26 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

CUVÂNT DE PREŢUIRE DE LA BOINCENI

12 decembrie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

”…Cărarea mea și-a tuturor/ E să lăsăm cât trăim/Frumoase urme de fapte pe pământ”. Am ales aceste cuvinte, întipărite în memorie din cele citite prin cărți, fiindcă ele se potrivesc de minune persoanei căreia doresc să-i adresez un cuvânt de prețuire în numele boincenilor. Cea mai frumoasă moștenire lăsată de părinți copiilor este bunul nume, dragostea față de limba maternă, de neam și Patrie, adică lucruri care se câștigă prin virtuți și fapte vrednice. Toată această moștenire o are și o păstrează intactă domnul Nicolae Toma, redactor-șef al ziarului nostru românesc ”Zorile Bucovinei”. Se spune că soarta omului nu este întâmplătoare, ci e hotărâtă de vrednicie și de voință. Nicolae Toma le are din plin pe amândouă.

Cu gândul la lucruri majore și mai mărunte care ne determină drumul în viață, zilele acestea am răsfoit almanahul literar ”Muguri” al cenaclului ce l-a condus soțul meu, profesorul Vasile Bizovi. Acest almanah este o melancolică amintire, dar și un document însemnat. În paginile lui am întâlnit familiile multor foști elevi – Teodora Zvarici, Mihai Huțcal, Maria Toacă, Nicolae Toma, Vasile Carlașciuc, Mariuțac și alții. Unii, spre marele nostru regret, nu mai sunt în viață. Însă cuvintele scrise de ei au rămas și-mi răscolesc emoții.

Mulți din membrii cenaclului și-au ales facultatea de litere, și-au consacrat viața cuvântului scris, au devenit jurnaliști. O să mă opresc la unul din cei mai proeminenți elevi ai lui Vasile Bizovi – Nicolae Toma. Fiind elev în clasa a IX, el este prezent în almanah la capitolul ”proză”, cu povestirea ”Istoria unei ruble”. La sigur, studiase aprofundat ”Istoria unui galben” a lui Vasile Alecsandri de la care s-a inspirat. Elevul Nicolae Toma își începe povestirea astfel: ”O să vă povestesc istoria unei ruble sovietice, care a trecut prin multe peripeții, prin mâini curate și mâini murdare…”.

Nu voi transpune toată compunerea, deși prezintă interes și pentru zilele noastre. Dar se subînțelege ușor că e o critică voalată la adresa sovieticilor, actuală pentru toate timpurile. Se vede că și profesorul a intuit acest fapt, selectând lucrarea pentru almanah. Dacă îi dădea Dumnezeu mai multe zile, ar fi fost mândru de elevul său și ar fi scris mult mai frumos decât mine. Eu, care am predat în școală matematica, spun ce știu și cum mă pricep. Îl cunosc pe Nicolae Toma ca pe un om modest, care n-are obiceiul să se laude cu cele înfăptuite sau să se bată cu pumnii în piept, demonstrându-și patriotismul.

Are o inimă de român simțitoare, este atent la cei din jurul său și totdeauna e gata să le vină în ajutor. Se zbate din răsputeri ca ziarul nostru românesc ”Zorile Bucovinei” să reziste la toate încercările. Pășește ferm pe calea deschisă de predecesorii săi – Vasile Levițchi și Gheorghe Mihalcean, înfruntând nu puține greutăți.

Nu mai puțin important este rolul său la înființarea Societății Jurnaliștilor Români Independenți din regiunea Cernăuți, pe care o orientează la fapte constructive. Redactorul-șef Nicolae Toma este cel care a transformat cabinetul predecesorilor în casa mare a redacției, unde au fost omagiate atâtea personalități remarcabile din Bucovina și se desfășoară manifestări de înaltă respirație românească.

Pentru noi, el este fiul satului, datorită căruia a fost tipărită monografia ”Boianul”, este omul care lasă în urmă fapte frumoase. Boincenii se mândresc cu acest fiu și, drept recunoștință, au hotărât să-i confirme titlul de cetățean de onoare al Boianului. E un titlu binemeritat și nu ne rămâne decât să-i spunem: ”Bravo, domnule Toma!”.

Știu că meritați să se scrie mult mai mult despre activitatea de jurnalist. Eu, însă, m-am referit la anii de școală. Vă stimez mult și în numele tuturor boincenilor, cu prilejul jubileului rotund, vă dorim multă sănătate, fericire în familie, succese mari în lupta pentru perenitatea neamului nostru și a limbii române în dulcea Bucovină. Cel de Sus să vă ajute la împlinirea dorințelor sacre, să nu sece nicicând izvorul faptelor mărețe întru propășirea neamului nostru.

La mulți ani, cu multe bucurii în suflet, cu frumoase împliniri ale tuturor dorințelor și gândurilor!

Cu plecăciune și respect, Eleonora BIZOVI

Foto "Zorile Bucovinei" şi N. Hauca