29 mai 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SĂRBĂTOAREA MĂRŢIŞORULUI, TRĂITĂ CU PROFUNDĂ SIMŢIRE ROMÂNEASCĂ (VIDEO)

5 martie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

Deşi timpul ce se perindă vertiginos sapă urme adânci nu doar pe chip,dar şi în sufletul nostru, ni-l privim acum din nou înmugurit, de un verde crud,  în oglinda din lacrima dimineţii, în petalele suave ale ghioceilor, în culorile curcubeului şi  Mărţişorului. În aceste clipe, încărcate de miracol, mă gândesc că fericirea are chip de Primăvară. Or, după cum afirma poetul George Coşbuc, scopul purtării Mărţişorului este să-ţi apropii soarele, purtându-i cu tine chipul.

Aidoma unui crâng înflorit, şi soarele, şi bucuria,  însăşi primăvara, cu ghiocei şi floricele, au umplut de voie bună, la 4 martie, sediul Consulatului General al României la Cernăuţi. În suita de evenimente culturale,  menite de a promova tradiţia Mărţişorului, s-a desfăşurat, în premieră,  prima ediţie a  concursului „Mărţişorul – simbol al primăverii”, însufleţit de Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, susţinut şi organizat cu brio, îmbrăcat în veşmânt de sărbătoare, de dna Lilia Govornean, metodistă la Institutul postuniversitar de perfecţionare a cadrelor, preşedintele Asociaţiei cadrelor didactice de etnie română din Ucraina (ACDERU), la frumoasa şi impresionanta  competiţie participând elevi şi cadre didactice de la cele mai prestigioase instituţii medii de învăţământ din cele 4 raioane românofone din regiunea Cernăuţi – Liceul „Mihai Eminescu” din Carapciu, Gimnaziul de la Crasna, Liceul din Noua Suliţă, Liceul „Gheorghe Asachi” din Herţa şi  Gimnaziul nr.6 din Cernăuţi,.

Inaugurând sărbătoarea Mărţişorului, dna Lilia Govornean le-a adresat alese mulţumiri  directorilor, pedagogilor şi elevilor, tuturor celor implicaţi în reuşita concursului, în deosebi dnei Eleonora Moldovan, venind cu dezvăluiri mărturisitoare: „Prezenţa Consulatului General al României la Cernăuţi, în special a dnei Eleonora Moldovan, e o forţă. Împreună suntem mai puternici, doar astfel vom transmite tinerilor zestrea noastră spirituală, moştenită din străbuni – datinile şi tradiţiile”.

 Şi de data aceasta, în calitate de gazdă primitoare  şi şef al misiunii diplomatice române, dna Eleonora Moldovan, susţinută de adjunctul său, ministru consilier Ionel Ivan, împreună cu soţia sa Mioara, alţi colaboratori ai Consulatului, şi-a deschis larg braţele sufletului generos pentru a-i cuprinde pe toţi cei dornici de a promova şi perpetua cuvântul matern, tradiţiile şi obiceiurile străbune. Deşi ei, credeţi-mă, au fost nu puţini, aşteptându-şi emoţionaţi rândul –  doar o armată întreagă de iubitori de valori naţionale au sosit cu fanfara din Costiceni, cu ţambalul de la Şcoala de muzică din această frumoasă localitate nouăsuliţeană. Prezentând Mărţişorul - trifoiul cu patru foi, aducător de noroc, Excelenţa Sa le-a adresat pedagogilor mulţumiri pentru că au reuşit să transmită tinerei generaţii seva Mărţişorului, pentru creativitatea şi diversitatea concursului  ce urmează să aibă istorie, continuitate, specificând:  „E o iniţiativă foarte frumoasă pentru copii care vine cu sprijinul ACDERU, preşedinte Lilia Govornean, o tradiţie foarte veche ce promovează cultura românească, o tradiţie plină de bucurii şi speranţe noi. Mărţişorul are mii de ani, datorită faptului că este prezent în conştiinţa poporului român, a popoarelor balcanice, denotă faptul că aceste popoare, care trăiesc în adevărata istorie, moştenită din bătrâni, au grijă de rădăcinile istorice. Ministerul Afacerilor Externe susţine aceste forme de promovare a tradiţiei culturale româneşti.  Consulatul General al României la Cernăuţi a iniţiat câteva proiecte ce vizează menţinerea acestei tradiţii în rândul comunităţii româneşti, dar şi de promovare  a ei în rândul altor popoare”.

