03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

9 noiembrie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Mai ieri era  elevă şi încă una dintre cele mai sârguincioase, iar în prezent se străduieşte să le altoiască elevilor dragostea de limba maternă, de neam, de străbuni. Astfel, în perioada 3-28 octombrie curent, la ȘM Oprișeni și-a desfășurat practica pedagogică  fosta noastră elevă, studenta Stela Crauciuc-Moldovan. 

Deși se află la începutul activităţii  pedagogice, a dat deja dovadă de măiestrie profesională. Or, aceasta îi este vocaţia, doar nu întâmplător şi-a ales profesia de dascăl. Întotdeauna a visat să devină profesoară de română şi muncind mult, şi-a realizat visul

A ţinut lecții bine gândite, metodic corect organizate, profesoara străduindu-se ca elevii să însușească în mod conștient materia de studiu, să-și poată aprofunda de sine stătător cunoștințele. S-a observat folosirea cu dibăcie a materialelor didactice, a formelor inovatoare instructiv-educative. Deosebit de interesantă a fost lecţia deschisă, dedicată  creației povestitorului din Humuleşti, Ion Creangă, când elevii au parcurs, imaginar, cu plăcere, peripețiile lui Nică.
 Îi dorim tinerei profesoare frumoase realizări pe tărâm pedagogic și succese în munca-i nobilă, zicându-i: „Într-un ceas bun!”.

.

Ana STELMAH