29 ianuarie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA MULŢI ANI, ÎNNOBILAŢI DE ÎMPLINIRILE DORITE!

27 octombrie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Cu deosebit respect şi aleasă afecţiune sufletească, gândurile noastre se îndreaptă astăzi către distinsul diplomat, consulul Edmond NEAGOE. Nu ştim cât os domnesc stă la temelia neamului său, purtător al unui nume aureolat de binefacerile Domnitorului Ţării Româneşti Neagoe Basarab, însă în perioada îndeplinirii misiunii diplomatice în cadrul Consulatului General al României la Cernăuţi, alături de ceilalţi colegi de înaltă prestanţă, dumnealui demonstrează întruchiparea celor mai nobile calităţi umane. Ne-am convins nu o dată de vocaţia-i pentru fapte plăcute oamenilor şi lui Dumnezeu, avându-l oaspete drag în casa mare a „Zorilor Bucovinei”, la manifestările naţionale organizate de redacţia noastră, precum şi la alte evenimente de anvergură românească la care participăm. Astăzi, de ziua Domniei sale, îi adresăm şi noi o sinceră urare, dorindu-i multe bucurii, lumină şi prosperitate în cea mai frumoasă şi temeinică ctitorie a sărbătoritului – familia sa. Fie ca valsul graţios al frunzelor aurii să-l rotească numai pe orbita norocului şi minunile toamnei să-i clădească în faţă treptele spre împlinirea tuturor viselor.

„ZORILE BUCOVINEI”