15 decembrie 2019
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

CU SUFLETUL ÎN MATRICEA DATINILOR, LA CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA CERNĂUŢI (VIDEO)

24 decembrie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Crăciunul este sărbătoarea Naşterii Pruncului, naşterii Luminii, timp al bucuriilor, al păcii şi al iubirii. Detaşaţi de stresul şi problemele cotidiene, uităm de griji şi ne încălzim inimile cu iubire şi bucurie, trăind din nou povestea dulce-i copilării, care ne mai poartă în amintiri  prin colindul veşniciei. Crăciunul ne face să fim mai buni, mai fericiţi, să oferim iubire şi să le facem celor apropiaţi viaţa mai frumoasă. Ne simţim mai buni, mai frumoşi pentru că primim şi dăruim iubire. Or, iubirea a dat rod în Pomul de Crăciun de la Consulatul General al României la Cernăuţi prin dragostea, căldura sufletească, sinceritatea şi generozitatea cu care diplomaţii români şi-au deschis larg inimile pentru a-i primi pe colindători în ajunul Crăciunului.

Gazdă primitoare, Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, împreună cu întreaga echipă - adjunctul Ionel Ivan, ministru consilier, soţia sa Mioara, consulii Aurelian Rugină şi Edmond Neagoe, soţia sa Carmen, cu sufletele încărcate de bucurie, au aprins Lumina magică a Crăciunului pentru toţi acei purtători de datini, care au venit cu colindul de departe, pe drumul troienit de iubire faţă  de Tradiţii, Limbă, Neam  şi Ţară.

În Pomul de Crăciun al misiunii diplomatice române şi-au aprins luminile inestimabilele noastre valori naţionale, florile dalbe înflorind magic prin comoara nestimată a colindelor ce-şi revărsă mărgăritarele în pomul veşniciei din frumoasele datini străbune, prin nectarul maternei limbi române, miracolul Naşterii aducându-l studenţii de la Catedra de Filologie Română şi Clasică, însoţiţi de docentul universitar, dna Lora Bostan, doctor în filologie, lor revenindu-le şi fericirea de a fi primii vestitori ai magiei Naşterii.

Abundentă a fost ninsoarea de steluţe şi luceferi din cerul cu „Flori Dalbe”  -  elevi de la Şcolile nr.13, 10 şi de la Gimnaziul nr.6 din Cernăuţi, îndrumaţi de directori, membri ai Ansamblului „Mugurel” din Pătrăuţii de Jos, însoţiţi de conducătoarea artistică  Larisa Popescu Kedyk şi profesoara Eleonora Schipor, elevi şi membre ale Asociaţiei Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina, în frunte cu preşedinta Lilia Govornean, membri ai societăţilor  „Junimea” şi „Aron Pumnul”, ai familiei primarului Elena Nandriş din s.Mahala, Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi etc.

La fereşti se aud glasuri îngerești. Din Împărăţia Lerului au urcat colindul sus, până la Portiţa Raiului, micuţii din grupa românească de la Grădiniţa nr.1 din Cernăuţi, însoţiţi de părinţi şi educatoare.

Duhul ancestral şi splendid  al adevăratelor tradiţii l-au aprins în steaua Crăciunului ce a luminat la geamul Consulatului membrii Corului „Dragoş Vodă”, dirijor Dumitru Caulea,  grupul de vrednici bărbaţi, cu flori dalbe, înflorite în grădina raiului – „Fetele din Bucovina”, Ansamblul Folcloric „Perla”, condus de Iurie Levcic.

Cu sufletul în matricea datinilor şi fiorii misterului colindului de odinioară au luat lumină din Pomul Crăciunului  micuţii mesageri, purtători de datini, membrii Ansamblului model Etnofolcloric ”Izvoraşul” din Ropcea, condus de Victoria Costinean, Lucrător Emerit al Culturii, harnicii şi sârguincioşii discipoli ai rapsodului Nicolae Mintencu din Voloca, Învăţător Emerit al Ucrainei, care au semănat bucuria şi au adus voia bună prin frumoasele lor colinde şi urături.

Spiritul, sfinţenia de altădată a Crăciunului, lumina pe care s-o împărţim tot anul cu cei dragi, au adus-o, prin înălţătoare colinde, corul preoţilor din protopopiatul Storojineţului, în frunte cu protopopul Vasile Covalciuc, dirijaţi de părintele Gheorghe Covalciuc, care au încheiat şirul de mărgăritare ce au strălucit în Pomul de Crăciun de la Consulatul General al României la Cernăuţi cu divina cântare „Când a fost să moară Ştefan”.

Simţindu-se minunat în rolul lui Moş Crăciun cel darnic şi generos – Excelenţa Sa Eleonora Moldovan le-a împărţit daruri împărăteşti tuturor mesagerilor, purtători de datini. Printre frumoasele daruri, oferite cu generozitate de dna Consul General,  au fost şi mesajele de mulţumire şi apreciere, îndemnul de a păstra şi perpetua bogata zestre, moştenită din moşi-strămoşi – Limba, Tradiţiile, Istoria.


Diana TOMA

Foto: „Zorile Bucovinei”