06 aprilie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

UNIUNEA REGIONALĂ A ROMÂNILOR DIN TRANSCARPATIA „DACIA” ŞI-A SĂRBĂTORIT 15 ANI DE ACTIVITATE

11 octombrie 2016 р. | Categorie: Istoria neamului

NE DESPARTE DE FRAŢII DE-UN SÂNGE ACEEAŞI SÂRMĂ GHIMPATĂ

Am avut nenorocul ca această sârmă ghimpată să fie trasată de asupritori în inima noastră, a părinţilor şi buneilor noştri, care au plătit un tribut scump pentru iubirea de Glie, de Limbă şi Ţară. Purtăm acelaşi dor cu fraţii din dreapta Tisei în suflet, înălţându-ne vrerile prin aceleaşi sfinte idealuri. Acelaşi suflet de român bate în inima românilor din Bucovina istorică, precum şi a celor cu dor de Ţară din Maramureşul istoric. Adevărul e că şi noi, şi ei, înstrăinaţi şi vitregiţi de Ţara-mamă nu din propria vină,  în clipe grele, ne îndreptăm inimile şi privirile spre Patria noastră istorică, România.

 Or, clopotele bisericilor din sufletele noastre n-au încetat să cânte „Deşteaptă-te, române!”. Cu acest imn înălţător ce ne menţinem verticalitatea şi identitatea au început  festivităţile de marcare a 15 ani de intensă activitate, cu multe proiecte realizate, a Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia”, evenimentul major, desfăşurat în Apşa de Jos (prin vizitarea Muzeului de Istorie şi Etnografie al Românilor din Transcarpatia, creat de familia Botoş şi găzduit în propria casă) şi Slatina, capitala românilor din dreapta Tisei, organizat între 7-9 octombrie curent prin osârdia preşedintelui Ion Botoş, cu sprijinul financiar al Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, reunind  delegaţii din România – Oradea, Bihor, Satu Mare, Bacău, Baia Mare, Negreşti-Oaş etc., jurnaliştii Clement Lupu din Timişoara şi  Dinu Rusu din Chişinău, Republica Moldova, reprezentanți ai comunităților istorice româneşti  din  Bucovina şi Transcarpatia, autorități locale, parlamentari şi diplomaţi români, acreditați în Ucraina - Excelenţele Sale Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, şi consulul Aurelian Rugină, Gheorghe Anghel, ministru-consilier la Ambasada României la Kyiv, Gabriel Nicola,  consulul României la Slatina, Emil Rapcea, Consulul General al României la Odessa,  cu distinsa lui soţie. Printre onorificii oaspeţi, am avut fascinaţia să ne bucurăm şi noi împreună cu soţul Nicolae Toma, redactorul-şef al ziarului „Zorile Bucovinei, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi,  de invitaţia preşedintelui Ion Botoş.

În calitate de gazdă şi moderator,  dl Ion Botoş a inaugurat manifestarea şi a prezentat oaspeţii, făcând  un succint  excurs în istoria şi activitatea Asociaţiei „Dacia”, în fruntea căreia se află de 15 ani, referindu-se la realizările şi actualele probleme, cu care se confruntă românii din Maramureşul istoric, prioritară fiind cea ce ţine de redobândirea cetăţeniei, pentru rezolvarea căreia au opinat şi câţiva directori de şcoli din regiunea Transcarpatia, chestiune importantă şi principială pentru românii autohtoni din zonă, care au avut îndrăzneala şi curajul să nu accepte şi să nu permită ocupantului rus-sovietic să fie divizată în români şi moldoveni, problemă ce necesită soluţionare din partea Guvernului Român, specificând:  „Noi nu suntem români de pretutindeni, ci autohtoni din Maramureşul istoric, de aceea nu dorim să obţinem cetăţenia română, ci insistăm s-o redobândim”.

Distinsele  voci ale diplomaţilor, deputaţilor, oaspeţilor, prietenilor au amprentat o atmosferă de vârf, făcându-se simţit suflul ce a trasat  vertiginos urcarea pe nişte coordonate sufleteşti a vieţii naţionale şi culturale a românilor din această comunitate istorică, înstrăinată şi ruptă de la sânul Ţării.

Onorat de a se afla nu pentru prima dată la Slatina, printre românii de aici, ministru-consilier Gheorghe Anghel a mărturisit că de câte ori a vizitat Slatina, de fiecare dată s-a simţit acasă: „Mă face să mă simt fericit că aud vorbindu-se româneşte, ştiu că sunt probleme cu şcolile, podurile, publicaţiile,  cu punctele  la frontieră… Sunteţi în atenţia ministerului, vă asigur că toate aceste probleme sunt trecute pe agenda discuţiilor la toate nivelurile. Cât de mult n-am dori, ele nu pot fi rezolvate peste noapte, ci sunt soluţionate pas cu pas. Vreau să mă credeţi, atunci când este vorba de comunităţi, de  neam, de simţire, atunci când veţi veni spre Ministerul de Externe, veţi găsi porţi şi inimi deschise”.

