloric l-a constituit surpriza zilei – evoluarea la Herţa a tinerei şi talentatei interprete de muzică populară Ştefania Pârlea, elevă în clasa a 11-a la Colegiul Naţional „Mircea Eliade” din Sighişoara, care are de acum în palmares participarea la 22 de concursuri de muzică populară, 13 premii şi 2 trofee Premiul Mare, iar în cadrul festivalului respectiv a fost preşedinta juriului la secţiunea „ Etnofolclor”.

Înmânând participanţilor diplome de participare, Eugenia Cimborovici-Teodoreanu le-a dorit succes la etapa finală, discutând cu partenerii din România şi Republica Moldova chestiuni concrete ale deplasării, aflării şi întoarcerii de la Sighişoara a participanţilor la Festivalul-concurs „Moştenite din străbuni”

Nicolae TOMA

Fotografii: „Zorile Bucovinei”