03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

NE MÂNDRIM CĂ AI RĂSĂRIT DINTRE NOI, MAESTRE ION SFECLĂ!

19 noiembrie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Despre pictorul Ion Sfeclă s-a scris de mai multe ori în paginile ”Zorilor Bucovinei”. Însă de data aceasta avem un prilej deosebit de a aminti cititorilor despre distinsul nostru boincean. Se apropie jubileul său de 75 de ani şi e firesc ca primele mesaje de apreciere, primele mărturisiri de dragoste frățească să-i sosească de la baștină, din satul de unde și-a luat zborul înalt, urmându-i neabătut vocația.

S-a născut în satul Boian, la 19 noiembrie 1941. Mama sa, o ființă firavă, a crescut și a educat de una singură trei copii, străduindu-se din răsputeri ca toți să obțină studii superioare. Cunosc bine această familie, deoarece i-am fost lui Ionel prima învățătoare și diriginte până în clasa a șaptea. Erau timpuri nespus de grele. Însă în pofida lor, în Școala medie din Boian se făcea carte serioasă. În 1960, după absolvirea ȘM Boian din centru, Ion Sfeclă a lucrat un an la școala din Hliniță, continuându-și concomitent studiile la Școala de Arte Plastice ”I. Repin” din Chișinău. Apoi și-a desăvârșit măiestria artistică la Academia de Arte Plastice din Riga.

A revenit în capitala Moldovei, devenind profesor la instituția unde a învățat, care deja purta numele ”A. Plămădeală”. Pentru meritele pedagogice deosebite s-a învrednicit de titlul de profesor emerit. Paralel cu activitatea profesorală, se consacră creației, participând încă din anii studenției la diferite expoziții colective. Are în palmares participarea la 50 de vernisaje, printre care și personale, geografia lor fiind destul de amplă – Moldova, România, Lituania, Bielorusia, Rusia, Bulgaria…

În tablourile sale timpurii, pictorul a surprins în culori bine alese farmecul naturii locurilor dragi din Letonia, Estonia, Moldova, România și, desigur, Bucovina. Elocvente mărturii ale dragostei pictorului pentru meleagul natal sunt lucrările: ”Omagiu pentru Bucovina”, ”Mori de vânt la Cernăuți”, ”Amurg la Cernăuți” etc. menționăm că ”Mori de vânt la Cernăuți” a devenit proprietatea Muzeului Național din Chișinău. O variantă a acestui tablou (litografie), pictorul a dăruit-o Gimnaziului din Boian-Hlinița, ca semn de recunoștință pentru răstimpul ce a lucrat acolo.

În mod deosebit, pictorul Ion Sfeclă a remarcat cu opera plastică ”Doina” și altele din seria celor consacrate lui Mihai Eminescu – ”Luceafărul”, ”Metamorfoza adevărului” ș.a. Portretul în ulei al lui Alecu Mateevici, pictat de boinceanul nostru, este expus la Bruxelles. El s-a bucurat de aprecieri în cadrul expozițiilor internaționale ce le-a avut în Lituania, Rusia, Bielorusia, Bulgaria, România, Austria, Spania și alte țări.

Lucrările sale sunt înalt apreciate atât de simplii admiratori ai artei plastice, cât și de specialiști. Iată, de exemplu, ce scrie Constantin Spânu, doctor în studiul artelor plastice: ”Ion Sfeclă pe parcursul a mai mult de 25 de ani de creație a bucurat publicul din Moldova cu opere în care esteticul și conceptualul și-au găsit loc de interacțiune benefică”. Iar Tudor Stavilă, doctor în studiul artelor, menționează: ”Diversitatea tematică, cu care se prezintă în cadrul expozițiilor, conturează distinct aria intereselor profesionale și coraportul ei cu realitatea înconjurătoare”. Mulți susțin că în lucrările acestui pictor se resimte viziunea filozofică a lui Eminescu și Bacovia.

Printre cele mai de preț distincții pentru el sunt diplomele Simpozionului Național de sculptură ”Brâncușiana” (Târgu Jiu, România) și Ministerului Culturii din Republica Moldova, ambele datând cu anul 2002. Câțiva ani mai înainte, în 1999, a primit Premiul UAP din România. Fiind din 1978 membru titular al UAP din republica Moldova, el face parte și din Asociația Internațională a Artiștilor Plastici (UNESCO), cu sediul la Paris. Fiind o figură pitorească, pictorul a jucat un rol central, fiind protagonistul filmului ”Ion și Ionică”.

Mă simt onorată că de fiecare dată, când are expoziții la Chișinău, mă sună, îmi trimite invitații. Cu părere de rău, n-am fost în stare să mă deplasez la Chișinău din cauza sănătății. Dar au fost prezenți la un vernisaj al consăteanului nostru fiul meu, care locuiește la Chișinău, și profesoara Ana Iurcu din Boian, care la acel moment se afla acolo. Ei mi-au împărtășit emoțiile, povestindu-mi despre popularitatea de care se bucură Ion Sfeclă în mediul oamenilor de artă.

Și boincenii au fericirea să păstreze în muzeul bisericii o lucrare de mari dimensiuni – portretul în mărime naturală al părintelui mitrofor Boris Țapu. Pornind de la faptul că Ion Sfeclă este mândria nu numai a Boianului, ci a întregii Bucovine, că el ne-a proslăvit meleagul pe meridianele lumii, consătenii i-au acordat titlul de Cetățean de Onoare al comunei Boian. Nespus de fericiți că Ion Sfeclă își întâmpină jubileul purtând acest titlu, îi dorim multă sănătate, succese frumoase, lumină și pace în suflet.

Ca fosta lui profesoară, am un cuvânt aparte pentru acest drag elev al meu, dorindu-i ca penelul său fermecat să ne impresioneze cu noi lucrări. Dumnezeu să-i dăruiască inspirație și puteri de a crea în toți anii care vor veni. La mulți ani, stimate și drag fiu al Boianului!

Eleonora BIZOVI,

corespondentă netitulară

P.S. Scriind acest articol, pentru a câta oară mă chinuiește o grea întrebare! De ce unii părinți își vând pentru trei arginți limba mamei, dându-și copiii să învețe în limba ucraineană? Doar satul nostru are atâția oameni de vază, care și-au făcut studiile în limba română! Exemplul pictorului Ion Sfeclă este unul din multele care ne arată că, numai cunoscând la perfecția limba maternă, poți învăța cu ușurință o altă limbă și îți atingi scopul dorit. Am citit undeva că scriitorul Dumas-fiul s-a exprimat: ”Durabilă e limba noastră și nemuritoare ca piatra”. Să dea Domnul ca aceste cuvinte să fie adevărate și pentru a noastră limbă română, care în ultimul timp e în grea suferință.