06 aprilie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SFÂNTUL COLIND – SUFLET DIN SUFLETUL STRĂBUNILOR

19 decembrie 2016 р. | Categorie: Istoria neamului

„Pe la uşi, pe la ferestre,/Picură iar c-an poveste /Imnuri de argint din cer, /Cântece de Leru-i Ler./ Zurgălăi la cercevele,/Îngeraşi zâmbind din stele /Şi litanii risipind, /O răsfrângere de colind…” (Mircea Lutic)

Astfel ca într-o frumoasă şi adevărată poveste  cu feţi-frumoşi, cu crăiţe şi „Îngeraşi”, cu dansul înfocat al „Căluţilor” şi saltul graţios al „Căpriţelor” , cu „Sorcove”, „Pluguşoare” şi colinde la fereşti s-a deschis Împărăţia Lerului, a Sărbătorilor  Creştine de iarnă în Ţara Fagilor. Cu suflet din sufletul străbunilor şi seva din mioriticul pământ românesc, ele vin din pridvorul arhaic al bisericii româneşti, îşi au izvorul din vechile cazanii, prin  mirul dumnezeirii păstrând de veacuri nealterat, sub pavăza Datinii, duhul autentic creştin, prin LIMBĂ şi TRADIŢII.

Cu rădăcini viguroase în arborele tradiţiei sfântului nostru colind, românii din dulcea Bucovină a lui Eminescu şi-au deschis porţile sufletului pentru a depăna spre porţile viitorului firul magic al Lerului ce ne leagă de străbuni.  Or, magia sărbătorilor noastre creştine de iarnă, cu tot alaiul şi pitorescul lor spectaculos, moştenit din moşi-strămoşi,  au adus-o de la vetrele lor ţăranii,  colindători şi urători din patru zări şi trei ţări, străbătând cu greu, din cauza cozilor lungi la frontieră, din Moldova şi România, la cea de-a 22-a ediţie a Festivalului  „Florile Dalbe”, devenit un reper de menţinere şi perpetuare a tradiţiilor,  organizată de Societatea „Mihai Eminescu”, cu sprijinul Consulatului General al României la Cernăuţi, desfăşurată la 18 decembrie curent, în sala Palatului Academic al Universităţii de Medicină.

 Inaugurată  de preşedintele Vasile Bâcu printr-un mesaj de mulţumire, adresat  Excelenţei sale Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, dl ministru consilier Ionel Ivan, adjunct al şefului misiunii diplomatice române, soţiei sale Mioara, pentru ajutorul financiar la organizarea  festivalului, prin desemnarea dnilor Nicolae Toma, redactorul-şef al ziarului „Zorile Bucovinei”, şi patriotul Ionică Semeniuc din Voloca, raionul Hliboca, care de 25 de ani e membru al Societăţii „Mihai Eminescu”, cu Diplome de Onoare  pentru contribuţie deosebită la dezvoltarea culturii româneşti,  sărbătoarea de suflet a aprins în inimile  celor prezenţi bucuria apropierii Sfintelor  Sărbători Creştine. Doar pentru câteva minute  a apărut în scenă, ca să le-aducă daruri scumpe participanţilor celor mici la Festival, Moş Crăciun – Gheorghe Ungureanu.

Pentru a  patra oară e prezentă la Festival  dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, onorând publicul cu prezenţa distinctei sale personalităţi. Şi de data aceasta Excelenţa Sa  a urcat în scenă  însoţită de distinşii diplomaţi -  ministrul consilier Ionel Ivan, cu soţia Mioara, consulii Aurelian Rugină şi  Edmond Neagoe, relevând specificul şi însemnătatea feericilor noastre sărbători creştine: „E un moment deosebit de înălţare spirituală, fiindcă poporul român, împreună cu cel ucrainean sunt popoare ortodoxe, iar Naşterea Domnului este o sărbătoare pe care am marcat-o de-a lungul unei istorii grele de 2 mii de ani. Ne bucură să constatăm ce bine aţi păstrat aceste tradiţii frumoase ce vin din vremea biblică, a părinţilor şi străbunicilor noştri. În România, asemenea Ucrainei, aceste tradiţii pătrund treptat şi în instituţiile de stat, unde toată lumea are nevoie de un gând bun, de un colind, de acest sentiment înălţător al Naşterii Mântuitorului, adevărului, împărtăşesc împreună cu Patriarhia Română, cu Patriarhul României această frumoasă tradiţie românească. Din an în an vin colindători tot mai frumoşi, care încearcă să exploreze în istoria şi tradiţia noastră valorile creştine. Bucuria Naşterii Domnului este păstrată prin frumoase cântări, prin colind. Mulţumim celor care ne-au lăsat şi celor care păstrează această tradiţie.”, dând citire mesajului  Ministrului Delegat pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni, Maria Ligor.