De-a lungul anilor, românii din inima Transcarpatiei au beneficiat şi continuă să beneficieze de sprijinul Consulatului General al României la Cernăuţi, cu care Asociaţia „Dacia” a colaborat fructuos, implementând numeroase proiecte. În virtutea misiunii consulare ce a sprijinit şi a colaborat cu liderii românilor maramureşeni, Excelenţa Sa Eleonora Moldovan a sensibilizat că diplomaţia română a depus diligențe serioase ca în zonă să fie deschis, la solicitare, un consulat: Astfel, la 6 mai curent, a fost inaugurat Consulatul României la Slatina (Solotvino). Dna Eleonora Moldovan şi-a exprimat gratitudinea şi consideraţia faţă de românii din Maramureşul istoric, care  îşi promovează identitatea, valorile naţionale şi culturale într-un spirit înălţător şi important: „Mă bucur de fiecare dată când mă întâlnesc cu dumneavoastră, fie că sunteţi din dreapta sau din stânga Tisei. Dl Botoş, ca un mesager şi avocat foarte bun al românilor din dreapta Tisei, a reuşit să îşi asume  această responsabilitate. Am avut în persoana lui un partener de încredere, cu care am colaborat şi cu care am încercat să soluţionăm problemele, cu care se confruntă românii de aici, din Transcarpatia. Am derulat împreună proiecte importante ce vizează identitatea, valorile culturale româneşti. Consulatul General al României la Cernăuţi, împreună cu Ambasada României la Kyiv, a depus eforturi colosale ca Reprezentanţa României la Slatina să-şi înceapă activitatea”, Excelenţa Sa asigurându-i şi în continuare de sprijin şi deschidere din partea Consulatului de la Cernăuţi.

Prezent la semnificativul eveniment, consulul României la Slatina, Gabriel Nicola, a ţinut să informeze că toate prerogativele legate de statul român şi românii din Transcarpatia  vor fi gestionate de acum de Consulatul României la Slatina, care va deveni funcţional la începutul lui noiembrie.

Printre oaspeţii de onoare s-a aflat şi dl Radu Baltasiu, directorul Direcției Românii din Afara Granițelor a Institutului Cultural Român,  revenind după caravana desfăşurată în lunile februarie-martie.  Domnia Sa şi-a anunţat prezenţa pentru a sprijini cultura românească, proiectele susţinute şi implementate de românii din zonă.

„NU UITA CĂ EŞTI ROMÂN…”

Programul artistic, regizat de dna Elena Botoş, ne-a adus fascinaţia unui spectacol de zile mari, cu muzicanţi şi piese maramureşene, interpretate cu suflet de dumneaei  şi de nepoţica Anghelina, studentă la şcoala de muzică, de profesoara  Maria Matei din Oradea, cu vedete sobre precum medicul  Aurel Bodnar, care, la venerabila-i vârstă de 83 de ani, ne-a adunat în suflet toată melancolia toamnei, dând glas romanţei „La umbra nucului bătrân” şi impresionându-ne prin vocea-i melodioasă,  precum Emil Rapcea,  Consulul General al României la Odessa, care, ca un adevărat bariton, a interpretat în ucraineană o piesă a regretatului Dmytro Gnatiuk.

 „Pe la noi au viscolit mii de păgâni, /Dar am rămas totuşi aici în veci stăpâni. /A mai venit o iarnă grea, /Nu e  nimic vom aştepta, /Că vine vara după ea./ Nu uita că eşti român,/Că rădăcina ta de veacuri/ Stă înfiptă în ogor/ Şi nu o poate smulge-un viscol trecător…”, ne-a încercat emoţiile prin cântecele sale cu suflu patriotic o personalitate de marcă a muzicii populare din Ţară, cunoscuta şi îndrăgita cântăreaţă Angela Buciu, sensibilizând că muzica nu are hotare, nici prietenia şi nici fraternitatea, strecurându-ne în suflete speranţa că nicicând nu este târzie trezirea, revenirea Acasă, între fraţii de acelaşi sânge şi idealuri naţionale. Vizavi de viaţa românilor înstrăinaţi, parafrazându-l pe Alexandru Vlahuţă, Domnia Sa şi-a exprimat bucuria că „"Dacă ne gândim cât sânge s-a vărsat…, câte viforniţe a mai trăit acest neam, e de mirare că ne-a mai rămas ceva întreg”. „Iar acel ceva este graiul, credinţa şi tradiţiile noastre strămoşeşti care au reprezentat chintesenţa poporului român”, distinsa Doamnă a cântecului popular românesc mărturisind că a plâns, când a răsunat Imnul României: „L-am auzit de multe ori, dar aici, în Maramureşul istoric, a răsunat altfel, mai deosebit”.