Cântecul şi veselia au dantelat în firele Mărţişorului elevii de la Şcoala de Cultură Generală, orchestra de la Şcoala de muzică  şi Fanfara din s. Costiceni, raionul Noua Suliţă, soarele,  câţiva ghiocei, au răsărit chiar în sala Diplomat-Art , primăvara a dat buzna veselă cu floricele şi fluturaşi, cu pomi în floare, cu crăiţe şi voinicei din poveşti, cu cântece, versuri, dansuri şi Mărţişoare,  dăruite de iscusiţii elevi de la şcolile amintite. Iar cele mai frumoase poveşti de iubire şi legende de primăvară au ţesut în firele Mărţişorului talentaţii discipoli ai  pedagogilor Elena Tovarniţchi, Alina Leuciuc, Viorica Frătăucean, Ionela Amari din Carapciu, prin Hora şi Bătuta, jucată cu foc în călcâi şi iubire de neam în inimă, de elevii cl a 11-a, Valentin Bojescu şi Odorica Bostan, purtând frumosul şi veritabilul strai naţional, păstrat cu dragoste de fiii şi fiicele de viţă românească în lada cu zestre a străbuneilor,  prin inima mare a mamei,  împletită în Mărţişorul dragostei, prin ghioceii prinşi în pomul înflorit, prin  cocorii ce vin din ţările calde şi ne aduc Mărţişoare, pace şi bucurii, prin frumosul port naţional şi dulcele grai românesc.

Din rădăcina pur românească a înflorit în pomul datinii, la misiunea diplomatică română, un Mărţişor din inima primăverii, oferit cu dragoste de  talentatele eleve ale Gimnaziului din Crasna. Mărţişoare, purtătoare de noroc și  fericire, pline de iubire şi admiraţie,  ne-au dăruit liceenii din Herţa şi Noua Suliţă, gimnaziştii din Cernăuţi.

Inspiraţi şi fascinaţi de „Mărţişoarele”confecţionate şi compoziţiile create cu suflet de elevi, membrii juriului,  din care au făcut parte reprezentanţi din fiecare raion amintit (membre ale  ACDERU) -  Maria Popa, profesoară de limba şi literatura română ŞM  Mihoreni, Ţinutul Herţa, Elena Burla, profesoară de română, Şcoala de Cultură Generală din Pătrăuţii de Jos,raionul Storojineţ, Marinela Cârciu, ŞM Iordăneşti, raionul Hliboca, Ludmila Rotaru, CIE Stroieşti, Ala Grosu, profesoară de limba română la Colegiul Pedagogic din or. Cernăuţi, au decis să acorde locuri premiante pentru creativitate, originalitate, tematică, conform categoriei de vârstă: prima – clasele  5-7, a doua – cl.  8-9, a treia – cl. 10-11. Astfel, locul I a fost acordat elevelor Mariana Opaeţ, Cristina Eremco, Odorica Bostan de la Liceul „M. Eminescu” din s. Carapciu; locul II le-a revenit elevelor Ana Motrescu , Elena Zmoşu, Maria-Augusta Avdochimova de la Gimnaziul din Crasna, şi Daniel Ştefanesa, Ema Marco, Doriţa Guzun de la Liceul Raional Noua Suliţă; locul III au obţinut Enri Gherasim, Haritina Gheorghiţanu, Iana Gherghiligiu de la Liceul „Gh. Asachi” din Herţa, şi Anastasia Grosu, Iulia Jalbă, Cristina Belous de la Gimnaziul nr.6 din or. Cernăuţi.

Consulatul General al României la Cernăuţi  şi-a oferit diligența, în special dna Eleonora Moldovan şi dl Ionel Ivan,  înmânând şcolilor participante şi premianţilor Mărţişoare şi premii băneşti, Excelenţa Sa rezervând pentru final o surpriză: „În perioada 28 iunie -3 iulie, la Bistriţa Năsăud,  sunt invitaţi  de preşedintele Consiliului Judeţean,  să se odihnească în Tabăra din Sângeorz-Băi, 50 de elevi, participanţi la concurs, informând că impresionantele lucrări ale tinerilor se vor păstra în patrimoniul Muzeului Bucovinei din Suceava.

Sărbătoarea  Mărţişorului  de la Consulatul General al României la Cernăuţi a fost cu adevărat trăită cu profundă simţire românească, chiar şi de unii vlăstari de români ce învaţă la şcolile cu limba ucraineană de predare. Or, aici, la Consulat, prin „Mărţişor”, prin adierea primăverii, bate inima Patriei noastre istorice, cu iubire pentru toţi românii rătăciţii prin lume, înstrăinaţi de Ţară  nu din propria lor vină.

Felicia NICHITA-TOMA