03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

DISCIPOLII „PERLEI” ŢIN MEREU VIE FLACĂRA ROMÂNISMULUI ÎN BUCOVINA (VIDEO)

23 ianuarie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

La 22 ianuarie a.c., dedicat Culturii Naţionale Româneşti la Cernăuţi şi Zilei Unirii Principatelor Române, în cadrul proiectului transfrontalier „Pe aripile culturii româneşti”, pe scena Centrului Regional pentru Educaţie Estetică  „Tineretul Bucovinei” din Cernăuţi a avut loc  spectacolul de gală  „Dintr-o casă-n altă casă”, organizat de Şcoala Populară de Artă şi Civilizaţie Românească Cernăuţi (directoare Svetlana Ursu) ce activează în cadrul Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti Cernăuţi (preşedinte Iurie Levcic).

Evoluarea micuţilor şi tinerilor artişti a demonstrat dragostea lor faţă de cântecul şi dansul popular românesc, că sunt demni păstrători ai valorilor naţionale.

Spectacolul a început cu o „Rugă pentru pace în Ucraina”, interpretată cu suflet şi talent de Ana-Maria Calancea, discipolă a Şcolii Populare de Artă, laureată a diverselor concursuri naţionale şi internaţionale.

Cu ovaţii au fost întâmpinaţi de spectatoriOrchestra de muzică populară „Mugurelul”, condusă de maestrul Nicolae Hacman, Artist Emerit al Ucrainei, interpreta Natalia Andrieş, vicepreşedintele  Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti Cernăuţi, Sofia Roşca, conducătoarea grupului folcloric „Tărăncuţa” din  s. Marşinţi, raionul Noua Suliţa, ansamblul etnografic „Mugurelul” din s. Pătrăuţiide Sus şi formaţia vocal-folclorică „Perla”, care au adus cântecul popular românesc şi dulcele grai al versului eminescian la inima fiecărui spectator.

Discipolii Şcolii Populare de Artă au fost felicitaţi de dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, prezentă cu întreaga echipă consulară – dl ministru consilier Ionel Ivan, cu soţia Mioara, dl consul Edmond Neagoe,  cu soţia Carmen, de dna Elena Arvinte, directorul executiv al Direcţiei economice, şi Lăcrimioara Vernica, secretara Consiliului Județean Iaşi, Adrian Ardeleanu, directorul Centrului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale din Iaşi, care i-a înmânat gazdei evenimentului un covor cu chipul lui Ştefan cel Mare, etc.

Excelenţa Sa Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, în mesajul său de felicitare, mulţumindu-i dlui Iurie Levcic pentru activitatea-i multiplă şi variată a specificat: „ De Ziua  Culturii Naţionale Româneşti sărbătorim 167 de ani de la naşterea lui Eminescu, care ne-a lăsat o moştenire bogată, pe care avem datoria s-o păstrăm, în primul rând, în sufletele noastre, şi s-o transmitem generaţiei următoare. Mă bucur că această manifestare s-a început cu o rugăciune frumoasă pentru pace în Ucraina, pentru toate popoarele ce luptă pentru libertate  şi că societăţile naţional-culturale româneşti din regiunea Cernăuţi marchează aceste momente şi ne cheamă să reanalizăm şi să ne aducem aminte de istoria noastră. Fie că aceste tradiţii ce dăinuiesc în sufletele noastre să contribuie şi în continuare la îmbogăţirea noastră spirituală. Anume prin cultură ce reprezintă imaginea poporului vom fi mai bogaţi şi mai solidari”.

Scriitorul şi publicistul Dumitru Covalciuc, un activ susţinător şi îndrumător al discipolilor Centrului, conducerea căruia i-a conferit onorificul  titlu „Omul anului”, a concretizat că anul 2017 nu e anul Covalciuc, ci Anul lui Ştefan cel Mare, căci în anul 1497 a avut loc victorioasa  bătălie din Codrii Cosminului, când oştenii Voievodului Ştefan cel Mare i-a bătut pe leşi.

Graţie sprijinului financiar al Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, românaşii din toate colţurile ţinutului nostru, care frecventează cursurile Şcolii Populare de Artă şi Civilizaţie Românească Cernăuţi, ţin mereu vie flacăra românismului în Bucovina, sunt păstrătorii fideli ai valorilor spirituale naţionale.

Diana TOMA


Fotografii şi video : "ZorileBucovinei"