Un partener de suflet al românilor din dreapta Tisei e Natalia Lazăr,  directoarea Casei de Cultură Negreşti,  sosită din Ţara Oaşului, care se străduieşte să implementeze importante proiecte culturale şi  identitare pentru românii din zonă,  activitatea căreia în ultimii zece ani s-a desfăşurat constant aici, în Maramureşul istoric. Au învigorat mult sărbătoarea discursurile şi umorul directorului Teodor Ardelean, Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, senatorului Valer Marian, preşedinte de onoare al Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „Dacia”, prezenţi la mai toate manifestările de suflet ale românilor maramureşeni, organizate de dl Botoş, care au sprijinit  foarte multe proiecte ce ţin de promovarea şi păstrarea identităţii româneşti aici, în dreapta Tisei.  Pentru prima dată în mijlocul comunităţii româneşti de la Slatina s-a aflat cu un mesaj de salut  Cornelia Negruţă, deputat în parlamentul României. Mesaje de felicitare pentru păstrarea identităţii şi revigorarea conştiinţei naţionale în această zonă greu încercată de istorie  au adresat şi Ion Popescu, preşedintele Uniunii Interregionale a Românilor din Ucraina, secretara Aurica Bojescu, activistul Petru Posteucă, redactorul-şef al „Zorilor Bucovinei”, Nicolae Toma etc.

L-au lăudat cu toţii pe dl Ion Botoş. Dar merită. E îndeajuns să vizitezi Muzeul de Istorie şi Etnografie al Românilor din Transcarpatia şi îţi dai seama că truda de peste 3 decenii, alături de familie,  s-a materializat atât de fructuos.

Dacă e să ne referim la activitatea Asociaţiei „Dacia”, pe care a înfăptuit-o dl Ion  Botoş pe parcursul a 15 ani, cel mai important şi reuşit proiect a fost cel în parteneriat cu Asociaţia „Morăriţa” din Oradea, condusă de dl Tiberiu Moraru. Or, anume graţie acestui mare patriot cu inima îngemănată cu fraţii de un sânge, înstrăinaţi de Patrie, care respiră şi trăieşte cu durerile şi problemele lor, apare publicaţia „Apşa”, mulţi copii ai românilor din Transcarpatia se odihnesc anual în România. Cu sufletul deschis şi cu daruri preţioase a venit Domnia Sa şi de data aceasta, însoţit de 8 reprezentanţi ai Asociaţiei „Morăriţa”, oameni de suflare românească ce vibrează la istoria ţării, la limbă şi la dăinuirea României, cu o donaţie de 230 de cărţi, o medalie jubiliară de argint, editată de Banca Naţională a României în număr limitat, cu ocazia a 140 de ani de la  punerea pietrei de temelie a castelului Peleş, şi o  doniţă în care familia Morarilor de la Popeşti, din judeţul Bihor, urmaş al căruia se consideră, a ţinut câteva sute de ani făina, e al 6-lea obiect pentru Muzeu din partea Asociaţiei „Morăriţa”.

În cadrul „mesei rotunde” din timpul desfăşurării seminarului „Asociații Românești din Ucraina”, unde au fost semnate 10 acorduri de parteneriat cu organizații din Romania și Ucraina, cinci lideri de  societăţi ale românilor din regiunea Cernăuți au semnat acorduri de colaborarea cu Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia „Dacia”, au fost puse în dezbatere mai multe probleme, cu care se confruntă comunitatea românească din dreapta Tisei, discuţiile aprinse s-au axat în principiu pe sensibila problemă de redobândire a cetăţeniei române, dl Ion Botoş  atenţionând şi faptul că în 2018 se va sărbători centenarul de la Marea Unire, iar  mulţi participanţi la Marea Unire de la Alba Iulia din 1918 nu au cruci la căpătâi, mizând nu pe obţinerea, ci pe redobândirea cetăţeniei române de către românii din zonă.

În acest context, consulul Aurelian Rugină s-a referit la câteva momente care au marcat relaţia statului român cu românii din Ucraina, accentuând că din 1997 statul român a răspuns pozitiv tuturor solicitărilor liderilor români din Ucraina, că recent a fost introdus un articol care permite obţinerea cetăţeniei de către  cetăţenii străini care au merite deosebite în promovarea culturii, istoriei şi civilizaţiei româneşti, de asemenea, şi un articol ce permite acordarea cetăţeniei de onoare pentru merite deosebite.

Preluând tematica pusă în discuţie şi încheind manifestarea, Excelenţa Sa Eleonora Moldovan a specificat că, în urmă cu 3 luni, a fost adoptată legea ce permite obţinerea cetăţeniei române pentru merite deosebite, pentru persoanele care promovează cultura română:  „Mulţumim tuturor pentru colaborare, Statul Român va face şi în continuare diligenţe pentru a sprijini comunitatea românilor din Transcarpatia În ce priveşte problema cetăţeniei, noi, diplomaţii, comunicăm şi vom insista ca această problemă să fie soluţionată”.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii: „Zorile Bucovinei”

;