22 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA MULŢI ANI, EXCELENŢĂ!

5 iulie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

De pe nemărginirea înaltelor noastre simţiri româneşti, am cules într-un buchet cele mai frumoase gânduri şi cordiale urări de prosperitate pentru o personalitate deosebită, înzestrată cu minunate calităţi umane, aleasă de destin să-şi reprezinte neamul şi ţara în mijlocul altor popoare, dar şi să fie un reper al speranţelor românilor din jurul României. Astăzi, 5 iulie, dna Eleonora MOLDOVAN-RUGINĂ, Consulul General al României la Cernăuţi, îşi sărbătoreşte  ziua de naştere –prilej fericit şi pentru noi de a-i spune „La mulţi ani!”, de a-i mărturisi respectul dublat de recunoştinţa ce i-o purtăm. Ca slujitori ai cuvântului scris, am avut numeroase ocazii de a-i admira prestanţa de diplomat, patriot al Ţării sale, ctitor de trainice punţi între etniile trăitoare în Bucovina spiritual reîntregită.

Cu entuziasm, energie tinerească, măiestrie de giuvaergiu şi delicateţe feminină, Excelenţa Sa pretutindeni manifestă verticalitate, oferindu-ne model de comportament pentru a fi stimaţi de alte neamuri, de a ne respecta valorile naţionale şi pe noi înşine. Prin prezenţa Domniei Sale la manifestările şi sărbătorile naţionale simţim sprijinul Patriei istorice, suntem mai tari cu duhul, mai încrezători în ziua de mâine.

La ceas aniversar îi dorim să-i fie neted drumul ascensiunii profesionale, putere şi ajutorul lui Dumnezeu în tot ce face, multă dragoste din partea celor apropiaţi, bucurii şi bunăstare în familie.

Să vă rodească binele aşa cum roiesc în stupi albinele! Să vă regăsiţi mereu în respiraţia neastâmpărului creator, întruna înălţător pe scara virtuţilor! La mulţi ani, distinsă doamnă!

CU ALEASĂ PREŢUIRE, colectivul ziarului „Zorile Bucovinei”, Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi