03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

DECERNAREA PLACHETEI „MARTIN BUBER” PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI

19 noiembrie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Preşedintelui României, domnului Klaus Iohannis, i s-a decernat  vineri, 18 noiembrie a.c., la Kerkrade, Regatul Ţărilor de Jos, prestigioasa Plachetă „Martin Buber”, acordată anual de Fundaţia Euriade personalităţilor care, prin activitatea lor publică şi privată, contribuie la dezvoltarea unor comunităţi armonioase, bazate pe valori umaniste, prin dialog autentic, deschidere, responsabilitate şi respectul faţă de semeni.

Potrivit Consiliului de acordare a Plachetei „Martin Buber”, în 2016 se acordă Preşedintelui României această distincţie pentru respectul faţă de alteritate, aplicarea principiului dialogului şi a valorilor umaniste în viaţa publică şi în viaţa personală, cât şi pentru manifestarea deplină şi autentică a responsabilităţii politice şi sociale în România şi la nivel european.

Placheta poartă numele filosofului Martin Buber (1878 - 1956). Lucrările sale filosofice se concentrează pe tema dialogului, ca principiu antropologic al umanităţii. „Principiul dialogului (sau principiul dialogic)” se referă la faptul că aspectul fundamental al vieţii este reprezentat de interacţiunea cu ,,celălalt’’. A fost un promotor al păcii între evrei şi arabi şi al reconcilierii între evrei şi poporul german.

Fundaţia Euriade, cu sediul la Kerkrade (Olanda), este o organizaţie neguvernamentală care promovează educaţia tinerilor în spiritul valorilor europene, evenimentele interculturale, unitatea comunitară, diversitatea, toleranţa şi ajutorul reciproc.

Fundaţia conferă anual, începând din 2002, în cadrul Festivalului Internaţional al Dialogului, Placheta „Martin Buber”, iniţiative pentru care a primit, în anul 2015, Premiul ,,European Citizen’’ al Parlamentului European.

Cu ocazia deplasării la Kerkrade, Preşedintele României a participat şi la un dialog liber cu peste 100 de tineri din diverse colţuri ale lumii, participanţi la ediţia de anul acesta a Festivalului Internaţional al Dialogului cu tema ,,A întinde celui de lângă noi o mână’’. Festivalul se desfăşoară anual în intervalul octombrie – noiembrie în oraşele „Euroregiunii Meuse-Rin” din zona de la graniţele Belgiei, Germaniei şi Olandei şi cuprinde, printre altele, pe lângă ceremonia decernării premiului „Placheta Martin Buber”, un eveniment de literatură dedicat tinerilor scriitori „Tineretul în cuvinte”, proiectul internaţional „Tineretul în dialog”, seminarii ştiinţifice, concerte.

http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/primirea-de-catre-presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis-a-plachetei-martin-buber-decernata-de-fundatia-euriadehttp://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/primirea-de-catre-presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis-a-plachetei-martin-buber-decernata-de-fundatia-euriadehttp://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/primirea-de-catre-presedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis-a-plachetei-martin-buber-decernata-de-fundatia-euriade