22 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

UN OM CU SUFLET CÂT O ŢARĂ

3 ianuarie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

Ziua de 2 ianuarie e una însemnată  în calendarul literaturii române din Bucovina, constituind un fericit prilej, atât pentru noi, colegii de la „Zorile Bucovinei”, cât şi pentru întreaga spiritualitate românească, de a-i adresa ziaristului, scriitorului, istoricului  Dumitru COVALCIUC, preşedintele Societăţii „Arboroasa”, un sincer „La mulţi ani!” cu ocazia zilei de naştere. Clepsidra timpului i-a numărat înflăcăratului patriot şi eruditului cărturar ani aureolaţi de frumoase realizări, aducându-l în pragul jubileului septuagenar cu rodul creaţiei înmănuncheat în mai multe cărţi, în deosebi, în opera sa de căpătâi – almanahul „Ţara Fagilor”, în arterele căruia pulsează sânge românesc, bate inima românului cu dor de Ţară.

 Drag coleg!  Fie ca noul an care îţi primeneşte viaţa să ţi se deschidă cu  speranţă, bucurie şi lumină, să fie mai înalt în aspiraţii şi mai bogat în împliniri. Îţi dorim să fii sănătos, vânjos şi rămuros în creaţie, ca stejarul de la munte, ca toate gândurile bune şi frumoase să-ţi devină realitate, scara vieţii s-o urci în braţele muzei şi iubirii, nici un nor să nu-ţi întunece cerul fericirii, să-i ai mereu aproape de inimă pe cei dragi şi un înger păzitor să-ţi însoţească paşii în labirintele creaţiei şi a tinereţii fără bătrâneţe.

La mulţi ani, inspiraţie creatoare!

Colectivul ziarului „Zorile Bucovinei”,

Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi