27 ianuarie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Comunicat de presă

4 octombrie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

logo_template_DPRP_RO

Uniunea Regională a Românilor

   din Transcarpatia “Dacia”

   Apşa de Jos

Raionul Teceu

Regiunea Transcarpatia

Ucraina

Tel. + 380973907518 UA

0752 474079 RO

Comunicat de presă

PROIECT UNIUNEA REGIONALĂ A ROMÂNILOR DIN TRANSCARPATIA „DACIA” – 15 ANI DE ACTIVITATE ÎN COMUNITĂŢILE ROMÂNEŞTI DIN TRANSCARPATIA

Proiectul este finanţat de Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni.

Proiectul este derulat de Uniunea Regională din Transcarpatia „Dacia”, Ucrainaşi se desfăşoară în perioada 01.04.2016 – 30.11.2016.

  În cadrul proiectului se va desfășura seminarul  „Asociații Românești din Ucraina”, cu participare a 10 președinți sau vicepreședinți de asociații, specialiști (istorici, etnografi, etc.), profesori din școli și universități, autoritățile locale și naționale, colaboratorii care colaborează cu Uniunea Regională din Transcarpatia „Dacia”.

Manifestarea Culturală „Uniunea Regională a Românilor  din Transcarpatia «Dacia» - 15 ani de activitate în comunităţile româneşti din Transcarpatia” şi seminarul „Asociaţii Româneşti din Ucraina” se va desfășura în localitatea Apşa de Jos - Slatina în perioada 07.10.2016 – 09.10.2016 conform programului.

Uniunea  Regională a Românilor  din Transcarpatia «Dacia» a trimis invitaţii către comunităţile Româneşti din Ucraina, către unele instituţii şi personalităţi care sunt aproape cu sufletul de românii din Transcarpatia, dar tot odată ne-am adresat şi instituţiilor statului Român aflate în Ucraina - Ambasadei României la Kiev, Consulatul României la Odesa, Consulatul României la Cernăuţi, Consulatul României la Slatina, invităm reprezentanţii misiunilor diplomatice ca să fie alături de Comunitatea Românilor din Ucraina.

Aici în Transcarpatia s-au desfășura câteva manifestări organizate de URRdT „Dacia” la care au fost prezenţi românii din toate zonele – ne-am bucurat cu toţii de aşa întruniri, cu atât mai mult că din cele trei zone unde locuiesc majoritatea Românilor din Ucraina - Regiunea Odesa, Cernăuţi şi Transcarpatia toate sunt specifice în felul lor, pentru aceasta ne-am dori ca românii să participe împreună la marile manifestări.

Şi de această dată noi am invitat reprezentanţii românilor din regiunile Odesa, Kiev, Cernăuţi şi Transcarpatia ca să fie alături de noi.

Ne adresăm către Lazăr Comânescu, Ministrul al afacerilor externe ca să încurajeze misiunile diplomatice ale statului român  să răspundă pozitiv la invitaţiile făcute din partea românilor din Ucraina.

Dar unii câte odată trebuie sprijiniţi...

Am trimis invitaţie către Ministru Delegat pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni,  d-nei Maria Ligor ca să fie alături de românii din Transcarpatia, credem că URRdT „Dacia” la 15 ani de activitate merită ca să-l aibă pe d-na Ministru Maria Ligor la sărbătoarea de suflet.

Ne-am adresat către Institutul Cultural Român, am trimis invitaţi d-lui Preşedinte Radu Bordianu ca să ne onoreze cu prezenţa, câteva luni în urmă reprezentanţii Institutului conduşi de d-l director Radu Baltaşiu, direcţia Românii din afara graniţelor, şi limba română ne-au vizitat acasă cu un program frumos pentru şcolile româneşti.

Le-am mulţumit din suflet.

Aş dori ca să mulţumesc din suflet diplomaţilor români de la Consulatul României la Cernăuţi care pe parcursul anilor au fost alături de românii din Transcarpatia.

Mulţumim d-lor  Consuli Generali

- Ilie Ivan

- Romeo Săndulescu

- Tatiana Popa

- Eleonora Moldovan

MULŢUMIM!

D-lui Ionel Ivan, ministru-consilier, adjunct al şefului de misiune, un bun român cu sufet mare.

D-lui Edmond Neagoe, Consul, înţelegător, simte problemele şi greutăţile comunităţii.

D-lui Aurelian-Nicolae Rugină, Consul

D-lui Lucian Ionuţ Indreiu, agent consular

D-lui Alexandru Cotrău, referent principal relaţii

D-nei Maria Zaharenco, contabil

D-lui Adrian –Mihăiţă Dragomir, administrator

  Credem că manifestarea culturală care se va desfășura în perioada 07.10.2016-09.10.2016 va apropia mai tare românii din Ucraina de Patria - Mamă, România, îi va uni, se vor cunoaşte şi vor înţelege mai bine că numai prin unire se poate ridica o naţie.

  La Apşa de Jos, Comunitatea Românească din Ucraina în frunte cu d-l Preşedinte Ion Popescu va primi un nou impuls, noi puteri ca să plece înainte

  Românii se vor simţi bine aici în Transcarpatia – în centrul geografic al Europiei.

Проект: « Закарпатська обласна Спілка «Дачія» -  15 років діяльності в румунських громадах Закарпаття».

Проект фінансований Міністерством Закордонних Справ – Відділ Політики по зв’язках з румунами за кордоном в період з 01.04.2016 року  – 30.11.2016 року.

Ion M. Botoş,

Preşedintele URRdT „Dacia”