26 septembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA STEJARUL LUI ŞTEFAN CEL MARE – PE LOCUL GLORIOASEI VICTORII DIN CODRII COSMINULUI

8 mai 2013 р. | Categorie: Noutăţi

În a doua zi de Paști, români din nordul Bucovinei, însoţiţi de dl Corneliu Cibotaru, consul la Consulatul General al României la Cernăuţi, cu credinţă şi dor nestins în suflete pentru trecutul istoric glorios,  au parcurs calea tradiționalului pelerinaj spre Stejarul lui Ştefan cel Mare din Codrii Cosminului, loc de sacră pomenire şi mare izbândă a oştenilor viteazului Voievod. Atunci,  în 1497, înfruntând pretenţiile de suzeranitate ale Poloniei, Ştefan cel Mare a repurtat una din cele mai glorioase victorii asupra armatei regelui Ioan Albert, în bătălia din Codrii Cosminului.

 Şi în acest an, ca şi în toţi ceilalţi, manifestarea a început cu un serviciu divin, oficiat de un sobor de preoţi, în frunte cu Ion Gorda, protopopul raionului Hliboca, paroh al Bisericii Sfântul Nicolae din Voloca.

Au trecut ani şi ani de zile, însă promisiunile unor foşti lideri ce se băteau cu pumnii în piept că vor face totul ce depinde de ei pentru înălţarea pe acest loc sfinţit prin sânge românesc a unui monument neînfricatului Domnitor, Apărătorului creştinătăţii, aşa şi au rămas făgăduinţe, iar actualilor lideri puţin le pasă de acest deziderat, ei având alte preocupări.

Ar trebui ca societăţile naţional-culturale din  regiunea Cernăuţi să semneze o adresare către conducerea Ucrainei prin care să ceară înălţarea monumentului lui Ştefan cel Mare în Codrii Cosminului, precum s-a făcut în or. Galaţi, România, unde a fost ridicat monumentul hatmanului ucrainean Ivan Mazepa. Inaugurarea monumentului Voievodului ar constitui o dovadă elocventă a reciprocităţii existente între România şi Ucraina în privinţa comemorării eroilor ambelor popoare.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii de Nicolae HAUCA