23 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ZESTREA SPIRITUALĂ CE NE ÎNALŢĂ ÎN OCHII ALTOR NEAMURI ( VIDEO)

11 ianuarie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

„Un popor care nu are poveste este un popor mort”, afirmă  Dan Puric.   Un popor fără tradiţii este un popor fără viitor. Deşi odată cu europenizarea valorile spirituale se şterg, îşi pierd strălucirea de altădată,  acest colţ de rai carpatin, satul Pătrăuţii de Jos, are o poveste bogată, aici tradiţiile din moşi-strămoşi perpetuă sub semnul Datinii străbune prin dragoste faţă de grai, de portul, cântecul şi dansul popular românesc.

Or, nu întâmplător, în ziua Sfântului Ştefan pe stil vechi, ocrotiţi şi protejaţi de marele Voievod, apărător al creştinătăţii, pe un ger de  aproape  minus 30 grade C., prin troiene spulberate şi nămeţi până la ferestre, Grupul vocal-tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni” al Liceului „Ion Nistor” din Vicovu de Sus , îndrumaţi de prof. Vasile Schipor, înveşmântaţi în „strai vechi din moşi-strămoşi,”, „s-au pornit pe lună plină din frumoasa Bucovină”, aducând „de la Putna urare în Bucovina Mare”, cu frumoase colinde, sorcove, sacre obiceiuri, înălţate până-n ceruri, trecând şi pe la alte înalte curţi, au readus spiritul valorilor  culturale şi tradiţionale în Împărăţia Sfintelor Sărbători Creştine fraţilor de sânge şi ideal naţional din satul Pătrăuţii de Jos, raionul Storojineţ, pitorească vatră de vrednici români de pe Valea Siretului, unde datinile şi tradiţiile strămoşeşti  au strălucit în salba de mărgăritare ale tradiţionalului Festival „Florile Dalbe”.

Adevărul e că 30 de ani consacraţi cu dăruire  tinerilor, doamna Larisa Popescu-Kedyk, directoarea Casei de Cultură din Pătrăuţii de Joc, altoindu-le dragostea de tot ce e românesc, a dat rod bogat în pământul străbun  prin vlăstarii de viţă românească ce au înmugurit în arborele  Ansamblului popular etnofolcloric “Mugurel”, care au readus în scenă magia Crăciunului prin colinde inedite, urări, sorcove, dansuri populare. Până sus, la porţile Lerului,s-au înălţat colindele membrilor Corului Bisericii “Adormirea Maicii Domnului” din localitate, dirijaţi de Ion Costinean şi  binecuvântaţi de preotul Dumitru Gavriloaie. Cu plete dalbe şi sacul plin a sosit printre nămeţi Moş Crăciun cu Crăciuniţa,  să le-aducă daruri scumpe la copiii cei cuminţi şi  talentaţi.

A înnobilat sărbătoarea cu un frumos mesaj de felicitare distinsul diplomat român, dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, Excelenţa Sa etalând în pomul Festivalului salutul Patriei istorice şi exprimându-şi admiraţia faţă de aceşti muguraşi talentaţi ce înfloresc  în „Flori Dalbe” sub pavăza  tradiţiilor străbune, adresându-le mulţumiri celor care depun eforturi ca aceste valori naţionale să fie însămânţate în sufletul tinerei generaţii ca ele să perpetue  - Larisei Popescu-Kedyk,  primarului Gheorghe Fedorean, directorului ŞM Pătrăuţii de Jos Valeriu Zmoşu, părinţilor care îşi educă copiii în spiritul tradiţiilor strămoşeşti, demonstrându-şi astfel respectul faţă de neam, de străbuni, de tot ce este sacru şi frumos.

Modest,dar generos şi săritor la nevoie, dl primar Gheorghe Fedorean e întotdeauna  alături de consăteni. Le-a promis că până la anul viitor să facă tot ce-i stă în puteri pentru încălzirea Căminului Cultural, ca să nu mai îngheţe „muguraşii” la „Florile Dalbe” , adresându-i Excelenţei Sale mulţumiri că de fiecare dată, când pătrăucenii organizează manifestări, îi onorează cu prezenţa, urându-le tuturor un an mai bun, mai bogat în împliniri şi mai îmbelşugat.

Profesoara şi publicista Eleonora Schipor, cetăţean de onoare al satului, care e mereu în vâltoarea evenimentelor culturale,  a ţinut să conştientizeze că Ansamblul „Mugurel”, împreună cu „Ai lui Ştefan, noi oşteni”, ar putea, cu mare succes, colinda întreaga Europă, dorindu-le tuturor bucurii, împliniri, un an paşnic, succese “Mugurelului”, sensibilizând că dna Larisa merită să i se acorde în acest an titlul onorific de Lucrător Emerit al Culturii.

Apropo, oglinda fiecărei localităţi este cultura.  Larisa Popescu-Kedyk, cea care întreaga-i viaţă şi-a dedicat-o copiilor şi culturii, a exprimat mulţumiri oamenilor cu suflet mare care au fost şi sunt alături cu o mână de ajutor pe parcursul multor ani, în deosebi,  Excelenţei Sale pentru prezenţa la mai toate manifestările organizate de conducerea Casei de Cultură din Pătrăuţii de Jos, pentru susţinere, că în fiecare an le oferă „muguraşilor” locuri la mare.

Păstrarea nealterată a datinilor, tradiţiilor,  portului popular, dovedeşte vechimea şi vigoarea spirituală a acestui neam de viţă românească din pridvorul carpatin. Sunt comori ce s-au sedimentat în succesiunea veacurilor şi generaţiilor, constituind acea zestre spirituală ce ne definește şi ne înalţă în ochii altor neamuri.

Felicia NICHITA-TOMA


Foto şi video: „Zorile Bucovinei”