03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„DACĂ NU VA EXISTA ŞCOALA, NU VA EXISTA NICI SATUL”

10 noiembrie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

În partea doua a zilei,Excelenţa Sa Cristian-Leon Ţurcanu, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Ucraina, şi Ion Naval, secretarul doi al Ambasadei Române, însoţiţi de dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, ministru consilier Ionel Ivan,  au vizitat şcoala din Nesvoia, raionul Noua Suliţă, care poate deveni filială a şcolii de bază cu predarea în ucraineană-română din noua comunitate teritorială, comuna Mămăliga, Aici, înalţii oaspeţi au fost întâmpinaţi cu pâine şi buchete de flori, elevii prezentând un mic spectacol, având, ca niciodată, nevoie de sprijinul şi susţinerea României, precum, de altfel, pedagogii şi părinţii, ca şcoala să nu fie transformată, lichidată.

Dna Aurica Parpauţ, directoarea respectivei instituţii de învăţământ, le-a făcut oaspeţilor un mic excurs prin sălile de clasă, specificând că „dacă nu va exista şcoala, nu va exista nici satul”. Au fost prezenţi la întâlnirea cu înalţii demnitari români şi directorii celor două şcoli medii vecine ce urmează să fie transformate în şcoli incomplete – Stălineşti şi Bălcăuţi – Vadim Rusnac şi Oleg Bolocan, însă aşa şi nu au avut posibilitate să vorbească despre „perspectiva” lichidării acestor instituţii de învăţământ.

La Şcoala de bază din comuna Mămăliga, unde procesul de învăţământ decurge 60% în limba ucraineană şi doar 40% - în română, directorul Ghenadie Ioniţoi şi soţia sa, Lina, responsabilă pentru învăţământul în comună, au relevat „perspectivele frumoase” ale şcolii. Am constatat că până ce şi inscripţiile pe cabinetele de studii, materialele informative pe panouri, au rămas, ca şi înainte vreme, doar în limba de stat, cea ucraineană, cu toate că încă în luna august, una din locţiitoare, a promis cu fermitate că, de la 1 septembrie curent, ele vor fi dublate şi în română. Dar promisiunea aşa şi a rămas doar promisiune. La întâlnirile din şcolile raionului Noua Suliţă a participat şi Grigore Timiş, deputat în Rada Supremă a Ucrainei.

T. NICOLAE

Fotografii "Zorile Bucovinei"