Felicitări cu ocazia sărbătorilor care se apropie le-a urat românilor bucovineni şi dl ministru consilier Ionel Ivan:  „Măcar acum să uitaţi de problemele cotidiene, să aveţi parte de linişte. „Florile Dalbe” e o manifestare culturală de excepţie, organizată de Societatea „M. Eminescu”  cu sprijinul nostru, al celor care trăim şi gândim româneşte. Mulţumim că ne invitaţi permanent să redevenim ceea ce suntem, români. În Bucovina, mai mult ca oriunde, nu poţi uita că eşti român, fiindcă aceasta înveţi zi de zi! E o dovadă de toleranţă etnică, de democraţie şi libertate de exprimare”.

Din inima Societăţii „Mihai Eminescu”, primele şi cele mai alese imnuri de argint spre cer au luminat, aprinse  prin înălţătoarele colinde ale membrilor Corului „Dragoş Vodă”, dirijat de Dumitru Caulea, maestro interpretând şi el un inedit colind, lumina magică a lui fiind preluată de  grupul de bravi şi voinici bărbaţi. Florile Dalbe au înflorit în ramurile Pomului de Crăciun  prin încântătoarele  voci ale fermecătoarelor şi talentatelor crăiese,  „Fetele din Bucovina”, conduse de Luminiţa Demianic, printre care, pentru prima dată,  a strălucit vocea divină, ca un murmur cristalin de izvoare, a Mariei Dovghei, profesoară la Şcoala de Arte „Isidor Vorobchevici” din Cernăuţi, absolventă a Conservatorului din Chişinău, pe scenă năvălind  cete de colindători de la  Şcoala Medie nr. 10 din suburbia Roşa,  de la Gimnaziul nr.6, ŞM nr.17 din or Cernăuţi.  Un emoţionant microrecital de poezie cu mesajul primei sărbători împărăteşti –  Crăciunul – accentuat de sintagmele ce caracterizează colindele româneşti „Leru-i Ler”, „Florile Dalbe”,  ne-a dăruit scriitorul Mircea Lutic. Un sentiment de bucurie și încântare duhovnicească l-au adus, vestind Nașterea Domnului, asemenea îngerilor de odinioară care au vestit păstorilor Nașterea, în staulul sărăcăcios din Betleem, a celui mai curat Copil, colindătorii din raionul Briceni, Republica Moldova, Ansamblul „Doruleţ” din comuna Durneşti, judeţul Botoşani, România, neînfrânaţii şi nepotcoviţii „Căluţi” din Mihoreni, raionul Herţa, membrii Corului Bisericii „Sf. Nicolae” din Voloca, dirijat de Ion Bodnar, Ansamblului „Şoimii” din Ceahor, raionul Hliboca, Corala Bisericii „Trei Ierarhi” din s. Ciudei, raionul Storojineţ, dirijată de Angela Velea, solistă Diana Velea, Ansamblul „Perla”, a Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti, condus de Iurie Levcic, solista  Ana Maria Calancea, Ansamblul vocal de pe lângă Catedra de Filologie Română şi Clasică a Universităţii Cernăuţene,  Ansamblul „Ţărăncuţa” din Suceveni, raionul Hliboca, Ansamblul „Bukovynocikî” de la Facultatea de Muzică, de la Universitatea „Iu. Fedkovyci”, Ansamblul „Ţărăncuţa” din Marşinţi, raionul Noua Suliţă, condus de Sofia Roşca, tinerii Emilia Nicorici, Erica Malaş, Nicoleta  Petriuc, Igor şi Adrian Costea.

Venind cu un „Pluguşor”  tradiţional, cu sorcove şi urări, agerii românaşi de la Şcoala Medie din  Voloca, raionul Hliboca, comună de vrednici români, unde tradiţiile şi datinile sunt păstrate cu sfinţenie, ne-au urat şi semănat, de coarnele plugului ţinând  vârtos Învăţătorul Emerit Nicolae Mintencu, rapsod îndrăgit şi mesager al cântecului popular românesc, care  prin fineţea şi farmecul vocii, prin ineditul colindului, ne-a readus în reveria sărbătorilor de iarnă, purtându-ne nostalgic paşii pe cărările de dor ale amintirilor copilăriei noastre, la anii fericiţi ai sufletelor neprihănite, când cu inimile încărcate de bucurie, în ciuda nămeţilor, plecam cete cu colindul pe la casele creştinilor, cu vestea cea bună a Naşterii.

Sub nimbul datinii străbune, cu ramuri verzi de brad in mâini şi flori de busuioc în grai, un farmec aparte i-a imprimat sărbătorii prin frumuseţea şi autenticul costumului naţional, ineditul colindului, tinerii membri ai Ansamblului Etnofolcloric „Izvoraşul” din Ropcea, coborâtor parcă din baladă, condus de talentata interpretă, dăruită cu har divin, Victoria Costinean, Lucrător Emerit al culturii, la fel precum şi Ansamblului folcloric „Perla” a Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti, condus de Iurie Levcic, solistă  Ana Maria Calancea. În faţa acestor podoabe inestimabile ale sufletului românesc, care ne aduc mesajul naşterii, păcii şi înfrăţirii, porţile inimilor noastre se deschid pentru a cânta, după datina străbună, „Colindul sfânt şi bun” , cu urările de pace şi belşug pentru noul an care ne bate la uşă.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii: „Zorile Bucovinei”

Şi Nicolae HAUCA