21 septembrie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

PROFESORUL MODERN – MESAGER AL NEMURIRII INTELECTUALE

12 iunie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Aceasta a fost tema noii şedinţe de lucru a membrilor Asociaţiei Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina (ACDERU), condusă de Lilia GOVORNEAN, metodistă la Institutul Postuniversitar de perfecţionare a cadrelor didactice din regiunea Cernăuţi. Timp de trei ore, la Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi, participanţii respectivei întruniri au abordat câteva teme principale ale învăţământului în şcolile cu limba română de predare din Ucraina, au discutat chestiuni referitoare la căile de soluţionare a problemelor actuale ale instituţiilor de învăţământ, au făcut schimb de idei privind personalitatea profesorului, rolul lui în societate modernă.

În cuvântul de deschidere a şedinţei, Lilia Govornean, preşedintele ACDERU, a făcut o succintă relatare a activităţii acestei organizaţii nonguvernamentale panucrainene, menţionând faptul că ea a fost înregistrată la o dată semnificativă, 1 decembrie 2015, în prezent membri ai ei sunt 212 de pedagogi, amintind că în perioada 10-15 iulie a. c. vor participa la cursul „Metode inovatoare” ce se va desfăşura la Bucureşti, i-a prezentat pe oaspeţii de onoare ai adunării – dnii Ionel IVAN, ministru consilier la Consulatul General al României la Cernăuţi, şi Radu BALTASIU, director la Direcţia Românii de peste hotare şi Limba Română a Institutului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Bucureşti.

Menţionând conducătoarei ONG-ului respectiv pentru modul cum se implică în organizarea ăi promovarea valorilor culturale şi lingvistice, diplomatul român a concretizat că misiunea diplomatică va avea şi în continuare acţiuni de diplomaţie publică, deoarece „ …ele sunt necesare nu numai pentru a analiza problemele cu care se confruntă şcolile româneşti, ci şi metodele, paşii ce urmează să-i întreprindem în direcţia dezvoltării procesului de învăţământ în limba român, pentru perfecţionarea lui, pentru sporirea eficienţei acestei metodologii. Vă mulţumesc pentru promovarea limbii, culturii române, a ştiinţei în genere. Vă doresc succes în continuare şi vă asigur că vom fi întotdeauna alături de dumneavoastră”.  

La rândul său, dl Radu Baltasiu a conștientizat; ”Este bine că ne aflăm aici, deoarece Institutul Cultural Român, pe care-l reprezint, susţine procesul cultural român şi în afara graniţelor României. Dacă aveţi proiecte sau o problematică anumită pe care să ni le puneţi în atenţie, vă invit după această reuniune să ne lăsaţi o listă cu propuneri, să avem o discuţie pentru a vedea concret cum vă putem ajuta. Desigur, împreună cu Consulatul General al României la Cernăuţi, cu care conlucrăm îndeaproape. Vă doresc succes şi numai bine pentru tot ceea ce faceţi”.

Organizatorii manifestării au fost felicitaţi şi de reprezentanţii societăţilor naţional-culturale româneşti din ţinut – Vasile Tărâţeanu, preşedintele Centrului Cultural Român „E. Hurmuzachi” din Cernăuţi, Ilie Popescu, conducătorul organizaţiei regionale „Golgota”, mesaje de salut transmiţând şi dle Anuţa Dan, Galina Pelin, preşedinţii filialelor din regiunile Transcarpatică şi Odessa a ACDERU.

Cu o”Rugă pentru profesor”ce va fi deviza Asociaţiei şi a fost dată citirii de Gheorghe Iaţeniuc, profesor la CIE Marşinţi, raionul Noua Suliţă, a început partea practică a şedinţei, desfăşurată în mod original – unul dintre pedagogo îşi prezenta colegul, apoi profesorul singur îşi prezenta tematica propus sau, mai bine zis, îşi împărtăşea din experienţa de muncă. Şi aceste relatări au fost făcute cu ajutorul tehnologiilor interactive – calculator, monitor, proiector. Astfel, la acest capitol s-au evidenţiat pedagogii de română Lucica Duşceac, CIE Cupca, Lilia Govornean, preşedinta ACDERU, Marilena Zâgrea, CIE Cupca, Lilia Sandulova, CIE Buda Mare, Maria Popa, ŞM Mihoreni, Ludmila Puşcarriova, ŞM nr. 17 din Cernăuţi,Angela Gandrabuleac, ŞM Igeşti,Angela Grosu, Colegiul Pedagogic al Universităţii Cernăuţene, Valeriu Barancean, CIE Marşinţi, Lilia Crigan, ŞM Tărăsăuţi, Elena Scripa, ŞM Mihoreni, Ludmila Rotaru, CIE Stroieşti, Violeta Nagrudnaia, CIE Stălineşti, Maria Cociurca, CIE Berestea, şi Carolina Dârda, profesoară de limba şi literatura ucraineană la CIE Forosna.  

Partea a patra a întrunirii –  „ Chipul profesorului în opera literară” –  a fost prezentată cu brio de Natalia Buzumurga, profesoară de limba şi literatura română la CIE Draniţa, împreună cu un grup de colegi din ţinut, membri ai ACDERU, ultimii manifestându-şi talentul în diverse domenii ale culturii – compunerea propriilor versuri (Valeriu Barancian, CIE Marşinţi), interpretarea melosului popular românesc (Igor Sainciuc, ŞM Balcăuţi. Nicolae Mintencu, ŞM Voloca), povestirea cazurilor, situaţiilor umoristice, a bancurilor (Ludmila Rotaru). Ţinând cont de numărul profesorilor talentaţi, mă încumet să propun conducerii asociaţiei ca la sărbătorirea primei aniversări a ACDERU să organizeze un concert select al pedagogilor români din Ucraina ce poate deveni un imbold nu numai spre evidenţierea calităţilor lor artistice, ci şi la sporirea eficienţei activităţii lor profesionale.

Cadouri muzicale au dăruit celor prezenţi artişti de la căminele culturale din ţinut – Natalia Andrieş, Tărăsăuţi, Violeta Lupaşcu cu fiul Ciprian, Voloca.

În încheiere, participanţii reuniunii au făcut schimb de idei şi propuneri privind relaţiile cu instituţii similare de învăţământ di Ţară, în particular, cu Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, s-au referit la proiectele de parteneriat, au discutat planul activităţii ACDERU, ajungând la concluzia comună că pedagogul contemporan trebuie să fie un mesager al nemuririi intelectuale, o figură de bază a păstrării identităţii naţionale, a dezvoltării societăţii actuale. 

Nicolae TOMA

Fotografii:”Zorile Bucovinei”