23 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

VIN COLINDĂTORII, CUM VENEAU ODATĂ… (VIDEO)

13 ianuarie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

Deşi sunt tot mai departe de lumea de basm a copilăriei, am trăit-o din nou şi i-am simţit emoţiile, pulsările, precum pe când eram de-o șchioapă şi aşteptam cu drag colindătorii la fereastra casei părinteşti,  împreună cu scumpa mea măicuţă. Ultimii soseau cei mai iubiţi şi dragi colindători – fraţii mai mari Nicolae şi Viorel, apoi tata, împreună cu o ceată aleasă dintre cei mai mândri şi de frunte gospodari. Vocile lor tulburător de frumoase şi melodioase, colindele înălţătoare mă emoţionau până la lacrimi. Cu suflarea oprită şi inima gata să-mi sară din piept, magia frumoaselor colinde de odinioară mă purta pe raza stelei spre un tărâm de lumină şi visare. Ce-i drept, cu scurgerea vertiginoasă a timpului, colindătorii îmi bat la fereastra sufletului cu mai multă melancolie şi mai puţină visare.

 I-am admirat din nou cu fascinaţie la ce-a de-a 5-a ediţie a Festivalului de colinde Voloca-2017, însufleţit prin vrerea şi străduinţa preacucernicului părinte Ioan Gorda, protopop de Hliboca, care le-a dăruit consătenilor şi onoraţilor oaspeţi – excepţionalul diplomat de la Consulatul General al României la Cernăuţi, consulul Edmond Neagoe, Ilie Lopuleak, adjunct al şefului Administraţiei Raionale de Stat Hliboca, Vitali Gumenyi, vicepreşedinte al Consiliului Raional, Nicolae Toma, redactor-şef al ziarului „Zorile Bucovinei”, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, Gheorghe Kobliuk, primarul comunei Ceahor etc. – un potpuriu de colinde, purtând girul şi farmecul celor de odinioară, când cete de colindători, înveşmântaţi în frumosul strai naţional, umblau de la casă la casă, vestind Naşterea Mântuitorului.

Preacucernicul protoiereu mitrofor Ioan Gorda, a dat citire Pastoralei „La Naşterea Domnului” a IPS Meletie, Mitropolitul Cernăuţiului şi Bucovinei, mulţumind preoţilor din protopopiatul Hlibocii, directorului Casei de Cultură din Voloca, Ion Semeniuc, pentru înţelegere şi susţinere, iar oaspeţilor pentru prezenţă. Din universul sacru al celor chemaţi să ne poarte gândurile şi paşii spre dumnezeire spre triumful binelui, cu mâna darnică a lui Moş Crăciun, cu daruri scumpe pentru toţi colindătorii din partea ÎPS Meletie, a sosit arhimandritul Nichita, Secretarul Eparhiei Cernăuţiului.

Părintele Ioan Gorda, protopopul de Hliboca şi-a exprimat profunda stimă faţă de distinsul diplomat român, care nu pentru prima dată e prezent în oaza Datinii la Voloca, şi tot respectul pentru întreaga echipă diplomatică a misiunii române, în frunte cu Excelenţa sa, dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, care întotdeauna sunt aici oaspeţi doriţi şi aşteptaţi.

Cu admiraţie faţă de marea pasiune pentru frumosul, pe care-l promovează volocenii, înfrăţit spiritualiceşte cu ei prin sufletul românesc, dl Edmond Neagoe a înnobilat sărbătoarea nu doar prin prezenţa sa, ci şi prin mesajul profund de felicitare, adresat acestor patrioţi de viţă aleasă, care, în pofida vicisitudinilor istoriei, au ştiut şi ştiu să-şi păstreze şi să-şi iubească Graiul, Credinţa şi Tradiţiile: „Suntem la ce-a de-a 5-a ediţie a Festivalului ce ne apropie cu sufletul şi inima de Dumnezeu, de cele sfinte ale neamului – datinile şi tradiţiile româneşti. Frumuseţea costumelor populare, fineţea acestor colinde, pe care le trăim cu sufletul  în această parte de Ţară, în acest sat de gospodari din  Bucovina, ne fac, de fiecare dată, când venim în mijlocul volocenilor, să ne bucurăm din tot sufletul şi să ne împărtăşim această bucurie cu dumneavoastră, dragi români, scumpi fraţi”.

Mesaje de felicitare cu ocazia sfintelor sărbători creştine de iarnă le-a adresat celor prezenţi la Festival reprezentanţii conducerii raionului, firul lor magic preluându-l primarul  Valentin Hlopina, accentuând că sângele ce pulsează în vinele românilor bucovineni e mult mai fierbinte, iar iubirea colindătorilor faţă de tradiţii şi datini e mai puternică decât gerul de afară. Nicolae Toma a menţionat osârdia protopopului Ioan Gorda, organizarea frumoasă a Festivalului de colinde, sensibilizând că la Voloca, sat românesc din talpă, tradiţiile sunt veşnic vii, volocenii păstrându-şi cu sacralitate credinţa, portul popular şi limba maternă, obiceiurile şi datinile strămoşeşti, că, în pofida gerului de afară şi din spaţioasa sală a Căminului Cultural, pe cei prezenţi la sărbătoarea sufletului românesc i-au încălzit colindele În predica sa preacucernicul protoiereu mitrofor Vasile Paulencu, parohul Bisericii din Crasna, a stăruit să dea un cuvânt de învăţătură întru păstrarea celor Sfinte ale Credinţei şi Neamului.

Frumuseţea datinilor şi  fineţea obiceiurilor româneşti au deschis porţile Festivalului cu sclipiri divine din grădina raiului prin înălţătoarele colinde  ale preoţilor din protopopiatul Hlibocii, dirijaţi de preacucernicul părinte Vasile Pojoga, revărsând lumină şi miracol din magia Tradiţiei Străbune.

Din edemul veşniciei şi dăinuirii Datinii străbune, colindele coriştilor de la Bisericile „Sfântul Nicolae” din Voloca şi "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din Hruşăuţi, prin osârdia dirijorilor Ion Bodnar şi Gheorghe Sadovei, au îmbrăcat cu strălucire sărbătoarea în veşmântul unui sacru şi veritabil eveniment cultural. „Seara de Crăciun frumos”, un vechi şi îndrăgit colind a luminat în sclipiri divine Pomul de Crăciun din incinta Căminului Cultural din pitoreasca vatră de vrednici români – comuna Voloca pe Derelui – prin vocea de aur a rapsodului Nicolae Mintencu, deschizând porţile cerului pentru înveşnicirea sacrei clipe de intrare în misterul Colindului.

Prin troiene până la brâu, de la cele mai îndepărtate vetre, au sosit cete de colindători, aducând vestea minunată a Naşterii Pruncului, prin cântările coriştilor de la sfintele locaşuri de închinare din Privorochia, Petriceanca, Priscăreni, Iordăneşti, ultimii avându-l ca solist pe Constantin Cibotaru, parohul Bisericii din Băhrineşti,  Florile Dalbe înflorind miraculos la portiţa raiului, mai ales, când cei mai mici şi mai voinicei membri ai  corului Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din s. Ceahor, comună  românească ucrainizată, au încheiat efervescenţa sărbătorii, deschizând porţile Vefleemului, unde cerul arde luminos şi astfel va rămânea cât va răsuna colindul drag şi sfânt”.

Felicia NICHITA-TOMA


Fotografii  şi VIDEO: „ZORILE BUCOVINEI”