29 mai 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SPERĂM CĂ ŞI PESTE SECOLE, LA ROŞA, TRADIŢIILE STRĂMOŞEŞTI SE VOR PĂSTRA ÎN LEAGĂNUL LIMBII ROMÂNE (VIDEO)

3 martie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

Luna martie a pornit deja la drum cu zâmbet, soare şi Mărţişoare. Toţi copiii României, tânăr şi vârstnic, s-au prins în hora mare a primăverii, pe aripi de dor  şi vis, cu speranţe în suflet şi iubire faţă de Datina Străbună în inimă. La Şcoala  nr.17 cu limba română de predare din suburbia cernăuţeană Roşa, unde învaţă peste 70 de vlăstare de viţă românească,  „Mărţişorul” a sosit cu o frumoasă sărbătoare, dedicată primăverii şi mamei, cu oaspeţi onorifici,  aleşi pe sprinceană  – aproape întreg corpul diplomatic de la Consulatul General al României la Cernăuţi a venit la românaşii din acest colţ mioritic al municipiului cu daruri împărăteşti, cu Mărţişoare – Excelenţa Sa Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, însoţită de dl ministru consilier Ionel Ivan, adjunct al şefului misiunii române, soţia sa Mioara, consulul Aurelian Rugină.  

Oaspeţi dragi şi demult aşteptaţi, chiar dna directoare  Ludmila Puşcariov, i-a întâmpinat în prag, neascunzând bucuria aşteptării şi mulţumindu-le din suflet excepţionalilor diplomaţi români că au binevoit să fie prezenţi la sărbătoarea primăverii pentru ca elevii să-i vadă şi să-i admire în carne şi oase, să se bucure de o rază de soare şi o adiere de speranţă ce străbate  prin „ lungi poteci de dor şi visare”, prin suflul Mărţişorului,  din Patria lor istorică.

Împărtăşind din bucuria şi vechea tradiţie a Mărţişorului, Excelenţa Sa Eleonora Moldovan şi-a exprimat bucuria de a-i cunoaşte mai îndeaproape pe profesorii şi elevii acestei instituţii de învăţământ, în deosebi, ”cu ocazia Mărţişorului, o sărbătoare a românilor de pretutindeni, a celor care-şi cunosc şi cinstesc istoria şi o împărtăşesc generaţiilor actuale. Mă bucur enorm de mult că elevii de aici nu-şi uită tradiţia, limba maternă, că dna director Ludmila Puşcariov, împreună cu colectivul pedagogic, are grijă de aceste lucruri sfinte pentru un suflet care-şi începe viaţa cu lumină şi speranţă”.

De asemenea, cu un mesaj de felicitare au fost prezente şi Olena Kuzmina, adjunct al şefului Direcţiei Orăşeneşti de  Învățământ, Lilia Govornean, metodistă la Institutul Postuniversitar de perfecţionare a cadrelor, care s-au referit succint şi la unele legende, evocând simbolul Mărţişorului. Dna directoare Ludmila Puşcariov , felicitându-i pe toţi cei prezenţi la manifestare cu ocazia sosirii primăverii, iar pe elevul Nicolae Ungurean – cu ocazia zilei de naştere, le-a urat o primăvară frumoasă cu vise împlinite şi mult succes.

Adevărul e că la sărbătoarea „Mărţişorului”, organizată de colectivul pedagogic şi elevii Şcolii nr. 17, frumoasele Mărţişoare, dantelate în cununa primăverii, au strălucit, cu dorul de mamă,  prin impresionantele cuvinte ale poeziei „Mama”, recitită de Maria Ursuleac, eleva clasei a 9-a,  prin vocile duioase ale membrilor ansamblului vocal „Ghiocelul”, ale elevului clasei a 8-a Ion Rubleac, ansamblurilor „Prolisok”, „Kalynka”,  cu o horă românească, jucată vesel de membrii ansamblului „Opincuţa”. Un Mărţişor, aducător de bucurii şi fericire, au împletit în salba sărbătorii, prin cântec şi voie bună, înzestrată cu har, familia Maraşciuc - mama Valentina, tatăl Mihai, fiica Elvira, nepotul Bogdan şi nepoţica Anghelina, profesorii şcolii,  iar elevii claselor a 2-5-a, prin sceneta „Vine primăvara”, ne-au amintit tuturor de unde-i cresc aripi tradiţiei Mărţişorului, un cadou muzical venind din partea Elvirei Maraşciuc, orchestra de instrumente populare „Mărţişor”, conducător artistic Marian Ceaica,  aducându-ne  faima cântecului popular românesc ce e o adevărată primăvară în sufletele noastre.

Obiceiul de a dărui şi a primi Mărţişoare în prima zi de primăvară e vechi ca şi neamul românesc. Să nu uităm să dăruim Mărţişoare celor scumpi şi dragi – mamelor, fraţilor, profesorilor, prietenilor… Cine a uitat s-o facă, să se grăbească, căci luna Mărţişorului a intrat în toate drepturile.  Diplomaţii români, dl Ionel Ivan şi Aurelian Rugină, n-au uitat de această minunată tradiţie, înrădăcinată de veacuri în sufletul românului oriunde s-ar afla, le-au dăruit elevilor, pedagogilor şi oaspeţilor cele mai frumoase Mărţişoare din partea Consulatului General al României la Cernăuţi. La rândul lor, şi şcolarii le-au oferit tuturor celor prezenţi la sărbătoare  Mărţişoare.

Sperăm că şi peste secole, după cum ne-au convins moderatoarele manifestării, Stela Chelea şi Valeria Ţiganescu,  „pe aceste meleaguri” străbune, la Roşa, precum şi la ŞM nr.17 , vor răsuna doine, colinde, se vor juca hore, tradiţiile strămoşeşti  se vor păstra în leagănul limbii române.

Felicia NICHITA-TOMA


VIDEO şi FOTO: „Zorile Bucovinei”

Pentru mai multe fotografii accesaţi Facebook  - Zorile Bucovinei