19 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

PRIN LUMINA LUI DUMNEZEU PERPETUĂ PROFUNDA NOASTRĂ ISTORIE ŞI TRADIŢIE CREŞTINĂ

17 decembrie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Diaconul Ion Creangă, teolog rafinat,  spunea că dragostea preotului față de păstoriții săi trebuie să fie asemenea iubirii cu care Dumnezeu îmbrățișează lumea. Or, preotul este chemat să devină icoana nemijlocită a lucrării şi prezenței Mântuitorului Hristos în lume. Iar dragostea apare ca o calitate esențială a slujirii preoțești, a cărui ultim scop este mântuirea oamenilor. Virtuțile preotului trebuie să strălucească în toate împrejurările vieții sale prin tot ceea ce face. De asemenea har din partea lui Dumnezeu, miruit cu puterea săvârșirii Sfintelor Taine, prin care omul participă la viața divină, s-a bucurat cu vrednicie preacucernicul părinte Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, la 13 decembrie curent,  în ziua Sfântului Apostol Andrei, Cel dintâi chemat, Ocrotitorul României, sărbătorind 30 de ani de slujire cu credinţă şi evlavie Mântuitorului, oamenilor, fiind hirotonit preot acum trei decenii,.

Din oaza divinităţii de la Mănăstirea Putna, supranumită de Mihai Eminescu „Ierusalimul Neamului Românesc”, unde şi-a găsit veşnicia Ştefan cel Mare şi Sfânt, a sosit, în leagănul ortodoxiei Bucovinei, ÎPS Melchisedec Velnic, stareţul Mănăstirii Putna, cu un dar ceresc – o icoană cu chipul Sfântului Voievod, urându-i preacucernicului părinte Vasile Covalciuc curaj, putere  şi o vrednicie asemenea  lui Ştefan cel Mare:  „Cel mai important lucru în viaţa noastră e să-l găsim pe Domnul. Părintele Vasile, care astăzi împlineşte 30 de ani de la hirotonia pentru preot îl aduce pe Domnul,  prin sfânta împărtăşanie, pe mâinile sale la dumneavoastră, credincioşii. Urăm Sfinţiei Voastre putere, cum a avut Sfântul Voievod Ştefan, râvnă mai departe pentru a sluji adevărul, credinţa”.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de ÎPS Meletie, Mitropolitul Cernăuţiului şi Bucovinei, însoţit de un sobor de 60 de preoți și diaconi. Din soborul de ierarhi au făcut parte ÎPS Arhimandritul Melchisedec Velnic, stareţul Mânăstirii Putna, voievodala ctitorie a lui Ştefan cel Mare, IPS Antonie, stareţul Mănăstirii Piatra Tăieturii din Vatra Dornei, preacucernicii părinţi Gheorghe Covalciuc, Biserica „Sfântul Gheorghe” din Storojineţ, şi Ioan Bivolaru, parohul Bisericii „Înălţarea Domnului” din Colincăuţi, raionul Hotin etc.

În cuvântul de învăţătură, Mitropolitul Cernăuţiului şi Bucovinei i-a îndemnat pe credincioșiaibă în permanență în sufletul lor pecetea Mântuitorului Hristos, urmând faptele demne ale Sfântului Apostol Andrei, adresându-i mulţumiri părintelui protopop Vasile Covalciuc pentru slujirea cu evlavie Prestolului Domnului şi împărtăşirea enoriaşilor din izvorul nesecat al dumnezeirii, ÎPS Meletie, desemnând-o pe preoteasa Maria cu Ordinul Sfintei Muceniţe Varvara,  din partea Preafericitului Mitropolit al Kyivului şi al întregii Ucraine,  Onufrie. Tot în acea zi, cu dublă semnificaţie, a fost sfinţit jertfelnicul, dăruit de Gheorghe Rotar şi Vasile Manilici, fiind hirotonit preot  diaconul Vasile Bivolaru, fiul părintelui paroh Ioan Bivolaru.

Protopopul Vasile Covalciuc şi enoriaşii au avut fericitul prilej de a împărtăşi bucura de a fi onoraţi de prezenţa distinşilor diplomaţi români Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, ministrul consilier Ionel Ivan cu soţia Mioara.  Cuvinte de apreciere şi consideraţia sa faţă de personalitatea distinctă a Storojineţului – părintele protopop Vasile Covalciuc, pentru atitudinea binevoitoare, sprijinul pe care-l acordă tuturor credincioşilor din protopopiatul Storojineţ, fiindcă prin lumina lui Dumnezeu perpetuă profunda  noastră istorie şi tradiţie creştină, şi-a exprimat-o Excelenţa Sa Eleonora Moldovan, adresându-le mulţumiri şi preoţilor din România şi Ucraina, reuniţi sub nimbul iubirii întru slujirea credinţei şi datinii străbune: „E o bucurie de a fi împreună şi de a împărtăşi valorile duhovniceşti, spirituale, care leagă românii de ucraineni, credinţa şi biserica noastră. Am început astăzi cu rugăciune, ca Cel dintâi chemat, Sfântul Apostol Andrei, să mijlocească înaintea Mântuitorului, pentru noi,  prin rugăciuni,  bucuria împărtăşirii tradiţiei şi credinţei noastre strămoşeşti. De fiecare dată,  când mă întâlnesc la orice eveniment legat de valorile, tradiţiile Bucovinei, mi-aduc aminte de marele fapte săvârşite de preoţimea din Bucovina. Şi astăzi, ierarhii ne-au împărtăşit aceste valori frumoase, venite de la Sfântul Apostol Andrei, de la Sfântul Ioan Gură de Aur, de la Sfântul Vasile cel Mare, de la Petru Movilă, acest fir continuând prin oameni, precum părintele Vasile Covalciuc, care prin faptele lor demne sfinţesc locul. Aşa cum a sfinţit Sfântul Voievod Ştefan cel Mare Putna şi întreaga Moldovă. Continuăm să ne rugăm ca să putem împărtăşi această bucurie de sfinţire şi trăire întru adevăr. Astăzi prin această slujire, acest exemplu pe care ni-l aduce în faţa noastră protopopiatul şi protopopul de Storojineţ, începând de la părintele tată, fii şi până la nepoţi, se distinge o familie în care prin fiecare cuvânt se simte vibraţia adevărului şi a credinţei”.

Preacucernicul părinte Vasile Covalciuc şi-a amintit cu evlavie şi smerenie cum 30 de ani în urmă a fost hirotonit ca preot, mulţumindu-le diplomaţilor români îş înalţilor prelaţi pentru prezenţă.

Deşi vremurile se schimbă şi puterile la fel, credinţa, datina strămoşească perpetue peste veacuri. Dincolo de orice păstorii duhovniceşti sunt chemaţi să le lumineze oamenilor calea spre lumina credinţei şi adevărului ce ne aminteşte cine suntem, de unde venim şi încotro mergem. De altfel, părintele Vasile Covalciuc, împreună cu comunitatea ortodoxă creştină din raionul  Storojineţ, cu frumoasa sa familie, au vrednicia de a duce mai departe această credinţă şi tradiţie sfântă, moştenită din moşi-strămoşi.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii: „Zorile Bucovinei”