03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„VATRA DULCE STRĂMOŞEASCĂ”

13 noiembrie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

La 10-13 noiembrie, în cadrul „Zilelor  Culturii Tradiţionale Româneşti la Cernăuţi”, românii din ţinut şi Ţară au avut posibilitate să participe la o suită de evenimente de anvergură,  organizate de Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești Cernăuți şi de Școala Populară de Artă și Civilizație Românească Cernăuţi.

Opt ani consecutiv, în Cernăuţi se desfăşoară Simpozionul "Vatra dulce strămoşească", care,  între timp, „a devenit un seminar”, consacrat problemelor cercetării, culegerii  şi păstrării folclorului românesc. Iar copiii care activează la Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești Cernăuți şi la Școala Populară de Artă și Civilizație Românească duc cultura românească în şcoala din localitatea de unde provin, avânt o viziune specială a folclorului, a cântecului popular, fapt accentuat de Iurie Levcic, preşedintele Centrului.

Prezent la Simpozion, distinsul diplomat român, dl Edmond Neagoie, a relevat efortul deosebit al Centrului de a promova folclorul românesc nu numai în Bucovina, ci şi peste hotare ei prin dans şi cântec.

În cadrul Simpozionului, de asemenea, au fost prezentate noutăţile editoriale de specialitate în domeniul etnografiei, muzicologiei și folclorului românesc, editate la Suceava, Vâlcea ş.a.

În special, dl Călin Brăteanu, directorul Centrului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, din cadrul Centrului Cultural Bucovina, Suceava, le-a făcut cunoştinţă celor prezenţi cu numeroase volume, apărute în Suceava, mărturisind că a vizitat, pentru prima dată Cernăuţiul, încă cu 10 ani în urmă, graţie scriitorului, publicistului şi folcloristului  Dumitru Covalciuc, cel care a avut grijă să-l iniţieze în  tainele oraşului lui Alexandru cel Bun..

Diana TOMA

Foto "Zorile Bucovinei"